Category Archives: 2017

คำว่า อาจารย์บรรยายธรรม

คำนำ œœœœœœ หนังสือพระโอวาทฉบับนี้ รวบรวมตามคำบัญชามอบหมายจากพระอาจารย์ (พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน) ซึ่งเมตตาประทานพระโอวาทกระบะทราย ในชั้นอบรมอาจารย์บรรยายธรรม โดยรวมรวมจากสามชั้นเรียนของอาณาจักรธรรมกรุงเทพ ดังนี้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน เขตกรุงเทพและนครปฐม วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ จื้อเสียนฝอเอวี้ยน เขตพิษณุโลก วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ เทียนเซิงฝอเอวี้ยน เขตชลบุรี โดยพระอาจารย์ได้เมตตาในหัวข้อหลักคือ เรื่องของการลงเรือลำเดียวกัน  เรื่องการลงหลักปักฐาน   เรื่องการย้อนสำรวจตรวจสอบ สำนึกแก้ไขความผิดพลาดตน ด้วยพระคุณฟ้าบารมีพระธรรมาจารย์หนุนนำ ฟาอีฉงเต๋อประเทศไทยบุกเบิกงานธรรมสี่ทศวรรษ แต่งตั้งเจี่ยงซือทำหน้าที่อาจารย์บรรยายธรรม เป็นปากเสียงแทนฟ้ามากกว่าสองพันคน  แม้ว่าอาณาจักรธรรมจะมีหลักสูตรและชั้นอบรมบ่มเพาะสำหรับอาจารย์บรรยายธรรม … Continue reading

Posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ฉงเต๋อทะยานไกล (กู้เปิ่นถูเฉียง)

  พระโอวาทฉงเต๋อทะยานไกล崇德大躍進                                                                                     ฉงเต๋อทะยานไกล พุทธสถานเพิ่มเท่าทวี คือสำเร็จของฟ้าคนร่วมสมาน 崇德大躍進佛堂翻倍 是天人合一的成果 ตระหนักรู้สารจากฟ้าสื่อความเห็นพ้องพากเพียรของเรา體認來自上天的訊息我們的共識與努力 คุณวิเศษการตั้งสถานธรรม ของเจ้าตำหนักพระ และรองเจ้าตำหนักพระ開設佛堂與壇主副壇主的殊勝 พระโอวาท 「GPS นำล่องบำเพ็ญปฏิบัติธรรม」仙佛聖訓「修辦導航GPS」 แผนพัฒนา สืบทอด ฉบับยั่งยืน傳承發展的固本計劃與執行  

Posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ธรรมะใกล้ตัว 2560

  คำกล่าวว่า   รุ่งเช้าเราเห็นแสงอาทิตย์ล้วนแล้วแต่มีพระคุณให้กับเรา  ให้เรามีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกใบนี้  หลังจากภพค่ำแล้วดวงจันทร์ก็ขึ้นมาให้แสงสว่าง  แม้บางครั้งจะเป็นข้างแรมก็ยังริบหรี่   ก็ยังเป็นแสงสว่าง  นี่ไม่ใช่บุญคุณได้อย่างไร  แม้ผู้ที่ให้พระคุณแก่เรานั้นมีมากมายที่ทำให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้   แต่เราทุกวันนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัว  เพราะเราไม่เคยคิดถึงสิ่งที่มีพระคุณต่อเรา  และมักจะกล่าวโทษฟ้าดินอยู่เสมอ  แม้แต่เท้าที่เราย่ำไปอยู่ทุกที่บนแผ่นดิน  บางครั้งเมื่อมีอารมณ์ก็กระทืบเท้าไปยังพระแม่ธรณี  ข้าวหนึ่งเมล็ดที่ใครให้เราก็ถือว่าเป็นพระคุณ  เพราะฉะนั้นแสงจันทร์ แสงอาทิตย์ก็มีคุณกับเราเช่นเดียวกัน  แล้วเมื่อพูดถึงพระแม่ธรณีที่เราเหยียบย่ำ  ทำความสกปรกต่อพระองค์ด้วยอุจจาระ ปัสสาวะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ  ก็ล้วนแล้วแต่มีพระคุณต่อเรา  

Posted in 2017, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ศิษย์รักเอ๋ย 21

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส เทียนเซิงฝอเอวี้ยน จ.ชลบุรี 12/9/2552 ศิษย์รักเอ๋ย… ในธรรมกาลยุคขาวพบโอกาสดี  วาระนี้มีสายทองพงศา  ยังคงดำรง  จงรู้ตื่นแจ้งสู่หนทางการบำเพ็ญ  ได้เวลาแล้วพุทธะเปิดเผย  เบิกชีวิตญาณที่เคยหลงลืมเนิ่นนานมา   ถูกกิเลสบดบังสู่ความมืดมน  กาลนี้ไขขานญาณชีวิตสว่างของตนเอง ปล่อยวางจิตใจที่วุ่นวาย ปล่อยวางจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางดวงตาเนื้อที่มองไม่เห็น เพื่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพุทธะเดิม

Posted in 2017, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ถันจู่ปัน 2017

            พระโอวาทไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ อุทิศเสียสละ 白水聖帝訓文 – 犧牲奉獻 การเจริญจิตฝึกสมาธิ 行意禪參學 พระโอวาทพระพุทธจี้กง ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล 濟公活佛訓文 – 崇德大躍進 ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล พุทธสถานเพิ่มเท่าทวี คือสำเร็จของฟ้าคนร่วมสมาน 崇德大躍進是天人合一的成果 ตระหนักรู้สารจากฟ้า สื่อความเห็นพ้องพากเพียรของเรา 體認上天的訊息我們的共識與努力 ประกาศและข้อพึงระวัง 宣佈與注意事項  

Posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดำเนินปารมิตาหก

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าด้วยการดำเนินปารมิตาหก  六度萬行 (ลิ่วตู้วั่นสิง) ฉบับนี้ แปลมาจากพระโอวาทซ้อนพระโอวาทฉบับภาษาจีน      โดยความเมตตาของหลินเตี่ยนฉวนซือฮั่นเอวี๋ยน มอบหมายให้โจวเจี่ยงซือจี้หยงดำเนินการแปล ต้นฉบับแปลและเรียบเรียงแล้วเสร็จ จึงได้เรียงพิมพ์มาเป็นหนังสือฉบับนี้ ปารมิตาหก หรือบารมีหก ย่อลงมาจากทศบารมีสิบข้อ อันหมายถึงปฏิปทาอันยิ่งยวดสิบประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ  ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  องค์มหาโพธิสัตว์บำเพ็ญพร้อมบริบูรณ์สิบประการ  (ทศชาติ)   จึงถือพระชาติสุดท้ายบรรลุสู่ปัญญาธิกพุทธเจ้า  ตรัสรู้เป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า

Posted in 2017, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรม – ศึกษาธรรม บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม

หากเมื่อใดหวังความสำเร็จภายนอก… จะต้องสร้างความสำเร็จจากภายในให้จงได้ หากหวังจะให้ผู้คนก่อเกิดความศรัทธา… เจ้าทั้งหลายต้องสำแดงคุณแห่งธรรมให้ออกมาสู่สายตาเขาให้ได้ จิตใจแห่งผู้บำเพ็ญ ต้องเปี่ยมด้วยขวัญวิญญาณ มหาอภัย ใจเมตตากรุณาอย่างแท้จริงหนา พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่เต๋อ  จ.อุบลราชธานี  14/7/50  

Posted in 2017, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น