Category Archives: ศิษย์รักเอ๋ย

ศิษย์รักเอ๋ย 21

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส เทียนเซิงฝอเอวี้ยน จ.ชลบุรี 12/9/2552 ศิษย์รักเอ๋ย… ในธรรมกาลยุคขาวพบโอกาสดี  วาระนี้มีสายทองพงศา  ยังคงดำรง  จงรู้ตื่นแจ้งสู่หนทางการบำเพ็ญ  ได้เวลาแล้วพุทธะเปิดเผย  เบิกชีวิตญาณที่เคยหลงลืมเนิ่นนานมา   ถูกกิเลสบดบังสู่ความมืดมน  กาลนี้ไขขานญาณชีวิตสว่างของตนเอง ปล่อยวางจิตใจที่วุ่นวาย ปล่อยวางจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางดวงตาเนื้อที่มองไม่เห็น เพื่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพุทธะเดิม

Posted in 2017, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ศิษย์รักเอ๋ย 20

พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่ฮว่า จ.ราชบุรี 25/7/52   ศิษย์รักเอ๋ย…   ในวันนี้ได้พบธรรมลงปรกโปรดสู่ครัวเรือน นับเป็นโชคดีอันยิ่งใหญ่ หากมิใช่ยุคสามแล้ว ฤๅไฉนจะได้พบธรรมบำเพ็ญกันทั้งครอบครัวเช่นนี้ ในยุคท้าย ทุกรุ่นวัยต่างบำเพ็ญร่วมกัน  ส่งเสริมกัน บำเพ็ญธรรมมิใช่ต้องโกนผมอยู่วัด จึงเรียกว่า  บำเพ็ญ แต่ทว่าในจิตใจบำเพ็ญจริง สงบสำรวม สำรวจ ขัดเกลาแก้ไขตนเช่นนี้ อยู่แห่งหนใดก็เรียกได้ว่าบำเพ็ญธรรม บำเพ็ญจิตใช่หรือไม่ ในยุคท้ายปรกโปรดสามโลกฟ้าคนร่วมช่วยงาน เทพพรหม พุทธะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่างร่วมช่วยงานกันทั้งสิ้น ฉะนั้น ศิษย์จงรู้ไว้ ในวันนี้นั่งฟังธรรม ณ ที่นี้ได้ มิใช่ธรรมดาเลย  พึงรู้ประชุมธรรมสามโลกสั่นสะเทือนทั่วสามภพ ในอีกมิติหนึ่ง บรรพชนต่างร่วมฟังธรรมะในครั้งนี้ หากลูกหลานตั้งใจแท้ สงบจิตฟังธรรม ย่อมแผ่อานิสงส์ได้กว้างขวาง … Continue reading

Posted in 2011, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | Leave a comment

ศิษย์รักเอ๋ย 9

พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่หลุน  (เฉพาะกิจ) จ.ลำพูน 12/07/51 ศิษย์รักเอ๋ย… มาวันนี้ สู่สถานพุทธะอันศักดิ์สิทธิ์  ด้วยเพราะมีรากบุญอันหยั่งลึก ด้วยเพราะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันหนา ร่วมงานฟ้า        ร่วมบำเพ็ญกอบกู้จิตญาณ   พึงรู้เปิดใจสดับธรรมให้กระจ่าง    จนไร้ความสงสัยลังเลใจ ก้าวต่อไป…ร่วมงานฟ้า ปฏิบัติธรรม ควบคู่บำเพ็ญจิต    สร้างบุญกุศลให้ตนเอง  แลส่งถึงบรรพชนและลูกหลาน  ในชาติหนึ่งได้พบมหาธรรมมิใช่ง่าย  จึงควรรู้ถนอมโอกาสอันดีนี้ไว้  รุดสร้างสรรค์คุณค่าให้ก่อเกิด อันคุณค่าแห่งชีวิตนั้นอยู่ที่ไหน ศิษย์รักรู้หรือไม่ ในหนึ่งชีวิต หากทำงานหาเลี้ยงชีพทุกเช้าค่ำ นั้นก็เพื่อตนเองและครอบครัว แต่หนึ่งชีวิต หากอุทิศทุ่มเท ทำเพื่อส่วนรวมในวงกว้างได้พบความผาสุก หลุดพ้นจากห้วงทุกข์นั้น จึงเรียกว่ายิ่งใหญ่แท้   การศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีความรู้นำมาใช้ในชีวิตได้ หากอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงาม ความรู้นั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม หากผู้ใดนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา หาประโยชน์ให้ตนเอง โดยมิสนใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนเพียงไหน … Continue reading

Posted in 2008, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | Leave a comment

ศิษย์รักเอ๋ย 8

พระโอวาทอรหันต์เต้าจี้แห่งหนันผิง ไท่จั้น  จ.เพชรบุรี 11/05/51   ศิษย์รักเอ๋ย… ในวันนี้ร่วมพร้อมหน้า พื้นฟูจิตแห่งตน ฟื้นฟูคุณความดีในใจตน จากวันนี้ต่อไป ศิษย์รู้แล้วว่าจะเลือกหนทางใดในการก้าวเดิน จึงเรียกว่า “กำหนดชีวิตได้ด้วยตน” ต่อนี้ไป ขอตั้งใจ คิด พูด ทำสิ่งใด ให้มีหลักธรรมอันถูกต้องสัมมา “การสร้างบุญทาน” คือ สิ่งสำคัญในชีวิตเช่นกัน เนื่องด้วยบุญวาสนานั้น ยิ่งใช้ไปก็ยิ่งหมดลง หากมิรู้สร้างต่อ ศิษย์รู้หรือไม่ว่า ตนนั้น ได้สร้างบาปกรรมมากเพียงใด ด้วยเจตนาก็ดี หรือไม่มีเจตนาก็ดี ล้วนเป็นการก่อหนี้กรรม ผูกโยงไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น บำเพ็ญธรรม จึงต้อง… “บำเพ็ญทั้งภายในและภายนอก”   ภายใน… รู้ขัดเกลาจิตตน ล้างอนุสัยกิเลสตัณหา … Continue reading

Posted in 2008, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | Leave a comment

ศิษย์รักเอ๋ย 7

พระโอวาทจี้กงสงฆ์วิปลาส ไท่ห่าว   จ.ศรีสะเกษ 6/04/51   ศิษย์รักเอ๋ย… ฟังธรรมมาทั้งสองวัน  พวกเจ้าเข้าใจบ้างหรือไม่ ตอบให้อาจารย์ชื่นใจจะได้ไหม   เข้าใจธรรมจริงแท้  แต่ปฏิบัติอยู่ที่พวกเจ้า  จริงหรือไม่ ฟังธรรมมาสองวัน เหนื่อยกันหรือเปล่า  อาจารย์ยินดีด้วย ฟังธรรมาจิตใจเจ้าสงบลงสักเพียงไหน  บริสุทธิ์จริงใจเท่าไรหนา  คำตอบที่อาจารย์จะได้รับมากหรือน้อยเท่าไร  แต่ใจอาจารย์ก็ยินดีที่วันนี้ได้เจอหน้าศิษย์ทั้งหลาย   ฟังธรรมารู้เข้าใจ เจ้าต้องรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน “คุณธรรมแปด[1] ” เป็นรากฐาน “คุณสัมพันธ์ห้า[2] ” อย่าได้พร่อง   เริ่มบำเพ็ญจาก…เริ่มรู้สละให้ “ทานทั้งสาม[3] ” ศิษย์ทั้งหลายพอจะทำได้หรือไม่   [1] คุณธรรมแปด ได้แก่ 1.กตัญญู  2.พี่น้องปรองดอง  3.ซื่อสัตย์จงรักภักดี  … Continue reading

Posted in 2008, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | Leave a comment

ศิษย์รักเอ๋ย 6

พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่ซง  จ.บุรีรัมย์ 9/03/51   ศิษย์รักเอ๋ย… เพียงหนึ่งใจเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ จะรู้ว่า…ความชัดเจนเป็นอย่างไหน   เพียงเริ่มต้นก้าวเดินไป จะรู้ว่า…จุดหมายมองเห็นได้ไม่ไกลเกิน   เพียงเริ่มต้นลงมือทำ จะรู้ว่า…วันข้างหน้าจะทำอย่างไรต่อ   เพียงวันนี้กระทำอย่างต่อเนื่อง จะรู้ว่า…ทำได้ดีกว่าที่เคย   เพียงรู้จักรักษาจิตมิหลอกตน จะรู้ว่า…ความเที่ยงตรงเที่ยงธรรม มิจากไปไหน   เพียงสงบย้อนมองตน จะรู้ว่า…พุทธะแท้มิห่างจากไกล  

Posted in 2008, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | Leave a comment

ศิษย์รักเอ๋ย 5

พระโอวาทสงฆ์วิปลาสแห่งทะเลสาบซีหู ฉงกวงฝอเอวี้ยน   จ.นครราชสีมา 9/12/50 นาทีแห่งชีวิตสำคัญสุด  อยู่แห่งไหน  ใจรับรู้ธรรมนำชีวิตก้าวไปสู่ความสว่างเรืองรอง ฉุดช่วยตน ฉุดช่วยคน พ้นจากทะเลทุกข์  คือ สิ่งที่สำคัญสุดในวันนี้   ศิษย์เอ๋ย…ศิษย์รัก… พบธรรมล้ำเลิศ   ค่าวิเศษสุดอยู่ที่ตนรู้ปฏิบัติ คุณวิเศษแห่งธรรมอยู่ที่ตนนำใช้ในชีวิต ธรรมะแท้   โองการจริงสืบทอดมา    ศิษย์รู้แล้วพึงรักษาคุณค่าชีวิต  วันนี้พวกเจ้าได้รู้แล้ว  แต่จะตื่นจากหลับฝันจริงเพียงใด อาจารย์ไม่อาจรู้ หนึ่งหนทางประตูถ้ำ  ศิษย์จงเฝ้าสำรวมดูแลให้จงดี  อย่าได้ห่างจากตนหนา รับธรรมา รู้ถึงความวิเศษแยบยลแห่งไตรรัตน์ แต่จะเกิดประโยชน์ต่อพวกเจ้า ก็ต่อเมื่อรู้จักนำทั้งสามสิ่งมาใช้ในชีวิต พึงรักษาเส้นทางแห่งการบำเพ็ญให้จงดี พบแล้วต้องถนอม   ยอมลำบากวันนี้  เพื่อวันหน้า ที่สมบูรณ์  งดงามยิ่งกว่า  

Posted in 2008, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | Leave a comment

ศิษย์รักเอ๋ย 4

พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่เซี่ยน   จ.นครราชสีมา 10/11/50   ศิษย์รักเอ๋ย…ศิษย์รัก…   ตระหนักในชีวิตจริงแห่งกายคน   เกิดแล้วดับเวียนวนไม่รู้กี่ภพชาติ  ชาตินี้ได้กายคน  ได้เจอธรรม   มิใช่เหตุบังเอิญอย่างจริงแท้  ศิษย์จงเข้าใจทุกสิ่งอย่างมีเหตุจึงมีผล  มีต้นจึงมีปลาย  หยุดจิตใจที่วุ่นวาย  มามองย้อนสู่ใจตนบ้างเถิดหนา  กาลเวลาแห่งชีวิตยาวสั้นราวดั่งฝันพริบตา  มีเหลือสิ่งใดให้คงอยู่  พินิจหนากายาลับ  จะทำไฉน  คุณค่าแท้แห่งชีวิตอยู่ที่ใด  ใจจงมองให้เห็นสัจธรรมอันจริงแท้ …แปรจิตใจอกุศลให้กลายเป็นจิตกุศล …แปรจิตใจปุถุชนให้กลายเป็นจิตใจแห่งอริยชน …แปรจิตใจที่ลุ่มหลงให้กลายเป็นจิตใจที่รู้แจ้ง   ศิษย์รับธรรม จงศึกษา บำเพ็ญ ปฏิบัติ  ขจัดอวิชชากิเลสร้ายภายในตนให้หมดหนา  สร้างบุญญาบารมี ด้วยธรรมาอันสูงส่ง ศึกษาธรรม… เพื่อให้เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาอย่างจริงแท้ บำเพ็ญธรรม… เพื่อให้ธาตุแท้แห่งจิตเดิมได้สำแดงคุณอย่างจริงแท้ ปฏิบัติธรรม… เพื่อนำคุณแห่งธาตุแท้ธรรมญาณแผ่กำจายสู่ชาวโลก  สู่สรรพสิ่ง  … Continue reading

Posted in 2008, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | Leave a comment

ศิษย์รักเอ๋ย 3

พระโอวาทพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน ไท่ห่าว   จ.ศรีษะเกษ   27/9/50   ศิษย์รักเอ๋ย…ศิษย์รัก…   ชีวิตคน ยากก้าวข้ามวังวนแห่งความทุกข์   ลอยคอกลางมหาสมุทร  มองไปดุจไร้จุดหมาย  สุดท้ายที่ไขว่คว้าเพียงรูปนาม แต่ตามติดคือบุญกรรม  เจ้าทั้งหลายพิจารณาให้จงดี   คุณค่าของคน… มิใช่อยู่ที่…บรรดาศักดิ์อันสูงส่ง มิใช่อยู่ที่…ทรัพย์สินเงินทองอันมากมาย แต่…อยู่ที่อุปนิสัยที่ดี มีความอ่อนน้อม เข้าใจถึงการปฏิบัติคุณธรรมแท้ในชีวิตประจำวัน หากขาดแล้วซึ่งจิตสำนึกในผิดชอบชั่วดี  ยากนักที่จะก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทาง อันสว่างอย่างแท้จริง   พึงเข้าใจเจตนาฟ้าเบื้องบน   ธรรมะแท้ไร้รูปนาม   มิอาจกล่าวขานได้ แต่ภายในแห่งทุกคนย่อมรู้ได้ ธรรมญาณใสสว่างอยู่ท่ามกลางนัยน์ตาตน  

Posted in 2008, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | Leave a comment

ศิษย์รักเอ๋ย 2

พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง ไท่หยาง   จ.พิษณุโลก    21/7/50 ศิษย์รักเอ๋ย… ล่วงมาถึงกาลยุคสาม ธรรมลงสู่ครัวเรือน บำเพ็ญได้ทั้งสามรุ่นวัย กลมกลืนอบอุ่น  ในวันนี้ให้ศิษย์รู้ตั้งใจศึกษาธรรม บำเพ็ญธรรม ฝึกฝนจริง ให้จิตจริงแท้ได้เผยออกมา เปิดปัญญาโพธิญาณสว่างสดใส จึงได้รู้ว่าชีวิตจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร หลักธรรมแท้เป็นเช่นไร   รู้ศึกษา เปิดใจฟ้า เรียนรู้ให้แจ้งถึงจิตญาณเดิม รู้ชีวิต จึงสามารถกำหนดชีวิตได้ถูกต้อง เจ้ามีปณิธานในสิ่งใด รุดตั้งใจไปกระทำ ผลจึงบังเกิดได้ หากยังมัวมิกล้า วันหน้าย่อมไร้ความหมาย   ขอเพียงวันนี้  เจ้ามีความกล้าหาญออกดำเนินจริง ผลย่อมประสพได้ การบำเพ็ญธรรมต้องรู้ใช้ปัญญา เมตตา แลกล้าหาญออกดำเนินจริง  

Posted in 2008, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | 59 Comments