Category Archives: คู่มือชั้นเรียนต่างๆ

ถันจู่ปัน 2561

Posted in 2018, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คำว่า อาจารย์บรรยายธรรม

คำนำ œœœœœœ หนังสือพระโอวาทฉบับนี้ รวบรวมตามคำบัญชามอบหมายจากพระอาจารย์ (พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน) ซึ่งเมตตาประทานพระโอวาทกระบะทราย ในชั้นอบรมอาจารย์บรรยายธรรม โดยรวมรวมจากสามชั้นเรียนของอาณาจักรธรรมกรุงเทพ ดังนี้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน เขตกรุงเทพและนครปฐม วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ จื้อเสียนฝอเอวี้ยน เขตพิษณุโลก วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ เทียนเซิงฝอเอวี้ยน เขตชลบุรี โดยพระอาจารย์ได้เมตตาในหัวข้อหลักคือ เรื่องของการลงเรือลำเดียวกัน  เรื่องการลงหลักปักฐาน   เรื่องการย้อนสำรวจตรวจสอบ สำนึกแก้ไขความผิดพลาดตน ด้วยพระคุณฟ้าบารมีพระธรรมาจารย์หนุนนำ ฟาอีฉงเต๋อประเทศไทยบุกเบิกงานธรรมสี่ทศวรรษ แต่งตั้งเจี่ยงซือทำหน้าที่อาจารย์บรรยายธรรม เป็นปากเสียงแทนฟ้ามากกว่าสองพันคน  แม้ว่าอาณาจักรธรรมจะมีหลักสูตรและชั้นอบรมบ่มเพาะสำหรับอาจารย์บรรยายธรรม … Continue reading

Posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ฉงเต๋อทะยานไกล (กู้เปิ่นถูเฉียง)

  พระโอวาทฉงเต๋อทะยานไกล崇德大躍進                                                                                     ฉงเต๋อทะยานไกล พุทธสถานเพิ่มเท่าทวี คือสำเร็จของฟ้าคนร่วมสมาน 崇德大躍進佛堂翻倍 是天人合一的成果 ตระหนักรู้สารจากฟ้าสื่อความเห็นพ้องพากเพียรของเรา體認來自上天的訊息我們的共識與努力 คุณวิเศษการตั้งสถานธรรม ของเจ้าตำหนักพระ และรองเจ้าตำหนักพระ開設佛堂與壇主副壇主的殊勝 พระโอวาท 「GPS นำล่องบำเพ็ญปฏิบัติธรรม」仙佛聖訓「修辦導航GPS」 แผนพัฒนา สืบทอด ฉบับยั่งยืน傳承發展的固本計劃與執行  

Posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ถันจู่ปัน 2017

            พระโอวาทไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ อุทิศเสียสละ 白水聖帝訓文 – 犧牲奉獻 การเจริญจิตฝึกสมาธิ 行意禪參學 พระโอวาทพระพุทธจี้กง ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล 濟公活佛訓文 – 崇德大躍進 ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล พุทธสถานเพิ่มเท่าทวี คือสำเร็จของฟ้าคนร่วมสมาน 崇德大躍進是天人合一的成果 ตระหนักรู้สารจากฟ้า สื่อความเห็นพ้องพากเพียรของเรา 體認上天的訊息我們的共識與努力 ประกาศและข้อพึงระวัง 宣佈與注意事項  

Posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือชั้นถันจู่ปัน 2016

ฟ้าคนสมานเป็นหนึ่งเดียว 天人合一                                                                                วัฒนธรรมหนันผิง 南屏家風                                                                               จะปฏิบัติการมั่งคงรากฐานสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้อย่างไร 如何落實固本圖強創輝煌(佛堂動起來)                           ประกาศเรื่องพึงระวัง  เรื่องปรับแก้ไข 宣布.注意 & 改進事項                                                       7 หลักการสร้างธรรมกิจและการส่งเสริมให้เป็นปึกแผ่น 道務經營七大主軸的強化與成全的作法                           เพลงธรรมะ 善歌                                                                                        

Posted in 2016, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือชั้นยกระดับ 2015

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “วิถีแห่งความเรียบง่าย” 仙佛聖訓『銀柳-易簡之道』 เซียนฝอเซิ่งซวิ่น  อิ๋นหลิว-อี้เจียนจือเต้า                  ฝึกเจริญจิตสมาธิ 行意禪參學 สิงอี่ฉันชันเสวีย บันทึกถาม-ตอบ เรื่องการบำเพ็ญธรรมในศตวรรษใหม่ (คัดเฉพาะบท) 新世紀修道答問錄選篇 ซินซื่อจี้ซิวเต้าต๋าเวิ่นลู่เสวี่ยนเพียน คำกำชับ ท่านเฉียนเหยิน ก่อเกิดจิตศรัทธาและวิธีปฏิบัติตนของบุคลากรฟ้า 天職人員的發心與做法 前人慈悲囑語 เทียนจี้เหยินเอวี๋ยนเตอฟาซินหยูจั้วฟ่า (เฉียนเหยินฉือเปยจู่อู้) หลักปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อเข้าสู่ การเรียน เพียร พูด ทำ ดำเนินธรรม 修辦道落實學修講辦行 『達恩師慈示丶固本圖強』 ซิวปั้นเต้าลั่วสือเสวียซิวเจี่ยงปั้นสิง (ต๋าเอินซือฉือซื่อ กู้เปิ่นถูเฉียง)                               

Posted in 2015, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือยกระดับ 2014

พุทธระเบียบ 15 ข้อ 十五條佛規 หลักการนำตนเข้าสู่การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม 做好自我管理投入修辦道 (德字班) พระโอวาทหลักสูตรศักดิ์สิทธิ์ 神課訓文 พระโอวาท ธนาคารออมบุญกุศล 訓中訓   功德銀行 ﹝一本萬利﹞  

Posted in 2014, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือถันจู่ปัน 2014

天命傳承 การสืบส่งพระโองการฟ้า คำนำ (1) หลักสำคัญการสืบสาน 1. สืบส่งสายทอง 2. สืบส่งเทียนมิ่ง (พระโองการฟ้า) 3. สืบสานอาณาจักรธรรม 4. สืบทอดขวัญวิญญาณการบำเพ็ญปฏิบัติของพระโพธิสัตว์มิพัก   (2) ประจักษ์หลักฐานสืบส่งเทียนมิ่ง (ใน 4 ขั้นตอน) 1.  การสืบส่งชีพจรธรรม ปรากฏหลักฐานการส่งต่อธรรมะรุ่นสู่รุ่น 2. อวี่หลิน 雨霖[1] เป็นต้นน้ำฐานราก อิ๋งหยู 瑩如[2] ทำการ เบื้องบน ชี้ชัด ไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ รับภาระศักดิ์สิทธิ์  สืบส่งเทียนมิ่ง  พระโพธิสัตว์มิพักน้อมรับสืบสานต่อไป 3.  พระโพธิสัตว์มิพักได้สานงานต่อระหว่างปี ค.ศ.1984 (ปีหมินกั๋วที่ … Continue reading

Posted in 2014, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือชั้นยกระดับ 2013

สารบัญ 和平繁榮สันติภาพ  ความเจริญรุ่งเรือง 紮實功夫ลงแรงมั่นคงจริงจัง 四好ซื่อห่าว สี่ดี 天職人員的發心與做法 วิธีการปฏิบัติของบุคลากรฟ้าที่บังเกิดจิตศรัทธา 福慧雙全的經營與作法  การบำเพ็ญบุญวาสนาคู่ปัญญาบารมี อธิบายศัพท์ ปรองดองคือการสมาน สมานคือเข้ากลุ่มกันได้ดี สันติคือการพร้อมใจ ไร้อัตลักษณ์ต่อกัน  ความเจริญรุ่งเรือง  ก่อเกิดความก้าวหน้า ปรารถนาความก้าวหน้า ก่อนอื่นต้องพร้อมใจ การพร้อมใจ  บรรลุสู่การเข้ากลุ่มกันได้ดี นั่นจะทำให้หนึ่งประเทศ  หนึ่งอาณาจักรธรรม  หนึ่งครอบครัว  หนึ่งหมู่คณะ  มุ่งสู่แสงสว่างแห่งชีวิต ผู้บำเพ็ญทั้งหลาย  อยากให้อาณาจักรธรรมก้าวหน้า  ต้องสืบต่อจิตปณิธานแห่งอริยปราชญ์ ปรองดองสันติร่วมใจ ร่วมสรรค์สร้างธรรมกิจ เข้าใจเจตนาฟ้าสนองต่อผู้คน ร่วมใจร่วมพลัง ด้วยจังหวะการก้าวย่างที่มั่นคงแข็งแกร่ง มุ่งสู่โลกใหม่ ร่วมใจร่วมแบกรับภาระหน้าที่อย่างจริงจัง ปลูกฝังคุณธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิต สรรค์สร้างชีวิตบำเพ็ญที่แท้จริง มุ่งสู่การสืบต่ออริยกิจร้อยรุ่นชั่วนิรันดร์  

Posted in 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | 77 Comments

ถันจู่ปัน 2013 (วาสนาผาสุก 5 ประการ)

บทนำ ฉงเต๋อมากบุญวาสนาชุมนุมผู้สามารถ สามัคคีเป็นหนึ่งขับเคลื่อนนาวาธรรม สืบส่งธรรมประทีปร้อยยุคแทนคุณฟ้า คุณบารมีอาจารย์อาจาริณีโชติช่วงชัชวาล เพื่อรำลึกถึงพระโพธิสัตว์มิพักในวาระบรรลุธรรมครบรอบห้าปี คณะผู้รับผิดชอบฟาอีฉงเต๋อและอาณาจักรธรรมฉงเต๋อโพ้นทะเลทั้งหมด ได้ร่วมกันจัดงานสำนึกคุณครั้งยิ่งใหญ่ “ฉงเต๋อมากบุญวาสนา สืบส่งธรรมประทีปร้อยยุค” ณ สนามกีฬารังนก ไทเป วันที่ 9 เดือน 12 ค.ศ.2012 ก่อนจัดงานหนึ่งสัปดาห์  พระวิสุทธิอาจารย์แห่งยุคพระอาจารย์จี้กง  ได้ประทานพระโอวาทกลอนนำสี่ประโยคข้างต้น ในชั้นประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเดิมแท้ที่อาณาจักรธรรมไทเป “ซู่หลิน อิ๋งเต๋อฝอถัง” หยิบยกหลักนำ เบิกดวงตาสว่างแจ้ง บ่งชี้ชัดเจนในพลังอันกล้าแกร่ง ความหมายวิเศษของ “ฉงเต๋อมากบุญวาสนา  สืบส่งธรรมประทีปร้อยยุค” อาณาจักรธรรมฉงเต๋อ ภายใต้การนำพาด้วยเมตตาการุณย์แห่งพระโพธิสัตว์มิพัก บุคลากรเนืองแน่น ได้รับการยอมรับจากเบื้องฟ้า บัดนี้ยังได้รับภาระหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์จากฟ้าเบื้องบนประทานให้ “สืบส่งธรรมประทีปร้อยยุค”  นับว่าได้รับความเมตตาเอ็นดูจากฟ้าเป็นที่ยิ่ง พระอาจารย์จี้กงได้รับพระบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดา  สามสัปดาห์ติดต่อกันก่อนหน้าจะมีงาน “ฉงเต๋อมากบุญวาสนา … Continue reading

Posted in 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พระโอวาท | Leave a comment