Author Archives: chongter

ธรรมะใกล้ตัว 2560

  คำกล่าวว่า   รุ่งเช้าเราเห็นแสงอาทิตย์ล้วนแล้วแต่มีพระคุณให้กับเรา  ให้เรามีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกใบนี้  หลังจากภพค่ำแล้วดวงจันทร์ก็ขึ้นมาให้แสงสว่าง  แม้บางครั้งจะเป็นข้างแรมก็ยังริบหรี่   ก็ยังเป็นแสงสว่าง  นี่ไม่ใช่บุญคุณได้อย่างไร  แม้ผู้ที่ให้พระคุณแก่เรานั้นมีมากมายที่ทำให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้   แต่เราทุกวันนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัว  เพราะเราไม่เคยคิดถึงสิ่งที่มีพระคุณต่อเรา  และมักจะกล่าวโทษฟ้าดินอยู่เสมอ  แม้แต่เท้าที่เราย่ำไปอยู่ทุกที่บนแผ่นดิน  บางครั้งเมื่อมีอารมณ์ก็กระทืบเท้าไปยังพระแม่ธรณี  ข้าวหนึ่งเมล็ดที่ใครให้เราก็ถือว่าเป็นพระคุณ  เพราะฉะนั้นแสงจันทร์ แสงอาทิตย์ก็มีคุณกับเราเช่นเดียวกัน  แล้วเมื่อพูดถึงพระแม่ธรณีที่เราเหยียบย่ำ  ทำความสกปรกต่อพระองค์ด้วยอุจจาระ ปัสสาวะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ  ก็ล้วนแล้วแต่มีพระคุณต่อเรา  

Posted in 2017, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ศิษย์รักเอ๋ย 21

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส เทียนเซิงฝอเอวี้ยน จ.ชลบุรี 12/9/2552 ศิษย์รักเอ๋ย… ในธรรมกาลยุคขาวพบโอกาสดี  วาระนี้มีสายทองพงศา  ยังคงดำรง  จงรู้ตื่นแจ้งสู่หนทางการบำเพ็ญ  ได้เวลาแล้วพุทธะเปิดเผย  เบิกชีวิตญาณที่เคยหลงลืมเนิ่นนานมา   ถูกกิเลสบดบังสู่ความมืดมน  กาลนี้ไขขานญาณชีวิตสว่างของตนเอง ปล่อยวางจิตใจที่วุ่นวาย ปล่อยวางจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางดวงตาเนื้อที่มองไม่เห็น เพื่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพุทธะเดิม

Posted in 2017, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ถันจู่ปัน 2017

            พระโอวาทไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ อุทิศเสียสละ 白水聖帝訓文 – 犧牲奉獻 การเจริญจิตฝึกสมาธิ 行意禪參學 พระโอวาทพระพุทธจี้กง ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล 濟公活佛訓文 – 崇德大躍進 ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล พุทธสถานเพิ่มเท่าทวี คือสำเร็จของฟ้าคนร่วมสมาน 崇德大躍進是天人合一的成果 ตระหนักรู้สารจากฟ้า สื่อความเห็นพ้องพากเพียรของเรา 體認上天的訊息我們的共識與努力 ประกาศและข้อพึงระวัง 宣佈與注意事項  

Posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดำเนินปารมิตาหก

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าด้วยการดำเนินปารมิตาหก  六度萬行 (ลิ่วตู้วั่นสิง) ฉบับนี้ แปลมาจากพระโอวาทซ้อนพระโอวาทฉบับภาษาจีน      โดยความเมตตาของหลินเตี่ยนฉวนซือฮั่นเอวี๋ยน มอบหมายให้โจวเจี่ยงซือจี้หยงดำเนินการแปล ต้นฉบับแปลและเรียบเรียงแล้วเสร็จ จึงได้เรียงพิมพ์มาเป็นหนังสือฉบับนี้ ปารมิตาหก หรือบารมีหก ย่อลงมาจากทศบารมีสิบข้อ อันหมายถึงปฏิปทาอันยิ่งยวดสิบประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ  ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  องค์มหาโพธิสัตว์บำเพ็ญพร้อมบริบูรณ์สิบประการ  (ทศชาติ)   จึงถือพระชาติสุดท้ายบรรลุสู่ปัญญาธิกพุทธเจ้า  ตรัสรู้เป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า

Posted in 2017, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรม – ศึกษาธรรม บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม

หากเมื่อใดหวังความสำเร็จภายนอก… จะต้องสร้างความสำเร็จจากภายในให้จงได้ หากหวังจะให้ผู้คนก่อเกิดความศรัทธา… เจ้าทั้งหลายต้องสำแดงคุณแห่งธรรมให้ออกมาสู่สายตาเขาให้ได้ จิตใจแห่งผู้บำเพ็ญ ต้องเปี่ยมด้วยขวัญวิญญาณ มหาอภัย ใจเมตตากรุณาอย่างแท้จริงหนา พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่เต๋อ  จ.อุบลราชธานี  14/7/50  

Posted in 2017, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว

แนะนำหนังสือ “พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว” เป็นหนังสือรวมเกล็ดพระโอวาทฉบับเดิม ที่ไม่ได้พิมพ์ซ้ำมาสิบกว่าปี สนพ.เทิดคุณธรรม จึงถือโอกาสอันเหกมาะสม นำต้นฉบับเดิมมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาบำเพ็ญรุ่นใหม่ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาบำเพ็ญหลากหลายยิ่งขึ้น

Posted in 2016, พระโอวาท, พุทธพจน์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ชุดพระโอวาทซ้อนพระโอวาท มหาปณิธานสิบ

พระโอวาทโปสเตอร์แผ่นใหญ่ หนังสือรวบรวมพระโอวาท บรรจุรวมในกล่องแพ็คเกจ

Posted in 2016, Sort เรียงตามปี, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรมในพระโอวาท หมวด ปณิธาน กล้าหาญ มุ่งมั่น อดทน

Posted in 2016, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กองทุนพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Posted in พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการ เป็นฉบับเต็ม เพียงแต่นำมาจัดรูปเล่มใหม่ ใช้ขนาด เอ6 (เอ4พับ4)  เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น