Category Archives: พระสูตร คัมภีร์

พระสูตรมหายาน หินยาน คัมภีร์มาตรฐานทางศาสนาและจริยศาสตร์

test vdo

20180501_090540

Posted in พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดำเนินปารมิตาหก

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าด้วยการดำเนินปารมิตาหก  六度萬行 (ลิ่วตู้วั่นสิง) ฉบับนี้ แปลมาจากพระโอวาทซ้อนพระโอวาทฉบับภาษาจีน      โดยความเมตตาของหลินเตี่ยนฉวนซือฮั่นเอวี๋ยน มอบหมายให้โจวเจี่ยงซือจี้หยงดำเนินการแปล ต้นฉบับแปลและเรียบเรียงแล้วเสร็จ จึงได้เรียงพิมพ์มาเป็นหนังสือฉบับนี้ ปารมิตาหก หรือบารมีหก ย่อลงมาจากทศบารมีสิบข้อ อันหมายถึงปฏิปทาอันยิ่งยวดสิบประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ  ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  องค์มหาโพธิสัตว์บำเพ็ญพร้อมบริบูรณ์สิบประการ  (ทศชาติ)   จึงถือพระชาติสุดท้ายบรรลุสู่ปัญญาธิกพุทธเจ้า  ตรัสรู้เป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า

Posted in 2017, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กองทุนพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Posted in พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือสอบพระคัมภีร์

Posted in 2016, พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทคัมภีร์ร้อยวัจนะกตัญญู บทขยายความ

ปกหนา เย็บกี่ กระดาษถนอมสายตา คำนำ   ปลายกัป กาลยุคสาม โลกตกต่ำ ธรรมะเลือนราง จตุรธรรม[1]เสื่อมถอย หลักธรรมปกครอง คุณสัมพันธ์สังคมย่อหย่อน อันเป็นเหตุนำสังคมสู่ความวุ่นวาย ประชาชนจึงเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรม ท่านธรรมปริณายก หันอวี่หลิน ฉายานาม ผู้เฒ่าน้ำใส ณ ช่วงวัยกลางคน ได้รับการถ่ายทอดสัจธรรมจริงจากพระวิสุทธิอาจารย์ หลังจากได้สดับธรรมแล้ว ประคองมั่นธรรมะไม่หละหลวมละเลย อีกตั้งอธิษฐานจิตอันยิ่งใหญ่ จะแบ่งเบาภาระพระอาจารย์ ในการปรกโปรดสามภูมิ ท่านรู้ดีว่า ใต้หล้าเสื่อมทราม กอบกู้ได้ด้วยหลักธรรม ท่านจึงผลักดัน เผยแผ่เรื่อง “รากฐานคุณธรรม ต้นธารแห่งบรมศาสน์” ปลุกจิตสำนึกมนุษย์ ตรงปฐมเหตุจึงจะเที่ยงธรรมได้ ท่านอันเชิญบทประพันธ์  ร้อยวจนะกตัญญู อริยปราชญ์โบราณ มาเรียบเรียงใหม่ ทุกประโยค … Continue reading

Posted in 2015, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รวมบทสวดมนต์ (เอ4)

  ปฐมบทสวดแห่งพุทธศาสน์  (ไคจิงจี้) 開 經 偈 บทขอขมาสำนึกความผิด  (ชั่นหุ่ยเหวิน) 懺 悔 文 จตุมหาปณิธานของพระพุทธเจ้า (ซื่อหงซื่อเอวี้ยนเหวิน) 四 弘 誓 願 文 สัจคัมภีร์คาถาพระเมตเตยะ (หมีเล่อจิ้วขู่เจินจิง) 彌勒救苦真經 มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (หมอเฮอปอเหย่อปอหลัวมี่ตวอซินจิง) 摩訶般若波羅蜜多心經 คัมภีร์วิสุทธิสูตร (ไท่ซั่งชิงจิ้งจิง) 太上清靜經 กวนเซิ่งตี้จวินเจี้ยงปี่เจินจิง 關聖帝君降筆真經 คัมภีร์สัจคาถาอมตะพุทธจี้กงโปรดชาวโลก (จี้กงหัวฝอจิ้วซื่อเจินจิง) 濟公活佛救世真經 บทแผ่บุญกุศล (หุยเซี่ยงเหวิน) 迴向文 จุดมุ่งหมายของอนุตตรธรรม  (เต้าจือจงจื่อ) 道之宗旨 ตอบแทนพระคุณ 10 … Continue reading

Posted in 2012, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

VCD คาราโอเกะ บทสวดมนต์ หมีเล่อเจินจิง+ไป่เซี่ยวจิง

1. คัมภีร์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ (หมีเล่อเจินจิง) ใช้คู่กับหนังสือ  บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ 2. คัมภีร์ร้อยกตัญญู หรือ ไป่เซี่ยวจิง แบบสวด 3.คัมภีร์ร้อยกตัญญู หรือ ไป่เซี่ยวจิง  แบบท่อง ใช้คู่กับหนังสือ บทสวดมนต์ร้อยกตัญญู ไป่เซี่ยวจิง

Posted in CD-VCD ธรรมะ, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

เทียนเต้าเซี่ยวฝ่าจิง วิถีกตัญญูแห่งอนุตตรธรรม

天地父母 (เทียนตี้ฟู่หมู่) บุพการีใต้หล้า คำนี้ ศิษย์ต้องคำนึงถึงอย่างลุ่มลึก ฟ้าดินมีคุณธรรมอุ้มชูหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต มนุษย์ทุกคนต้องสำนึกพระคุณบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในศีล สร้างคุณงามความดีอยู่เสมอ โดยมิแบ่งชนชั้น รวยฤๅจน ต้องรู้จักอุ้มชูช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทุกหมวดที่อาจารย์ให้ หวังทุกคนรู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้กลมกลืน สัมฤทธิ์ผล รับผิดชอบแบกรับงานปรกโปรดสามโลก บรรพชนเจ็ดชั้นอีกลูกหลานเก้าชั้นได้รับอานิสงส์ หวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจในเจตนาอาจารย์และฟ้าเบื้องบน … บัดนี้  เข้าสู่ธรรมกาลยุคขาวสุดท้ายปลายกัป พระอนุตตรธรรมมารดาได้หย่อนสายทอง หนทางตรงคืนกลับต้นราก ชีวิตจิตญาณหลุดพ้นจากโลกีย์ภพภูมิในครั้งนี้ โดยมีพระวิสุทธิอาจารย์สนองบัญชา กราบรับพระโองการฟ้าปรกโปรดเวไนย  กอบกู้มวลชีวิตจิตญาณ หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิด ในกาลนี้  พระพุทธะพระโพธิสัตว์ พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสหโลก ต่างมีมหาเมตตา มหาปณิธานยิ่งใหญ่  พิทักษ์คุ้มครองหนุนช่วยงานครั้งนี้ “เมื่อโลกจม ฉุดช่วยด้วยธรรม” มิใช่เรื่องธรรมดา เทพ คน ผี … Continue reading

Posted in 2012, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | Leave a comment

กัณฑ์ปลุกชาวโลก

  มหันตภัยอันน่ากลัวใกล้ตัวแค่นัยน์ตา มารทั้งห้ามากวาดล้างโลกดุร้ายยิ่ง ทุกคนจัดแจงรีบป้องกันแต่เนิ่นเนิ่น ถึงเวลาเกิดเหตุเสียใจภายหลัง กัณฑ์ปลุกชาวโลก  อธิบายชัดเจน  ณ  เวลานี้จงเร่งรีบบำเพ็ญคุณธรรม  พิบัติภัยใกล้ตัว  ร้ายแรงนัก  บัญชีหนี้กรรมหมื่นปีต้องชำระ  เหล่าทวยเทพอริยะ   ได้จัดเตรียมทำบัญชีไว้ก่อน  ชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต  มีหนี้ต้องชดใช้  หนี้ชีวิตหนี้ในบัญชีหนีไม่พ้น เหล่าอสูรร้ายได้รับคำสั่งให้ลงสู่โลกมนุษย์  โลกสีแสงสุรานารี  พร้อมกันอึกทึกครึกโครมเอ็ดอึงพาให้เสีย  ก่อเกิดฆ่าฟันทั่วทุกหนทุกแห่งทั่วโลกา  พาให้โลกวุ่นวาย  คนทุกประเภทอยู่อย่างไม่เป็นสุข  โจรผู้ร้ายชุกชุมทั่วทุกหัวระแหง  ทุกคนต่างแสดงตนเป็นวีรบุรุษผู้กล้า  บ้างแย่งชิงบ้างหลอกลวง  บ้างจับตัวเรียกค่าไถ่  โจรขโมยก่อความวุ่นวาย  

Posted in 2005, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

การเนรมิตกาย พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ  พระกวนอิม แปลโดย “เสถียร    โพธินันทะ”   ในลัทธิมหายานมีอรรถว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ศากยมุนี)  ได้ทรงตรัส  พระอภิตาภะสูตร แก่พระสารีบุตรเถระ มีใจความย่อดังนี้ “จำเดิมแต่เวลาล่วงมาถึง 10 กัปป์แล้ว ได้มี พระพุทธ อมิตาภะ ทรงประทับอยู่ ณ แดนสุขาวดีทางทิศปัจฉิม พระพุทธอักโษภยา ทางทิศบูรพา พระพุทธรัตนสมภพ ทางทิศทักษิณ พระพุทธอโมฆสิทธิ์ ทางทิศอุดร พระพุทธไวโรจน์ อยู่ศูนย์กลาง ฯลฯ พระพุทธเจ้าเหล่านั้น  ล้วนเป็นพระฌานีพุทธ (ไม่เสด็จลงมาตรัสในโลกมนุษย์) กับยังมีพระฌานีโพธิสัตว์จำนวนมาก ไม่สมัครพระทัยที่จะเสด็จเข้าสู่พุทธภูมิ (เป็นพระพุทธเจ้าไป ก็ไม่มีแม้เยื่อใยเหลือไว้แก่โลกอีก คือ … Continue reading

Posted in 2006, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment