Category Archives: 2009

พระโอวาทพระอนุตตรธรรมมารดา สิบบัญญัติ

  พระโอวาทสิบบัญญัติอนุตตรธรรมมารดานี้ เป็นพระโอวาทที่พระธรรมมารดาเมตตาประทาน ณ ฉงฮั๋วถัง  จี้หนาน ซันตง เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อธิกมาส ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) ตรงกับวันเฉลิมอริยพรรษาพระธรรมมารดา ฤดูร้อน  พระอาจารย์ทรงเป็นผู้ดูแลงานนี้ด้วยพระองค์เอง พระธรรมมารดาทรงเมตตา กล่าวถึงเหตุที่ส่งพุทธบุตรลงมาสู่โลก  ทั้งยังกล่าวถึงคุณวิเศษของการฉุดช่วยสามโลกในปลายกัป ถ่ายทอดหลักธรรมจริง  ไตรรัตน์วิถีจิต ช่วยเวไนยในทะเลทุกข์ให้รู้แจ้ง หลุดพ้นจากโลกีย์ ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยมนุษย์ตกต่ำ ธรรมะกับภัยพิบัติลงมาพร้อมกัน  ฟ้าเปิดการคัดเลือก  บัญชีบุญบาปจะคิดกันอย่างไร  มารทดสอบราบรื่นกับอุปสรรค  สามศาสนาหลักธรรมเดียวกันไม่มีสอง   คุณวิเศษของวิถีธรรมพิสูจน์ให้เห็นผลได้จากการรับหนึ่งจุดชี้พระวิสุทธิอาจารย์ ปัจจุบันยุคท้าย หมื่นศาสน์ต่างออกเผยแพร่  ผู้บำเพ็ญต้องคืนสู่หลักธรรมเดียว กาลข้างหน้า ต่างได้ร่วมงานประชุมอริยะหลงฮว๋า เพื่อพิจารณาอริยะฐานะฐานบัวเก้าระดับตามผลบุญที่สร้างไว้ พระโอวาทสิบบัญญัติอนุตตรธรรมมารดานี้ ประทานไว้จวบจนปัจจุบัน … Continue reading

Posted in 2009, พระโอวาท, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

โอวาทผูกบุญสัมพันธ์ ก่วงทงต้าเซียน

  วันนี้ 15 ค่ำ เดือน 9 ข้างจีน เป็นวันเฉลิมฯ พระแม่องค์ธรรม ในฤดูใบไม้ร่วงพอดี อีกสักครู่เราจะทำพิธีถวายผลไม้ อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับฐาน และร่วมกราบพระร่วมกันเนื่องในวันสำคัญนี้ หลังจากหวงเตี่ยนฉวนซือบรรลุธรรมกลับสู่เบื้องบนไป เตี่ยนฉวนซือทั้งหลายในศูนย์กลางได้ประชุมกันแล้วเห็นว่า ท่านเป็นเตี่ยนฉวนซือท่านแรกของอาณาจักรธรรมประเทศไทยที่บรรลุธรรมไป จึงได้เรียนท่านเฉียนเหยินได้โปรดประทานอนุญาตให้ท่านมาผูกบุญสัมพันธ์ด้วยการเขียนกระบะทราย และได้กำหนดเอาวันนี้ (10 ตุลาคม พ.ศ.2546) ญาติธรรมทั้งหลายที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาจากเขตต่างๆ ทั่วประเทศ บางคนมาถึงตั้งแต่เมื่อวาน บางคนก็เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้ ทุกคนต่างเหนื่อยยากตรากตรำมาร่วมงานนี้เพราะใคร่อยากจะรู้ว่าท่านสำเร็จมรรคผลในระดับใด การเชิญทิพยญาณมาผูกบุญสัมพันธ์นี้มิใช่เรื่องที่จะทำง่ายๆ ต้องขออนุญาตจากท่านเหล่าเฉียนเหยิน เฉียนเหยินเสียก่อนจึงจะจัดได้ อันที่จริงท่านเฉียนเหยินจะต้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตัวของท่านเอง แต่เนื่องด้วยท่านบุกเบิกแพร่ธรรมไปทั่วโลก ภารกิจรัดตัวไม่อาจปลีกมาได้ จึงมอบหมายให้ อาจารย์หง (ชิวเหมย) เตี่ยนฉวนซือ เป็นตัวแทนทำหน้าที่ประธานในพิธีนี้ ซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม … Continue reading

Posted in 2009, พระโอวาท | Leave a comment

ความหมายของการปฏิบัติงานธรรม

  ความนำ   ความหมายแท้จริงของการปฏิบัติงานธรรม คืออะไร  ก่อนที่ท่านธรรมอธิการจะสำเร็จธรรม เคยกำชับไว้ว่า “ถ้าทำงานธรรมได้ก็ควรทำ หากทำไม่ได้แล้วก็จงรักษา (ปณิธาน) ไว้” ขณะที่ท่านธรรมอธิการยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ท่านได้เมตตาธรรมะโอวาทไว้มากมาย  พวกเราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ จุดมุ่งหมายของธรรมะ แปรใต้หล้าเป็นครอบครัวเดียวกัน แปรเปลี่ยนโลกนี้เป็นโลกแห่งสันติภาพ  บัดนี้เบื้องบนโปรดการฉุดช่วยครั้งใหญ่ รวมหมื่นศาสน์เป็นหนึ่ง โลกนี้จึงเป็นโลกแห่งสันติภาพ ปัจจุบันฟ้าเบื้องบนเมตตา ให้โอกาสพุทธบุตรคนเดิมได้รับการฉุดช่วยกลับคืน พวกเราเกิดจิตที่จะฉุดช่วยเวไนย เท่ากับเข้าใจพระทัยฟ้าเบื้องบน พุทธบุตรคนเดิมจะได้รับการฉุดช่วยทั้งหมด เป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่รับมาจากฟ้าเบื้องบน เราทุกคนปฏิบัติงานฉุดช่วยนี้ อนาคตวันข้างหน้าทำงานเสร็จสิ้นแล้ว กลับคืนเบื้องบนถวายรายงาน เราทุกคนได้รับหนึ่งจุดชี้ เพื่อที่จะได้ทำภาระหน้าที่ให้เสร็จสิ้น  รับภาระหน้าที่ลงมาเกิดกายเพื่อให้เราทำอะไรรู้ไหม   ให้เราลงมาช่วยชาวประชา เราทุกคนรับบัญชามาเกิดในโลกนี้  กลับคืนจะต้องไปกราบถวายรายงานคืนพระโองการฟ้า เราทุกคนเป็นศิษย์พระพุทธะเดินดิน  ทุกคนจึงเป็นพุทธะเดินดินองค์น้อยๆ อย่าได้ดูเบาตัวเอง เราทุกคนต่างเจริญรอยตามพระอาจารย์พระอาจาริณี รับบัญชาจากพระแม่องค์ธรรม … Continue reading

Posted in 2009, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

ความหมายของการสำนึกขอขมา

ภารกิจที่สำคัญประจำวัน ของศิษย์อนุตตรธรรม คือการถวายธูปเช้า-เย็น วันละสองเวลา  ในส่วนของการถวายธูปที่สำคัญที่สุดคือการสำนึกขอขมา  愿懺文 (เอวี้ยนชั่นเหวิน) ไม่ว่าจะเป็นชั้นเหนือขึ้นไป คือท่านเหล่าเฉียนเหยินตลอดจนถึงญาติธรรม ทุกวันจะต้องท่องคำสำนึกขอขมา  默念愿懺文 (ม่อเนี่ยนเอวี้ยนชั่นเหวิน)  จึงทำให้เห็นว่า คำสำนึกขอขมามีความสำคัญ ดังนั้น ในการถวายธูปเช้าเย็น ท่องคำสำนึกขอขมาอย่าทำลวกๆ อ้อมแอ้ม ท่องเหมือนเด็กร้องเพลงอย่างขอไปที  แต่ไม่ได้เข้าใจความหมายของคำสำนึกขอขมา  หรือรู้บ้างไม่รู้บ้าง จึงทำให้ผู้บำเพ็ญไม่น้อยสองจิตสองใจ ไม่มีหลักเดินหลงทาง หรือเลิกล้มกลางคัน 愿 (เอวี้ยน) นั้น 原心 (เอวี๋ยนซิน) จิตเดิมแท้  แต่愿 (เอวี้ยน) ปณิธานความมุ่งมั่น 懺 (ชั่น) นั้นแปลว่าขอขมา  นำความผิดบาปที่ผ่านมา ความประพฤติ ความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหมด เปิดเผยออกมาโดยไม่ปิดบัง … Continue reading

Posted in 2009, ปกิณกะอนุตตรธรรม, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

ความหมายของชิงโข่ว 2

    วันนี้เป็นการประชุมชั้นอะไร (ประชุมธรรมชิงโข่ว) ใครยังไม่ได้ชิงโข่วยกมือขึ้น …ดี  วางมือลง  วันนี้อาจารย์มีการตระเตรียมตัวก่อนมา กล่าวตรงถึงศิษย์ที่ยังไม่ได้ตั้งปณิธานทานเจ[1] จะต้องเริ่มฝึกทานเจกันแล้ว กล่าวตรงถึงศิษย์ที่ยังไม่รู้ความหมายของชิงโข่วหยูซู่1  ว่าจะปฏิบัติตามได้อย่างจริงจังไหม เอาอาหารกลางวันหนึ่งกล่องแจกต่อๆ กันไป (พุทธบริกรแจกข้าวกล่อง) ทุกคนได้รับข้าวกล่องกันแล้วหรือยัง  อย่ารอนานเกิน หิวมากไปจะทำให้กระเพาะกับลำไส้ไม่ดี โดยเฉพาะศิษย์ที่เป็นโรคกระเพาะ หรือมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป หรือหิวมากจนมือไม้สั่นทนไม่ไหว (นักเรียนในชั้น เชิญพระอาจารย์ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน) อาจารย์ไม่ต้องทานแล้ว  อาจารย์เพียงขอให้พวกเจ้ามีความจริงใจ ทุกคนสองมือยกกล่องข้าวขึ้น ขอบพระคุณพระธรรมมารดา ขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอบพระคุณท่านเหล่าเฉียนเหยิน ขอบพระคุณท่านเฉียนเหยิน อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม ขอบคุณแม่ครัว ขอบคุณนักธรรมอาวุโสทุกท่าน   เริ่มทานได้ (ขอบคุณพระอาจารย์เมตตา) ขณะรับประทานอาหารอย่าได้คุยกัน ศิษย์ทุกคน ถ้าไม่อิ่มยังมีข้าวกล่องอีก ขอเพิ่มได้ แต่อย่าทานอิ่มจนเกินไป … Continue reading

Posted in 2009, เจ อาหารสุขภาพ | Leave a comment

จริยสัมพันธ์ ในอาณาจักรธรรม

  บทนำ หัวข้อนี้มีความหมายเดียวกันกับ “สนองบัญชา นำพาผู้น้อย” อันเป็นภาระที่สำคัญของผู้บำเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว  ซึ่งผู้บำเพ็ญจะต้องเจริญรอยตาม เราได้รับการถ่ายทอดวิถีทางตรง  จากพระวิสุทธิอาจารย์    มีโอกาสเจริญรอยตามพระอริยบุคคล วันข้างหน้ามีโอกาสบรรลุเป็นอริยะได้เช่นกัน  ในเมื่อธรรมวิเศษสุดขนาดนี้  เราสามารถทำได้ในขั้นพื้นฐานหรือยัง  ถึงจะทำได้แต่ก็ยังไม่บริบูรณ์   นี่เป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องตระหนักตลอดเวลา  ที่จริงธรรมนั้นเป็นธรรมชาติมีพระอาจารย์ พระอาจาริณีในการนำพา  มีท่านธรรมอธิการ ท่านรองธรรมอธิการนำพา  มีนักธรรมอาวุโสเป็นผู้ปฏิบัติเราผู้น้อยจะต้องเจริญรอยตาม เรามีหน้าที่นำพานักธรรมรุ่นหลังเข้ามาสถานธรรม  มาปฏิบัติบำเพ็ญ  ในอาณาจักรธรรมไม่มีการบังคับ     แต่จะต้องรู้ถึง “จริยสัมพันธ์ในอาณาจักรธรรม” การบำเพ็ญธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต  ยกระดับชีวิตให้รุ่งโรจน์ได้  จะทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้  จะต้องเริ่มจากจิตใจเป็นจุดเริ่มต้น  ทุกคนล้วนมีพื้นฐานกันทุกคน  มีพ่อแม่ มีบรรพบุรุษ  ในอาณาจักรธรรมมีนักธรรมอาวุโส หากไม่มีซือจุน ซือหมู่  ไม่มีเหล่าเฉียนเหยิน เฉียนเหยิน ไม่มีเตี่ยนฉวนซือจะมีพวกเราวันนี้หรือเปล่า  “ดื่มน้ำต้องรำลึกถึงต้นน้ำลำธาร” บำเพ็ญธรรมจะต้องยึดหลักสัจธรรมและพระโองการฟ้าไม่ใช่ยึดแต่รูปลักษณ์ในการบำเพ็ญ … Continue reading

Posted in 2009, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

โอวาทผูกบุญสัมพันธ์ เฉิงสิงต้าเซียน

  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย อู๋ปิ่งเฉียน เตี่ยนฉวนซือ  เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าเขตหรือศูนย์กลางมีบัญชาให้ท่านรับผิดชอบงานในหน่วยธุรการ  ท่านจะน้อมรับด้วยความเต็มใจ  รีบปฏิบัติตามนโยบายจากอาวุโสโดยเคร่งครัด   และด้วยความเป็นกันเอง กอปรกับความอ่อนน้อมของท่าน  จึงได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน  งานที่ได้รับมอบหมายจึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี   ระยะเวลาการทำงานธรรมะ 16  ปีเต็ม กับการทุ่มเทเสียสละ ของ อู๋ เตี่ยนฉวนซือ  นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2534 จนถึงปี พ.ศ. 2550  ไม่มีสักวันที่จะห่างจากงานธรรมกิจ  มีแต่ก้าวไปข้างหน้า  ไม่มีคำว่าถอยหลัง  ทั้งกายใจอุทิศแล้วเพื่องานธรรม วาระสุดท้ายของชีวิต มนุษย์เราทุกคนเมื่อเดินมาถึงสุดปลายทาง  ได้ผ่านมรสุม  แห่งชีวิต ทั้งสุขและเศร้า รอยยิ้ม  เสียงหัวเราะ และหยดน้ำตา  สุดท้ายก็ไม่พ้นวัฏฏะแห่งการเกิดดับ  คงเหลือไว้เพียงรอยจารึกแห่งความดี  … Continue reading

Posted in 2009, พระโอวาท | Leave a comment

ถันจู่ปัน 2009

  จิตใจแห่งการบำเพ็ญปฏิบัติของเฉียนเหยิน การนำตลอดกาลของปู้ซิวสีผูซ่า เฉียนเหยิน ถือใจฟ้ามาเป็นใจตน ถือเจตนารมณ์ของพระอาจารย์มาเป็นเจตนารมณ์ตน ในใจมีแต่ธรรมะ หลายสิบปีเหมือนวันเดียว เพียบพร้อมด้วยปัญญามองการณ์ไกล ใจคิดคำนึงทุกอย่างล้วนพยายามวางแผน  เพื่ออาณาจักรธรรมที่ยิ่งใหญ่และยืนนาน 1.ความนำ 1.1 จิตใจของพระโพธิสัตว์ ใช้ใจกู่ก้องเรียกพี่น้องสี่คาบมหาสมุทร ความรู้ตื่นของท่านได้นำพาบุตรธิดาของพระแม่องค์ธรรม วันเดือนปีผ่านไปเท่าไร ได้ต้านกับลมฝน ได้ฝึกฝนตนเองท่ามกลางความทุกข์ยาก ใช้ความพยายามสร้างสรรค์อุดมการณ์ของฟ้าดิน ความวิริยะของท่านได้ประสิทธิ์ประสาทอาชาไนยมากมาย หยดเลือดและน้ำตาจะลืมได้ฤๅ เมฆขาวบนนภายังอวยพรให้ท่าน จิตใจบำเพ็ญเข็มแข็งดั่ง ต้นสนซงป๋อ[1] เขียวบริสุทธิ์ดั่งหยกหนาวเหน็บในฤดูเหมันต์ ร่วมด้วยช่วยกันเข้มแข็งไม่หยุด เพื่อช่วยสร้างสรรค์ดินแดนแห่งความผาสุกของเวไนย จิตใจบำเพ็ญธรรมเหมือนจิตใจพระโพธิสัตว์ ชีวิตมีจำกัดแต่ความหวังไม่มีสิ้นสุด เผาไหม้ตัวเองเพื่อส่องสว่างให้ผู้อื่น ถึงแม้ไม่มีชื่อเสียงแต่ก็ค้ำฟ้าเหยียบดิน 2.2 สดุดีคุณธรรมยิ่งใหญ่เฉียนเหยิน มหาคุณธรรมเฉียนเหยิน ใจใฝ่ปณิธาน ตั้งตนประพฤติธรรม กตัญญูบิดามารดร มุ่งศึกษาปฏิปทาพระโพธิสัตว์ตามแบบกวนอิม แบบอย่างพุทธะอริยะปรากฏในโลกมนุษย์ … Continue reading

Posted in 2009, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | Leave a comment

บุญญาภินิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม

    การเนรมิตกายของพระอวโลกิเตศวรเจ้า   ขณะพระโพธิสัตว์อักษยมติ ได้ลุกขึ้นจากอาสนะ ทำจีวรเฉวียงบ่า พนมมือกราบพระพุทธเจ้า ทูลถามว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยเหตุใด พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  จึงพระนามว่า อวโลกิเตศวร   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า กุลบุตร หากมีเวไนยสัตว์นับด้วยอสงไขย[1]โกฏิ[2] อันไม่มีประมาณ ได้รับความทุกข์ทรมาน มีจิตหนึ่งใจเดียว สรรเสริญสดับพระคุณนาม พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทรงสดับดูแลเสียงนั้นทันที  สรรพทุกข์จะปลดหลุดพ้นไป   ถ้ามีผู้ภาวนาถึงพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  ยามผู้นั้นตกอยู่ท่ามกลางมหาอัคคี อัคคีก็ไม่อาจเผาไหม้เขาได้ ด้วยเดชานุภาพพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หากมีใครถูกน้ำพัดพาไป ภาวนาถึงพระนามจะถูกพัดพาไปสู่ที่ตื้น หากมีเวไนยสัตว์หลายร้อยพันหมื่นโกฏิ ต้องการออกแสวงหาทองคำ เงิน ไพฑูรย์[3] หินปะการัง หอยสังข์อำพันทอง  มุก  และอื่นๆ ได้ออกเดินทางสู่ทะเลลึก … Continue reading

Posted in 2009, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

ปราชญ์เมธี 1

  ปราชญ์เมธี… มีปณิธานแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมั่นคง ปราชญ์เมธี… มีสัจจะและศรัทธาจริงใจต่อผู้อื่น   ปราชญ์เมธี… มีชีวิตสมถะสงบเรียบง่าย   ปราชญ์เมธี… มีจิตใจอิสระ รู้หยุดเหตุแห่งความชั่ว   ปราชญ์เมธี… มีจิตใจเมตตา รู้จักสั่งสมบุญกุศล ปราชญ์เมธี… มีจิตใจอุทิศเสียสละเพื่อผู้อื่น   ปราชญ์เมธี… มีความรักยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตฉุดช่วยมวลเวไนย   ปราชญ์เมธี… มีความกล้าหาญตัดกิเลสอาสวะแห่งตน   ปราชญ์เมธี… มีน้ำใจให้อภัยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์   ปราชญ์เมธี… มีสติสมาธิสงบเข้าถึงปัญญาธรรม  

Posted in 2009, พระโอวาท | Leave a comment