Category Archives: 2016

พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว

แนะนำหนังสือ “พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว” เป็นหนังสือรวมเกล็ดพระโอวาทฉบับเดิม ที่ไม่ได้พิมพ์ซ้ำมาสิบกว่าปี สนพ.เทิดคุณธรรม จึงถือโอกาสอันเหกมาะสม นำต้นฉบับเดิมมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาบำเพ็ญรุ่นใหม่ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาบำเพ็ญหลากหลายยิ่งขึ้น

Posted in 2016, พระโอวาท, พุทธพจน์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ชุดพระโอวาทซ้อนพระโอวาท มหาปณิธานสิบ

พระโอวาทโปสเตอร์แผ่นใหญ่ หนังสือรวบรวมพระโอวาท บรรจุรวมในกล่องแพ็คเกจ

Posted in 2016, Sort เรียงตามปี, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรมในพระโอวาท หมวด ปณิธาน กล้าหาญ มุ่งมั่น อดทน

Posted in 2016, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการ เป็นฉบับเต็ม เพียงแต่นำมาจัดรูปเล่มใหม่ ใช้ขนาด เอ6 (เอ4พับ4)  เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้เป็นประจำ

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้ประจำ รวบรวมไว้เฉพาะพิธีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ชันเจี้ย ฉือเจี้ย พิธีถวายธูป รูปเล่ม เอ6 (เอ4พับ4) บางๆ พกพาง่าย

Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทรวมเล่ม 2548

เป็นการรวบรวมพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในปี พ.ศ.2548 ทั้งหมด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้พิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานไปยังสถานธรรมต่างๆด้วย  

Posted in 2016, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือสอบพระคัมภีร์

Posted in 2016, พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือชั้นถันจู่ปัน 2016

ฟ้าคนสมานเป็นหนึ่งเดียว 天人合一                                                                                วัฒนธรรมหนันผิง 南屏家風                                                                               จะปฏิบัติการมั่งคงรากฐานสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้อย่างไร 如何落實固本圖強創輝煌(佛堂動起來)                           ประกาศเรื่องพึงระวัง  เรื่องปรับแก้ไข 宣布.注意 & 改進事項                                                       7 หลักการสร้างธรรมกิจและการส่งเสริมให้เป็นปึกแผ่น 道務經營七大主軸的強化與成全的作法                           เพลงธรรมะ 善歌                                                                                        

Posted in 2016, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น