Category Archives: ปกิณกะอนุตตรธรรม

หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรม

ธรรมะใกล้ตัว อนุสารมูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย ฉบับที่ 6

อนุสารมูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย ฉบับที่ 6 หนังสือเผยแพร่งานสาธารณกุศลของมูลนิธิ พร้อมทั้งเป็นหนังสือธรรมะเผยแพร่คุณธรรมกตัญญูกตเวทิตา  และเมตตาจิต

Posted in 2015, ปกิณกะอนุตตรธรรม, เจ อาหารสุขภาพ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เสื้อฉงเต๋อ สมทบทุนปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังฉงเต๋อฝอเอวี้ยน

เสื้อฉงเต๋อ รายได้ทั้งหมดสมทบทุนปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังฉงเต๋อฝอเอวี้ยน สามารถซื้อได้ที่ต้าเมี่ยว หากส่งไปรษณีย์คิดค่าส่งอีเอ็มเอส 50 บาท ติดต่อแจ้งที่อยู่ทางอีเมลหรือข้อความได้เลยครับ … เสื้อตัวละ 250 บาท chongter@gmail.com  

Posted in 2015, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เก็บงานสมบูรณ์ยุคท้ายปลายกัป

  กาลนี้ด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระอนุตตรธรรมมารดา ด้วยพระกรุณาธิคุณพระศรีอริยะเมตไตรย ที่เปิดกว้างประตูพุทธะ อีกมีพุทธบัญชาให้แสดงธรรม หลักไตรรัตน์วิถีจิตอันวิเศษแยบยล ทั้งมีพระธรรมาจารย์เมตตาได้ถ่ายทอดจุดญาณทวาร สัจคาถาห้าคำและ ลัญจกร ซึ่งเป็นประวัติกาลที่ไม่เคยมีมาก่อน ยิ่งหากไม่ใช่มนุษย์ จะไม่สามารถรับการถ่ายทอดธรรมรัตน์อันล้ำค่านี้ ด้วยความเป็นสุดยอดแห่งธรรมราชา ได้ลงปรกโปรดทั่วสามภพภูมิ ซึ่งเป็นวิถีจิตที่จะอนุเคราะห์ บุคคลสี่ระดับ (บัวสี่เหล่า) ด้วยแก่นธรรมไตรรัตน์วิถีแห่งจิต มีความมหัศจรรย์แยบยล แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ที่ผู้รู้แจ้งตื้นลึกหนาบางเพียงไร จึงมีความเข้าใจที่ต่างกัน ดังเช่นบุคคลสี่เหล่า ที่จะกล่าวดังต่อไปนี้  

Posted in 2015, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เชิดชูจริยา

เชิดชูจริยา หนังสือที่ระลึกงานรำลึกอาลัยและฌาปนกิจสรีระสังขารหลินฮั่นเอวี๋ยนเตี่ยนฉวนซือ  

Posted in 2014, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่5 (2557)

อนุสารแนะนำมูลนิธิอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย ฉบับที่ 5  ประจำปี พ.ศ.2557 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง – กตัญญูกตเวทิตาธรรม – การกินเจ – งานสาธารณกุศลของมูลนิธิ

Posted in 2014, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การ์ตูนประวัติพระอาจารยืจี้กง

ประวัติพระอาจารย์จี้กงฉบับการ์ตูน ใช้ต้นฉบับที่เผยแพร่กันโดยทั่วไปในทางโลก และในอาณาจักรธรรมก็นำประวัติฉบับนี้มาศึกษาเช่นกัน ใช้เวลา 2 ปี ในการแปล ทำรูปประกอบ  เรียบเรียง จนสำเร็จเป็นรูปเล่มได้ (หนังสือหนา 192 หน้า ราคา 45 บาท)  

Posted in 2013, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

ธรรมะใกล้ตัว (ฉบับ3/2555)

วรสารอิี๋ก้วนเต้า – แนะนำมูลนิธิ – คุณธรรมความกตัญญู – คุณธรรมการกินเจ

Posted in 2012, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

เทคนิคในการผลักดันงานธรรมกิจ

อาณาจักรธรรมของเรามีคำขวัญที่ว่า สามมาก สี่ดี สามมาก ก็คือ ชวนคนมารับธรรมะมาก นำพามาเข้าชั้นประชุมธรรมมาก และส่งเสริมให้เข้าชั้นเรียนต่างๆ มาก ถ้าหากอาณาจักรธรรมมีคนรับธรรมะน้อย คนที่จะเข้าชั้นประชุมธรรมก็คงน้อย คนที่เข้าชั้นเรียนต่างๆ ก็ยิ่งต้องน้อยลงไปอีก ที่ไต้หวัน มีสายธรรมหนึ่งบอกว่า วันนี้จะมีคนมารับธรรมะ ต้องเตรียมการให้พรักพร้อม ทั้งสถานที่ เจี่ยงซือ เชาฉือ พิธีกรเอก-โท บุคลากร ตลอดจนแม่ครัว เตรียมไว้เรียบร้อย พร้อมสรรพหมดทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะฝ่ายโภชนาการได้จัดเตรียมอาหารการกินเอาไว้อย่างดี คาดหวังว่าหลังจากเสร็จพิธีรับธรรมะแล้ว จะรับประทานกันให้อิ่มหนำ แต่สุดท้ายปรากฏว่า คนรับธรรมะไม่มาเลยสักคนเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมไว้ดิบดี ก็กลายเป็นรอเก้อ ถันจู่บอกว่าอาหารแม้จะอุดมสมบูรณ์ และน่ากินทุกอย่าง แต่กลับกินไม่ลง เพราะคนที่จะรับธรรมะไม่มา ในเมืองไทยอาจไม่ค่อยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ แต่ที่ไทเปเกิดขึ้นได้บ่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าที่พูดถึงนี้ย่อมมิใช่สายธรรมฟาอีฉงเต๋อของเราเป็นแน่ อาณาจักรธรรมจะมั่นคงยั่งยืนนานสืบต่อไปอีกยาวไกลแค่ไหน … Continue reading

Posted in 2005, ปกิณกะอนุตตรธรรม, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

การศึกษาจากอาณาจักรธรรม

ลักษณะหรือรูปแบบของการศึกษาอบรมโดยทั่วๆ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ทาง คือจากครอบครัว จากโรงเรียน และจากสังคม แต่วันนี้พวกเราได้รับธรรมะ และได้ศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติธรรม จึงเพิ่มทางที่สี่ คือจากอาณาจักรธรรม ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง  

Posted in 2005, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

การเนรมิตกาย พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ  พระกวนอิม แปลโดย “เสถียร    โพธินันทะ”   ในลัทธิมหายานมีอรรถว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ศากยมุนี)  ได้ทรงตรัส  พระอภิตาภะสูตร แก่พระสารีบุตรเถระ มีใจความย่อดังนี้ “จำเดิมแต่เวลาล่วงมาถึง 10 กัปป์แล้ว ได้มี พระพุทธ อมิตาภะ ทรงประทับอยู่ ณ แดนสุขาวดีทางทิศปัจฉิม พระพุทธอักโษภยา ทางทิศบูรพา พระพุทธรัตนสมภพ ทางทิศทักษิณ พระพุทธอโมฆสิทธิ์ ทางทิศอุดร พระพุทธไวโรจน์ อยู่ศูนย์กลาง ฯลฯ พระพุทธเจ้าเหล่านั้น  ล้วนเป็นพระฌานีพุทธ (ไม่เสด็จลงมาตรัสในโลกมนุษย์) กับยังมีพระฌานีโพธิสัตว์จำนวนมาก ไม่สมัครพระทัยที่จะเสด็จเข้าสู่พุทธภูมิ (เป็นพระพุทธเจ้าไป ก็ไม่มีแม้เยื่อใยเหลือไว้แก่โลกอีก คือ … Continue reading

Posted in 2006, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment