Category Archives: 2007

โอวาทสัมพันธ์ เฉิงเหลียงต้าเซียน

ธรรมกาลยุคขาวฉุดช่วยครั้งยิ่งใหญ่ พระโองการฟ้าปกแผ่ไพศาล อนุตตรธรรมเผยแพร่ทั่วโลก พุทธบุตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทั้งหลายล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์  ที่มีโอกาสได้รับไตรรัตน์วิถีจิต อนุตตรธรรมอันสูงส่ง ซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมาไม่มีการถ่ายทอดกันอย่างง่ายๆ อีกทั้งวิริยะตั้งใจปฏิบัติ บำเพ็ญจริง ผู้ที่พร้อมด้วยบุญจริงกุศลแท้ ล้วนได้รับมรรคผลกลับคืนพระนิพพาน จริงแท้แน่นอน หลิวเหลียงปินเตี่ยนฉวนซือ ได้รับความเมตตาจากท่านเฉียนเหยินผู้มีบารมีคุณอันยิ่งใหญ่ อนุญาตให้ลงมาผูกบุญสัมพันธ์ จึงได้บัญชาให้หงเตี่ยนฉวนซือนำพาสามคุณจากไต้หวัน จัดพิธีผูกบุญสัมพันธ์เขียนกระบะทราย ที่ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน (ต้าเมี่ยว-พระอารามใหญ่) นครปฐม เมื่อ ยี่สิบค่ำ เดือนสิบ ปีจอ พุทธศักราช 2549 โดยมีนักธรรมอาวุโสและญาติธรรมหลายร้อยคน ร่วมชุมนุมกันที่พระอารามใหญ่ อย่างใจจดใจจ่อ รอท่านหลิวเตี่ยนฉวนซือกลับมาผูกบุญสัมพันธ์ โชคดีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จี้กงแห่งหนันผิงนำพาดวงญาณของท่านมายังพระอารามใหญ่ ผูกบุญสัมพันธ์ อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระแม่องค์ธรรม ประทานอริยฐานะเป็น “เฉิงเหลียงต้าเซียน” เมื่อญาติธรรมชาวไทยได้ยินต่างล้วนปีติยินดีและภาคภูมิ โดยทั่วถ้วน เป็นแรงบันดาลใจทุกๆคนอย่างมาก ขอเพียงตั้งใจบำเพ็ญอย่างซื่อๆตรงๆ … Continue reading

Posted in 2007, พระโอวาท | Leave a comment

การ์ตูนคุณธรรม 1

Posted in 2007, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

จิตสำนึกคุณ น้อมใจปฏิบัติ

อะไรเรียกว่าจิตสำนึกคุณ เราได้รับพระคุณต่างๆ นานา มากมาย  เขาบอกว่า มนุษย์เรานั้นโง่ที่สุดเลย เราเคยเห็นวัวไหม วัวพอแรกเกิดมันก็เดินได้ แกะแรกเกิดมันก็เดินได้ คนเราเกิดมา เดินได้เลยหรือเปล่า ถ้าหากเกิดมาเดินได้ทันที ใครได้เห็นคงตกใจตื่นเต้น พ่อแม่เห็นลูกตัวเองเดินได้ตั้งแต่แรกเกิด คงปากอ้า ตาค้าง เวลาเราเกิดมาใหม่ๆ กินก็กินไม่เป็นด้วยตัวเอง เสื้อผ้าก็ใส่ด้วยตัวเองไม่ได้ อะไรๆ ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งหมด ดูแลเรา 3 ปี เราเพิ่งจะรู้ความนิดหนึ่ง ฉะนั้น เรามาเปรียบเทียบระหว่าง คน กับ วัว แพะ เราโง่กว่าใช่ไหม ส่วนนกก็เก่งมาก นกไม่ต้องเรียนรู้เหมือนมนุษย์ 3 ปี มนุษย์ต้องใช้เวลา 3 ปีเต็มๆ จึงจะรู้นิดหนึ่ง … Continue reading

Posted in 2007, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

พุทธพจน์ 3

  พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่หลินฝอเอวี้ยน จ.มุกดาหาร   12/8/49   ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “จิตใจฟ้า” จึงสามารถนำศรัทธาแสดงออกได้ ปัญญาชน…มุ่งหล่อหลอม “เมตตาจิต” จึงสามารถอุทิศร่วมสร้างสรรค์ ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “คุณธรรมในชีวัน” จึงสามารถร่วมผลักดันนำสู่ชน ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “จิตกตัญญู” จึงสามารถอุ้มชูดูแลมิเหนื่อยหน่าย ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “ธรรมภายใน” จึงสามารถแสดงได้สู่ภายนอก ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “จิตสัตย์ซื่อ” จึงสามารถนำผู้คนให้ถือสู่สัจธรรมแท้ ปัญญาชน…มุ่งหล่อเลี้ยง “ปณิธาน” จึงสามารถสร้างสรรค์งานอริยาได้กว้างไกล  

Posted in 2007, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment