Category Archives: 2005

เทคนิคในการผลักดันงานธรรมกิจ

อาณาจักรธรรมของเรามีคำขวัญที่ว่า สามมาก สี่ดี สามมาก ก็คือ ชวนคนมารับธรรมะมาก นำพามาเข้าชั้นประชุมธรรมมาก และส่งเสริมให้เข้าชั้นเรียนต่างๆ มาก ถ้าหากอาณาจักรธรรมมีคนรับธรรมะน้อย คนที่จะเข้าชั้นประชุมธรรมก็คงน้อย คนที่เข้าชั้นเรียนต่างๆ ก็ยิ่งต้องน้อยลงไปอีก ที่ไต้หวัน มีสายธรรมหนึ่งบอกว่า วันนี้จะมีคนมารับธรรมะ ต้องเตรียมการให้พรักพร้อม ทั้งสถานที่ เจี่ยงซือ เชาฉือ พิธีกรเอก-โท บุคลากร ตลอดจนแม่ครัว เตรียมไว้เรียบร้อย พร้อมสรรพหมดทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะฝ่ายโภชนาการได้จัดเตรียมอาหารการกินเอาไว้อย่างดี คาดหวังว่าหลังจากเสร็จพิธีรับธรรมะแล้ว จะรับประทานกันให้อิ่มหนำ แต่สุดท้ายปรากฏว่า คนรับธรรมะไม่มาเลยสักคนเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมไว้ดิบดี ก็กลายเป็นรอเก้อ ถันจู่บอกว่าอาหารแม้จะอุดมสมบูรณ์ และน่ากินทุกอย่าง แต่กลับกินไม่ลง เพราะคนที่จะรับธรรมะไม่มา ในเมืองไทยอาจไม่ค่อยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ แต่ที่ไทเปเกิดขึ้นได้บ่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าที่พูดถึงนี้ย่อมมิใช่สายธรรมฟาอีฉงเต๋อของเราเป็นแน่ อาณาจักรธรรมจะมั่นคงยั่งยืนนานสืบต่อไปอีกยาวไกลแค่ไหน … Continue reading

Posted in 2005, ปกิณกะอนุตตรธรรม, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

การศึกษาจากอาณาจักรธรรม

ลักษณะหรือรูปแบบของการศึกษาอบรมโดยทั่วๆ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ทาง คือจากครอบครัว จากโรงเรียน และจากสังคม แต่วันนี้พวกเราได้รับธรรมะ และได้ศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติธรรม จึงเพิ่มทางที่สี่ คือจากอาณาจักรธรรม ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง  

Posted in 2005, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

ภาระหน้าที่จงอี้จื้อปัน

1. เหตุที่ท่านเฉียนเหยินได้โปรดจัดตั้งจงอี้จื้อปันขึ้น ปี พ.ศ.2527 ท่านเฉียนเหยินริเริ่มจัดตั้งหน่วยหมวดอักษร จง อี้  (忠義) แบ่งเขตดำเนินธรรมกิจ แบ่งระดับความรับผิดชอบ  เนื่องนำด้วยสถานภาพทางธรรม ด้วยท่านเห็นว่าเทพเจ้ากวนอู ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความซื่อสัตย์จงรักภักดี ซึ่งในธรรมกาลยุคขาวนี้เบื้องบนโปรดประทานอริยฐานะให้พระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราช และเป็นลำดับแรกในสี่จอมเทพวินัยธร เมื่อเอ่ยถึงพระองค์ทีไร สิ่งที่ทุกคนมักกล่าวขานถึงอยู่เสมอก็คือ ความซื่อสัตย์จงรักภักดี (忠 จง) และมโนธรรมสำนึก  (義 อี้) จึงขอกล่าวถึงจิตใจของพระองค์ในเรื่องนี้แต่พอสังเขป ท่านมีชีวิตอยู่ในยุคสามก๊ก  สมัยนั้นราชวงศ์ฮั่นเสื่อมอำนาจลง ตอนเป็นหนุ่มได้รู้จักกับเล่าปี่และเตียวหุย รู้สึกถูกชะตา  และมีอุดมการณ์เดียวกันในอันที่จะกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นกลับ   คืนมา ทั้งสามจึงร่วมสาบานเป็นพี่น้องกัน ณ สวนท้อแห่งหนึ่ง ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยพลานุภาพอันเที่ยงธรรมของท่าน นับเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง โจโฉ (เฉาเชา) จึงอยากได้ตัวมาช่วยราชการมาก พยายามใช้ทุกวิธีการ … Continue reading

Posted in 2005, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | Leave a comment

พุทธระเบียบพิธีการ (เล่มพกพา)

ขนาด เอ6 เล่มเล็ก แต่เนื้อหาครบเหมือนเล่มใหญ่  

Posted in 2005, พุทธระเบียบ | Leave a comment

พุทธพจน์ 1

  พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ไท่ถง-กลางดง 3/7/48   บำเพ็ญธรรมในวัยเด็ก จิตใจไม่ดื้อดึง  มีสัมมาคารวะ บำเพ็ญธรรมในวัยรุ่น จิตใจไม่หลงผิด  มีความรับผิดชอบ บำเพ็ญธรรมในวัยผู้ใหญ่ จิตใจไม่ลำเอียง  มีปัญญาธรรม บำเพ็ญธรรมในวัยชรา จิตใจไม่โดดเดี่ยว  มีความสงบสุข บำเพ็ญธรรมในครอบครัว จิตใจสมานฉันท์  รักใคร่กลมเกลียว บำเพ็ญธรรมในสังคม จิตใจสงบสุข  เป็นที่น่านับถือ บำเพ็ญธรรมในอาณาจักรธรรม จิตใจมุ่งมั่นวิริยะ  มั่นคงยั่งยืน บำเพ็ญธรรมในแดนโลก จิตใจอิสระเสรี  ไร้ยึดหมาย  

Posted in 2005, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อินโดนีเซีย

  พระโอวาท พระอริยมาตาจงฮว๋า   วันนี้ทุกคนมาที่นี่ศึกษาธรรมะกัน  ในใจมีความเข้าใจธรรมะจนกระจ่างแจ้งไหม  ภายนอกยังไม่สำคัญเท่าจิตใจของเราดวงนี้  บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต  คือการบำเพ็ญให้จิตที่ไม่นิ่งเหมือนลิงเหมือนม้าให้หยุดนิ่งได้ ผู้บำเพ็ญที่เป็นหญิงมีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด  ซือหมู่ถามพวกเธอ  เสื้อผ้าผู้หญิงทั้งหมดมีคนละกี่ชุดกัน  (20  ชุด)  เสื้อผ้า  1  ชุด  ใช้ได้นานแค่ไหน  (1  ปี)  ใช่หรือไม่หากชุดไหนไม่ชอบก็ทิ้งไป  เสื้อผ้าของซือหมู่  1  ชุด  ใช้ได้สิบปี  ทำไมเสื้อผ้าของพวกเธอหนึ่งชุดใช้ได้เพียงปีเดียวก็เสียแล้ว  หากเสื้อผ้าแต่ละชุดสวมใส่ได้  4-5  ปี  ในหนึ่งชีวิตถ้าเธอมีอายุ  100  ปี  เพียงเสื้อผ้า  20  ชุดก็เพียงพอแล้ว  ทำไมเสื้อผ้าของผู้หญิงถึงมากมายอย่างนี้ รองเท้าของผู้หญิงก็ต่างมีกันคนละหลายสิบคู่ด้วยใช่ไหม  ในชั่วชีวิตของแต่ละคนใช้รองเท้า  10  คู่  … Continue reading

Posted in 2005, กฎแห่งกรรม, พระโอวาท | Leave a comment

โอวาทผูกบุญสัมพันธ์ไป๋สุ่ยเซิ่งตี้

  โดย เฉินต้ากู เฉียนเหยิน   พระมหากรุณาธิคุณเบื้องบน บารมีคุณพระอาจารย์สุดประมาณ ธรรมปฏิเวธชี้ตรงวิถีจิต ล่วงพ้นเกิดตาย ยังอาจเข้าถึงอริยภาวะ บำเพ็ญชาตินี้ สำเร็จชาตินี้ ย้อนมองโบราณกาล ผู้ที่แม้จะเพียรบำเพ็ญสัทธรรม หากมิได้พบพระวิสุทธิอาจารย์ ใคร่หลุดพ้นเวียนว่ายนั้นยากเสียยิ่งกว่ายาก ท่านเหล่าเฉียนเหยินบรรลุธรรมกลับคืนเบื้องบนไปสิบปีแล้ว ผู้น้อยทั้งหลายสำนึกพระคุณท่าน ที่โปรดนิรมาณกายเกินกว่าประมาณได้ มักจะแสดงพระบุญญาฯ ปรากฏในอาณาจักรธรรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิที่ ญี่ปุ่น ไทย อเมริกา แคนาดา ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม แอฟริกาใต้ โมริเชียส อังกฤษ   ออสเตรีย   … Continue reading

Posted in 2005, พระโอวาท | Leave a comment

กัณฑ์ปลุกชาวโลก

  มหันตภัยอันน่ากลัวใกล้ตัวแค่นัยน์ตา มารทั้งห้ามากวาดล้างโลกดุร้ายยิ่ง ทุกคนจัดแจงรีบป้องกันแต่เนิ่นเนิ่น ถึงเวลาเกิดเหตุเสียใจภายหลัง กัณฑ์ปลุกชาวโลก  อธิบายชัดเจน  ณ  เวลานี้จงเร่งรีบบำเพ็ญคุณธรรม  พิบัติภัยใกล้ตัว  ร้ายแรงนัก  บัญชีหนี้กรรมหมื่นปีต้องชำระ  เหล่าทวยเทพอริยะ   ได้จัดเตรียมทำบัญชีไว้ก่อน  ชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต  มีหนี้ต้องชดใช้  หนี้ชีวิตหนี้ในบัญชีหนีไม่พ้น เหล่าอสูรร้ายได้รับคำสั่งให้ลงสู่โลกมนุษย์  โลกสีแสงสุรานารี  พร้อมกันอึกทึกครึกโครมเอ็ดอึงพาให้เสีย  ก่อเกิดฆ่าฟันทั่วทุกหนทุกแห่งทั่วโลกา  พาให้โลกวุ่นวาย  คนทุกประเภทอยู่อย่างไม่เป็นสุข  โจรผู้ร้ายชุกชุมทั่วทุกหัวระแหง  ทุกคนต่างแสดงตนเป็นวีรบุรุษผู้กล้า  บ้างแย่งชิงบ้างหลอกลวง  บ้างจับตัวเรียกค่าไถ่  โจรขโมยก่อความวุ่นวาย  

Posted in 2005, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

ภาระหน้าที่อาจารย์บรรยายธรรม

  สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ ภายใต้การนำของท่านเฉียนเหยินปรีชาสามารถ ปัญญาหลักแหลม ปกครองนำพาโดยรวม กิจกรรมนำพาพร้อมเพรียง เฝ้าปรารถนาที่จะให้แต่ละสถานธรรมได้มาตรฐานเป็นแบบฉบับสืบทอดต่อไป  เบื้องหน้ามีอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม ข้างหลังมีเจ้าตำหนักพระและญาติธรรม ต่างมีบทบาทสำคัญที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเจี่ยงซือเป็นเสาหลักของอาณาจักรธรรม แบกรับภาระหน้าที่สำคัญ ยิ่งต้องเพิ่มพูนในการศึกษา บำเพ็ญ บรรยาย ปฏิบัติ ปลูกฝังคุณธรรมและสร้างบุญกุศล เป็นเจี่ยงซือมาตรฐานของฟาอีฉงเต๋อ ปกติเราอยู่ในตำหนักพระ มีโอกาสพูดธรรมะให้คนฟัง ทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของเจี่ยงซือกันมาบ้างแล้ว เพราะฉะนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญ เป็นบุคลากรของเบื้องบน และเป็นคนที่น่ารักของท่านเฉียนเหยิน เป็นบุคลากรของอาณาจักรธรรม เพราะฉะนั้น จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง  

Posted in 2005, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

จงอี้จื้อปันกับ 10 หน่วยงาน

ปลายกัปยุคสามปรกโปรดฉุดช่วยครั้งใหญ่  มหาเมตตามหาปณิธานยิ่งใหญ่ของพระบรรพจารย์  พระอาจารย์   พระอาจาริณี  ฉุดช่วยสามโลก  โปรดผู้มีบุญสัมพันธ์ทั้งหลาย  แต่ครั้งโบราณยังไม่เคยมีมาก่อน เราเกิดมาทันยุคนี้  ได้พบพระวิสุทธิอาจารย์  ได้รับวิถีธรรม   มีอาวุโสบารมีธรรมสูง  เพื่อบุญสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้  ท่านเฉียนเหยินจากครอบครัวบ้านเกิด  ตั้งปณิธานออกฉุดช่วยผู้มีบุญสัมพันธ์ขึ้นฝั่งธรรม  จิตวิญญาณของท่านเป็นที่เคารพชื่นชม  เกรงแต่เพียงว่ากำลังความร่วมมือแตกกระจายไม่รวมกัน  ยากที่จะบรรลุเป้าหมายของการฉุดช่วย ท่านเฉียนเหยินปรีชาสามารถ  ฉลาดปราดเปรื่อง  ปัญญาหลักแหลม  สั่งสมประสบการณ์เป็นเวลา 10 ปี  เริ่มจากอาณาจักรธรรมเกษตรกรรม อาณาจักรธรรมประชาสังคมเป็นพื้นฐาน  จัดตั้งอาณาจักรธรรมยุคใหม่ คิดค้นวิธีทำงาน  นำพาร่วมประสานกันทั้งกลุ่ม  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน  ให้โอกาสกับญาติธรรมทุกคนมีงานทำ  ทุกงานมีคนช่วย  เพื่อให้สายธรรมฟาอีฉงเต๋อยิ่งใหญ่และยั่งยืน  เพื่อการจัดการต่อเนื่องและมั่นคง อาณาจักรธรรมฟาอีฉงเต๋อภายใต้โองการฟ้าปกคุ้มของพระอาจารย์พระอาจาริณี   ภายใต้ท่านเฉียนเหยินเข้มแข็งนำพา  จากอาณาจักรธรรมที่เป็นสุข  ก้าวสู่อาณาจักรธรรมมาตรฐาน  จากการนำพาอันล้ำเลิศของท่านเฉียนเหยิน  พาอาณาจักรธรรมมุ่งสู่ศตวรรษใหม่ ภายใต้โครงสร้างจงอี้จื้อปัน  … Continue reading

Posted in 2005, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | Leave a comment