Category Archives: พุทธพจน์

พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว

แนะนำหนังสือ “พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว” เป็นหนังสือรวมเกล็ดพระโอวาทฉบับเดิม ที่ไม่ได้พิมพ์ซ้ำมาสิบกว่าปี สนพ.เทิดคุณธรรม จึงถือโอกาสอันเหกมาะสม นำต้นฉบับเดิมมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาบำเพ็ญรุ่นใหม่ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาบำเพ็ญหลากหลายยิ่งขึ้น

Posted in 2016, พระโอวาท, พุทธพจน์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธพจน์ 1

  พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ไท่ถง-กลางดง 3/7/48   บำเพ็ญธรรมในวัยเด็ก จิตใจไม่ดื้อดึง  มีสัมมาคารวะ บำเพ็ญธรรมในวัยรุ่น จิตใจไม่หลงผิด  มีความรับผิดชอบ บำเพ็ญธรรมในวัยผู้ใหญ่ จิตใจไม่ลำเอียง  มีปัญญาธรรม บำเพ็ญธรรมในวัยชรา จิตใจไม่โดดเดี่ยว  มีความสงบสุข บำเพ็ญธรรมในครอบครัว จิตใจสมานฉันท์  รักใคร่กลมเกลียว บำเพ็ญธรรมในสังคม จิตใจสงบสุข  เป็นที่น่านับถือ บำเพ็ญธรรมในอาณาจักรธรรม จิตใจมุ่งมั่นวิริยะ  มั่นคงยั่งยืน บำเพ็ญธรรมในแดนโลก จิตใจอิสระเสรี  ไร้ยึดหมาย  

Posted in 2005, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment

พุทธพจน์ 2

  พระโอวาทองค์ประธานคุมสอบสามภูมิ ไท่จั้น  จ.เพชรบุรี 1/10/48 ครั้นยามใดชีวิตธรรมไม่ราบรื่น ศิษย์น้องจงสู้หยัดยืนฝืนฟันฝ่า ครั้นยามใดชีวิตธรรมราบรื่นนา ศิษย์น้องอย่าเพลิดเพลินเดินระวัง  

Posted in 2007, พระโอวาท, พุทธพจน์ | 57 Comments

พุทธพจน์ 8

พระโอวาทหนึ่งในแปดเซียนหลันไฉ่เหอ จื้อเสียนฝอเอวี้ยน จ.กำแพงเพชร 29/06/51   มธุรสหวานชื่นในดวงจิต มธุรสแฝงธรรมพิศเห็นแก่นสาร มธุรสประสานเชื่อมทุกจิตญาณ บำเพ็ญผ่านโลกียะคืนนิพพาน   บำเพ็ญจิตแจ้งภาวะบริสุทธิ์ เปรียบประดุจน้ำใสไร้แฝงเร้น บำเพ็ญธรรมปฏิบัติให้แจ้งเห็น เวไนยเช่นพี่น้องส่งเสริมกัน   หนึ่งชีวิตเกิดกายท่ามกลางโลก ผจญโศกสุขระคนแลผิดหวัง หนึ่งชีวิตหากหลงใหลในภวังค์ ย่อมมิพ้นจากกรงขังที่เวียนวน   หนึ่งชีวิตหนึ่งจิตใจอุทิศทุ่มเท กลางทะเลพบสิ่งที่ช่วยเหลือ กลางเวหาพบสายลมคอยจุนเจือ กลางโลกาพบเรือธรรมนำพ้นภัย   เพียงมีจิตเมตตาเป็นพื้นฐาน กุสุมาลย์[1]มอบให้ผองชนหนา เพียงมีจิตรักอภัยทุกเวลา เพื่อประชาอบอุ่นจิตสมานกลมเกลียว [1] กุสุมาลย์ – ดอกไม้  

Posted in 2008, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment

พุทธพจน์ 7

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส ไท่อี  จ.สุพรรณบุรี 9/03/51   ใช้ศรัทธาถึงที่สุด… ศึกษาแบบอย่างอริยะโบราณ อย่างกว้างขวางชัดเจนในโลกยุคปัจจุบันสู่ความว่าง   ใช้ศรัทธาถึงที่สุด… สว่างแจ้งคุณงามความดี อย่างควรค่าหมื่นพันสรรพสิ่งโดยไม่เบื่อหน่าย   ใช้ศรัทธาถึงที่สุด… สุจริตสัตย์ซื่อแผ่ไพศาลกลางใจผองชน อย่างตั้งใจเด็ดเดี่ยวแกร่งกล้าแห่งกัลยาณชน   ใช้ศรัทธาถึงที่สุด… ดำเนินสร้างสรรค์โลกเอกภาพ อย่างสงบสันติสุขสู่มหาสรรเสริญ   ใช้ศรัทธาถึงที่สุด… บำเพ็ญเป็นแบบอย่างมหาชน ด้วยสืบทอดภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลาย   ใช้ศรัทธาถึงที่สุด… ในตำแหน่งงานฟ้าพัฒนาเติบโต อย่างต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดแกร่งกล้าท้าลมฝน แผ่กิ่งก้านในใต้หล้า   ใช้ศรัทธาถึงที่สุด… เวียนธรรมจักรชีวิต อย่างมหาบุรุษประคองรักษาคัมภีร์จิต ท่ามกลางโลกียะ  

