Category Archives: ปกิณกะอนุตตรธรรม

หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรม

เชิดชูจริยา

เชิดชูจริยา หนังสือที่ระลึกงานรำลึกอาลัยและฌาปนกิจสรีระสังขารหลินฮั่นเอวี๋ยนเตี่ยนฉวนซือ  

Posted in 2014, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่5 (2557)

อนุสารแนะนำมูลนิธิอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย ฉบับที่ 5  ประจำปี พ.ศ.2557 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง – กตัญญูกตเวทิตาธรรม – การกินเจ – งานสาธารณกุศลของมูลนิธิ

Posted in 2014, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การ์ตูนประวัติพระอาจารยืจี้กง

ประวัติพระอาจารย์จี้กงฉบับการ์ตูน ใช้ต้นฉบับที่เผยแพร่กันโดยทั่วไปในทางโลก และในอาณาจักรธรรมก็นำประวัติฉบับนี้มาศึกษาเช่นกัน ใช้เวลา 2 ปี ในการแปล ทำรูปประกอบ  เรียบเรียง จนสำเร็จเป็นรูปเล่มได้ (หนังสือหนา 192 หน้า ราคา 45 บาท)  

Posted in 2013, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

ธรรมะใกล้ตัว (ฉบับ3/2555)

วรสารอิี๋ก้วนเต้า – แนะนำมูลนิธิ – คุณธรรมความกตัญญู – คุณธรรมการกินเจ

Posted in 2012, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

เทคนิคในการผลักดันงานธรรมกิจ

อาณาจักรธรรมของเรามีคำขวัญที่ว่า สามมาก สี่ดี สามมาก ก็คือ ชวนคนมารับธรรมะมาก นำพามาเข้าชั้นประชุมธรรมมาก และส่งเสริมให้เข้าชั้นเรียนต่างๆ มาก ถ้าหากอาณาจักรธรรมมีคนรับธรรมะน้อย คนที่จะเข้าชั้นประชุมธรรมก็คงน้อย คนที่เข้าชั้นเรียนต่างๆ ก็ยิ่งต้องน้อยลงไปอีก ที่ไต้หวัน มีสายธรรมหนึ่งบอกว่า วันนี้จะมีคนมารับธรรมะ ต้องเตรียมการให้พรักพร้อม ทั้งสถานที่ เจี่ยงซือ เชาฉือ พิธีกรเอก-โท บุคลากร ตลอดจนแม่ครัว เตรียมไว้เรียบร้อย พร้อมสรรพหมดทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะฝ่ายโภชนาการได้จัดเตรียมอาหารการกินเอาไว้อย่างดี คาดหวังว่าหลังจากเสร็จพิธีรับธรรมะแล้ว จะรับประทานกันให้อิ่มหนำ แต่สุดท้ายปรากฏว่า คนรับธรรมะไม่มาเลยสักคนเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมไว้ดิบดี ก็กลายเป็นรอเก้อ ถันจู่บอกว่าอาหารแม้จะอุดมสมบูรณ์ และน่ากินทุกอย่าง แต่กลับกินไม่ลง เพราะคนที่จะรับธรรมะไม่มา ในเมืองไทยอาจไม่ค่อยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ แต่ที่ไทเปเกิดขึ้นได้บ่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าที่พูดถึงนี้ย่อมมิใช่สายธรรมฟาอีฉงเต๋อของเราเป็นแน่ อาณาจักรธรรมจะมั่นคงยั่งยืนนานสืบต่อไปอีกยาวไกลแค่ไหน … Continue reading

Posted in 2005, ปกิณกะอนุตตรธรรม, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

การศึกษาจากอาณาจักรธรรม

ลักษณะหรือรูปแบบของการศึกษาอบรมโดยทั่วๆ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ทาง คือจากครอบครัว จากโรงเรียน และจากสังคม แต่วันนี้พวกเราได้รับธรรมะ และได้ศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติธรรม จึงเพิ่มทางที่สี่ คือจากอาณาจักรธรรม ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง  

Posted in 2005, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

การเนรมิตกาย พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ  พระกวนอิม แปลโดย “เสถียร    โพธินันทะ”   ในลัทธิมหายานมีอรรถว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ศากยมุนี)  ได้ทรงตรัส  พระอภิตาภะสูตร แก่พระสารีบุตรเถระ มีใจความย่อดังนี้ “จำเดิมแต่เวลาล่วงมาถึง 10 กัปป์แล้ว ได้มี พระพุทธ อมิตาภะ ทรงประทับอยู่ ณ แดนสุขาวดีทางทิศปัจฉิม พระพุทธอักโษภยา ทางทิศบูรพา พระพุทธรัตนสมภพ ทางทิศทักษิณ พระพุทธอโมฆสิทธิ์ ทางทิศอุดร พระพุทธไวโรจน์ อยู่ศูนย์กลาง ฯลฯ พระพุทธเจ้าเหล่านั้น  ล้วนเป็นพระฌานีพุทธ (ไม่เสด็จลงมาตรัสในโลกมนุษย์) กับยังมีพระฌานีโพธิสัตว์จำนวนมาก ไม่สมัครพระทัยที่จะเสด็จเข้าสู่พุทธภูมิ (เป็นพระพุทธเจ้าไป ก็ไม่มีแม้เยื่อใยเหลือไว้แก่โลกอีก คือ … Continue reading

Posted in 2006, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

พระัที่ถูกลืม

มูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณกุศล เผยแพร่ส่งเสริมจริยธรรม ฯลฯ ธรรมอี๋ก้วนเต้า หรือที่รู้จักกันในชื่อธรรมปฏิเวธ ได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทย ทุกคนได้รับวิถีธรรมและได้รับการเปิดประตูพุทธจิตของตนเอง ต่างรู้ซึ้งถึงคุณวิเศษของธรรมะ ล้วนยินดีปรีดา วิริยะในการปฏิบัติบำเพ็ญ ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตทางโลกอย่างมีความสุข ครอบครัวมีความอบอุ่น ลูกหลานเกิดจิตสำนึกคุณกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ การดำเนินชีวิตในยุคที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญรุ่งเรือง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนในครอบครัว ที่เคยอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นมาแต่โบราณเปลี่ยนไป ทุกคนมุ่งหน้าดิ้นรนเพื่อปากท้อง เพื่อความอยู่รอด วุ่นอยู่กับการทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงไม่มีเวลามาใส่ใจกับวัฒนธรรมและจริยประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นในครอบครัว จึงทำให้ลืมพระพุทธะที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ปล่อยให้ท่านต้องอยู่อย่างเดียวดายหงอยเหงา มูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย จึงได้นำพระพุทธวจนะ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่อง “พระคุณแม่” ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ เมื่อ 2550 กว่าปีมาแล้ว ยังคงทันสมัยตราบจนทุกวันนี้ หากได้รับหนังสือเล่มนี้แล้ว ขอให้ตั้งใจอ่าน … Continue reading

Posted in 2007, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

สิ่งที่ผู้บำเพ็ญยุคขาวพึงรู้

1. เหตุปัจจัยพิเศษของผู้บำเพ็ญยุคขาว คือ อยู่ในโลกีย์ไม่ถูกโลกีย์แปดเปื้อน เป็นการปฏิบัติบำเพ็ญไปพร้อมกับการทำงานทางโลก เช่น ภาระหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ร่วมกับการปรกโปรดฉุดช่วย  การบำเพ็ญประจำวันต้องมีลำดับแผนงาน  เพื่อยกระดับในการบำเพ็ญตนและส่งเสริมคนอื่น 2. วิริยะก้าวไปในการบำเพ็ญ  ให้ความรักกับชีวิต  ให้ความสำคัญกับหลักธรรม  ให้การยอมรับ ในการบำเพ็ญวีถีอนุตตรธรรม  

Posted in 2008, ปกิณกะอนุตตรธรรม, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

วิถีแห่งความผาสุก

วันนี้เรามาฟังธรรม   อะไรคือวิถีแห่งความผาสุก  อาวุโสที่มาร่วมฟังธรรมวันนี้ หลายคนเป็นญาติธรรมเก่า  มีบางคนเพิ่งจะมารับวิถีธรรม ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่า เราทุกคนมีเป้าหมายของตนเอง  หวังจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุก หากเพิ่งจะมาขอรับวิถีธรรม มากราบไหว้พระ  ในใจของแต่ละคน มาเพื่อที่จะกราบวอนขอให้อยู่เย็นเป็นสุข  ขอให้มีความสมบูรณ์พูนสุข  ขอให้ครอบครัวปรองดอง  ใช่หรือไม่   เวไนยสัตว์ที่ยังไม่รู้แจ้ง  น้อยคนที่จะกราบวอนขอให้ตนเองหลุดพ้น  ขอให้ตัวเองได้รับวิถีธรรม  ส่วนมากคนที่มาขอ  มักจะขอในเรื่องที่ไม่สำคัญนัก ทุกคนมักจะหวังอยู่ในใจว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  แม้จะอยู่บ้าน อยู่ในสังคม ล้วนขอให้อยู่อย่างสุขสำราญ   พื้นฐานของความผาสุกเริ่มจากครอบครัว  หากใครมีครอบครัวแล้ว  สามีภรรยาคือพื้นฐานของครอบครัว  หากยังไม่ได้แต่งงาน  และอยู่ร่วมกับบิดามารดา เป็นครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสามรุ่นวัย แต่ละครอบครัว จะต้องมีความสมานฉันท์ปรองดอง พอที่ จะเรียกได้ว่าความผาสุก มีความดีงามอย่างสมบูรณ์ จึงจะเกิดมีความสุขสบาย   พระพุทธจี้กง … Continue reading

Posted in 2008, ปกิณกะอนุตตรธรรม, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment