พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว

แนะนำหนังสือ “พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว”
เป็นหนังสือรวมเกล็ดพระโอวาทฉบับเดิม ที่ไม่ได้พิมพ์ซ้ำมาสิบกว่าปี สนพ.เทิดคุณธรรม จึงถือโอกาสอันเหกมาะสม นำต้นฉบับเดิมมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาบำเพ็ญรุ่นใหม่ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาบำเพ็ญหลากหลายยิ่งขึ้น

Posted in 2016, พระโอวาท, พุทธพจน์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ชุดพระโอวาทซ้อนพระโอวาท มหาปณิธานสิบ

พระโอวาทโปสเตอร์แผ่นใหญ่
หนังสือรวบรวมพระโอวาท
บรรจุรวมในกล่องแพ็คเกจ


Posted in 2016, Sort เรียงตามปี, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรมในพระโอวาท หมวด ปณิธาน กล้าหาญ มุ่งมั่น อดทน

Posted in 2016, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กองทุนพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Posted in พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการ
เป็นฉบับเต็ม เพียงแต่นำมาจัดรูปเล่มใหม่
ใช้ขนาด เอ6 (เอ4พับ4)  เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา
Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้เป็นประจำ

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้ประจำ

รวบรวมไว้เฉพาะพิธีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ชันเจี้ย ฉือเจี้ย พิธีถวายธูป
รูปเล่ม เอ6 (เอ4พับ4) บางๆ พกพาง่าย
Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทรวมเล่ม 2548

เป็นการรวบรวมพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในปี พ.ศ.2548 ทั้งหมด

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้พิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานไปยังสถานธรรมต่างๆด้วย

 

Posted in 2016, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือสอบพระคัมภีร์

Continue reading

Posted in 2016, พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือชั้นถันจู่ปัน 2016

ฟ้าคนสมานเป็นหนึ่งเดียว

天人合一                                                                               

วัฒนธรรมหนันผิง

南屏家風                                                                              

จะปฏิบัติการมั่งคงรากฐานสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้อย่างไร

如何落實固本圖強創輝煌(佛堂動起來)                          

ประกาศเรื่องพึงระวัง  เรื่องปรับแก้ไข

宣布.注意 & 改進事項                                                      

7 หลักการสร้างธรรมกิจและการส่งเสริมให้เป็นปึกแผ่น

道務經營七大主軸的強化與成全的作法                          

เพลงธรรมะ

善歌                                                                                      

 

Posted in 2016, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือชั้นยกระดับ 2015

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “วิถีแห่งความเรียบง่าย”

仙佛聖訓『銀柳-易簡之道』

เซียนฝอเซิ่งซวิ่น  อิ๋นหลิว-อี้เจียนจือเต้า                 

ฝึกเจริญจิตสมาธิ 行意禪參學

สิงอี่ฉันชันเสวีย

บันทึกถาม-ตอบ เรื่องการบำเพ็ญธรรมในศตวรรษใหม่

(คัดเฉพาะบท)

新世紀修道答問錄選篇

ซินซื่อจี้ซิวเต้าต๋าเวิ่นลู่เสวี่ยนเพียน

คำกำชับ ท่านเฉียนเหยิน

ก่อเกิดจิตศรัทธาและวิธีปฏิบัติตนของบุคลากรฟ้า

天職人員的發心與做法 前人慈悲囑語

เทียนจี้เหยินเอวี๋ยนเตอฟาซินหยูจั้วฟ่า

(เฉียนเหยินฉือเปยจู่อู้)

หลักปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อเข้าสู่ การเรียน เพียร พูด ทำ ดำเนินธรรม

修辦道落實學修講辦行 『達恩師慈示丶固本圖強』

ซิวปั้นเต้าลั่วสือเสวียซิวเจี่ยงปั้นสิง

(ต๋าเอินซือฉือซื่อ กู้เปิ่นถูเฉียง)                             

 

Posted in 2015, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น