Posted in 2008, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment

พุทธพจน์ 6

  พระโอวา พระโพธิสัตว์ในชุดขาวแห่งทะเลทักษิณ ไท่ฝอ  จ.แพร่ 10/11/50   หากรับธรรม…นำศึกษาปฏิบัติ รู้ขจัดกิเลสในตนได้ ย่อมพบความสุขจากธรรมงามอำไพ ชีวิตไซร้เจริญได้ด้วยบำเพ็ญ   หากรับธรรม…แต่มินำตนศึกษา ปล่อยมิจฉาทิฐิครอบงำไว้ ย่อมหลงผิดมารสิงสู่อยู่ภายใน สุดท้ายไซร้เสียโอกาสเกิดกายคน  

Posted in 2008, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment

พุทธพจน์ 5

พระโอวาทขีณาสพอนุเคราะห์ชาวโลก ไท่หมิงเจิน  จ.สุโขทัย 4/8/50 เมื่อศึกษาพบว่าธรรมดีแท้ รู้ตั้งจิตแน่วแน่บำเพ็ญผล เมื่อเมตตาบังเกิดฉุดช่วยคน ปณิธานแห่งตนมิหลงลืม   เพียงศิษย์รักในวันนี้ศึกษาจริง ทุกทุกสิ่งย่อมกระจ่างปัญญาฉาย เพียงศิษย์รักสดับธรรมพ้นวุ่นวาย บรรพชนย่อมได้รับกุศลแล   ทุกขณะเพียงมีใจตรงต่อฟ้า ทุกปัญหาผ่านตลอดปลอดภัยหนา ทุกเรื่องราวยกระดับจิตธรรมนา ทุกคนพร้อมร่วมงานฟ้าสาธุการ  

Posted in 2008, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment

พุทธพจน์ 4

พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่หลินฝอเอวี้ยน  จ.มุกดาหาร 1/5/50   ขอเพียงใจแห่งศิษย์… รู้จุดยืนอันมั่นคงแห่งตนเอง รู้จุดยืนในภาระหน้าที่แห่งตนเอง รู้จุดยืนในการก้าวสู่วันข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย   ใช้ปัญญามาพินิจแยกแยะบนหนทางแสงสว่างเจ้าต้องพบได้แน่นอน  

Posted in 2008, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment

พุทธพจน์ 9

  ความเมตตามาจากอดทน ขันติ ไม่เกี่ยวกับการเรียนรู้จากหนังสือ   ความสุขมาจากการสละให้ ไม่เกี่ยวกับใครเป็นผู้ครอบครองมาก   อิสระได้มาจาก ละยึดมั่น ถือมั่น ไม่เกี่ยวกับทุกสิ่งนั้นทำได้ดั่งใจตน คุณธรรมความลุ่มลึกแห่งจิตธรรม ได้มาจากการฝึกฝนบำเพ็ญอย่างต่อเนื่อง ไม่เกี่ยวกับเรียนรู้ได้ในหลักการ   ทุกสิ่งอย่างมาจากจิต ไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอก ความสงบมาจากตัดกลัดกลุ้มกังวล ปล่อยวางได้ ไม่เกี่ยวกับความวุ่นวายในภายนอก  

Posted in 2009, พุทธพจน์ | Leave a comment

พุทธพจน์ 3

  พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่หลินฝอเอวี้ยน จ.มุกดาหาร   12/8/49   ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “จิตใจฟ้า” จึงสามารถนำศรัทธาแสดงออกได้ ปัญญาชน…มุ่งหล่อหลอม “เมตตาจิต” จึงสามารถอุทิศร่วมสร้างสรรค์ ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “คุณธรรมในชีวัน” จึงสามารถร่วมผลักดันนำสู่ชน ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “จิตกตัญญู” จึงสามารถอุ้มชูดูแลมิเหนื่อยหน่าย ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “ธรรมภายใน” จึงสามารถแสดงได้สู่ภายนอก ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “จิตสัตย์ซื่อ” จึงสามารถนำผู้คนให้ถือสู่สัจธรรมแท้ ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “ปณิธาน” จึงสามารถสร้างสรรค์งานอริยาได้กว้างไกล  

Posted in 2007, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment