Category Archives: หัวข้อศึกษาธรรม

หัวข้อศึกษาธรรมตามหลักสูตรชั้นเรียน และหัวข้อแยกย่อยพิเศษที่จัดทำเป็นรูปเล่ม

ถันจู่ปัน 2015

ถันจู่ปัน 2015 ******************** บันทึกถาม-ตอบ เรื่องการบำเพ็ญธรรมในศตวรรษใหม่ 新世紀修道答問錄選篇 ซินซื่อจี้ซิวเต้าต๋าเวิ่นลู่เสวี่ยนเพียน … 1. เหตุใด “มหาธรรม” จึงไร้นาม? 大道無名,為什麼是 「無名」?ต้าเต้าอู๋หมิง เว่ยเสอเมอซื่อ “อู๋หมิง”? คัมภีร์ “วิสุทธิสูตร清靜經” จารึกไว้ว่า “มหาธรรมแม้ไร้นาม大道無名” แต่ได้หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง ข้าฯ ไม่รู้สิ่งนี้ มีนามว่าอะไร จำต้องตั้งชื่อว่า “ธรรมะ” ทำไมยังจำต้องตั้งชื่อว่า “ธรรมะ”? ในอดีต พระอริยะเจ้า ได้สัมผัสรู้ซึ้งถึง “พลานุภาพความจริงของจักรวาล” ซึ่งสัจธรรมนี้มองไม่เห็น แต่ได้จัดสรรไว้ในสรรพสิ่ง ไม่รู้จะจินตนาการสิ่งนี้อย่างไร ดังนั้นจึงจำต้องตั้งชื่อ “สิ่งนี้” ว่า “ธรรมะ”  

Posted in 2015, หัวข้อศึกษาธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ปรับปรุงปก จื้อซั่นปัน (เนื้อหาเดิม)

ลิงก์เนื้อหาเดิม http://www.chongterbook.com/wp/?p=422

Posted in 2014, หัวข้อศึกษาธรรม | 95 Comments

กตัญญูกตเวทิตาธรรม

ความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ แบ่งได้ 4 ระดับ เราคิดตามว่า ความกตัญญูที่เรามีต่อพ่อแม่ อยู่ในระดับไหน 1.เลี้ยงดูท่านให้เครื่องนุ่งห่ม ให้เงินทองใช้ ให้ที่อยู่อาศัย อันนี้เป็นกตัญญูระดับเล็ก เพราะเป็นหน้าที่ของลูกจะต้องทำอยู่แล้ว 2.ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ดีของพ่อแม่[1] ท่านอยากให้เราเป็นครู เราก็ต้องพยายามเรียนเป็นครู ให้เราเป็นพ่อค้า เราก็ต้องพยายามเป็นพ่อค้า ให้เราเป็นชาวไร่ชาวนา เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาของเรา  ให้เราเป็นข้าราชการ เราต้องปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อแผ่นดิน เป็นคนดีของสังคม อันนี้เรียกว่ากตัญญูระดับกลาง 3.นำพาพ่อแม่ให้ได้รับธรรมะ ศึกษา บำเพ็ญ ปฏิบัติธรรมได้ไหว้พระ มีโอกาสฟังธรรมะประชุมธรรม และให้ท่านได้สร้างบุญกุศล เรียกว่า ความกตัญญูระดับใหญ่ ในที่นี้มีคนไหนรับธรรมะแล้ว พาพ่อแม่มารับธรรมะมีหรือเปล่า 4.ความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่สูงสุด พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่        พระอานนท์ว่า เจ้าจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ ตัวเจ้าต้องรู้จักศึกษาธรรมะ … Continue reading

Posted in 2014, หัวข้อศึกษาธรรม | 55 Comments

ปรับปรุงปกซินหมินปัน (เนื้อหาเดิม)

ลิงก์เนื้อหาหนังสือ http://www.chongterbook.com/wp/?p=427  

Posted in 2013, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

บทเพลงพระโอวาทคู่มือชั้นฟื้นฟูจิตเดิมแท้ (เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง)

หนังสือคู่มือชั้นฟื้นฟูจิตเดิมแท้เล่มนี้ ปรับปรุงจากฉบับเดิมที่ใช้กันมาหลายปี โดยยังคงเค้าโครงเนื้อหาหัวข้อไว้เช่นเดิม แต่ได้เพิ่มบทเพลงพระโอวาททำนอง “เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง” ที่พรอาจารย์เมตตาให้ใช้เป็นบทเพลงประกอบหัวข้อ พระโอวาทความนำ … ให้ศูนย์กลางบรรณสาร   รวบรวมพระโอวาท   บทเพลงทำนองนี้ (เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง) จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อศึกษาต่อไป และย้ำเตือนให้รู้ว่า ทุกหัวข้อประชุมธรรมนั้นสำคัญ  เพื่อนำไปถ่ายทอด  อรรถาธรรมให้ชัดเจน  และถูกต้อง อีกทั้ง  เสวีย (學)  ซิว (修) เจี่ยง (講) ปั้น (辦) สิง (行) ทุกคนพึงรู้ปรับตน ก้าวไปในจังหวะท่วงทำนองเดียวกัน เพื่อสอดคล้องแนวทาง หลักการนำพาโดยรวม ดำเนินงานทั่วหน้า   ณ   เวลานี้  ต่างคนต่างเดินมิได้แล้ว ต้องรู้จักปรับตน จังหวะตน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน … Continue reading

Posted in 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พระโอวาท, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

คู่มือชั้นยกระดับ 2012

สารบัญ ประสานมือใจเป็นหนึ่ง ร่วมจิตสำนึกคุณ 敬จิ้ง เคารพ 靜จิ้ง สงบ 淨จิ้ง วิสุทธิ์ บำเพ็ญปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สืบทอดอริยกิจนิรันดร์กาล ฉงเต๋อบุญวาสนายิ่งใหญ่ สืบส่งฟืนไฟร้อยยุค ก่อเกิดความตั้งใจและวิถีดำเนินของบุคลากรฟ้า คำกำชับเมตตา จากท่านรองธรรมอธิการ รากฐานหยั่งลึก ยิ่งสูงขึ้นได้  

Posted in 2012, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

ลังกาวตารสูตร (ธรรมทานเล่มละ 8 บาท)

หนังสือขนาด เอ6  32 หน้า   บทนำ ลังกาวตารสูตร (阿跋多羅寶經)  เป็นคัมภีร์หลัก (Text) ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นคัมภีร์หนึ่งในเก้าคัมภีร์ ซึ่งเป็น คัมภีร์สำคัญ ที่เรียกว่าสูตร สูตรหนึ่งนั้นมิใช่สั้นๆ เช่นที่เราเข้าใจกัน แต่เป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่ หรือคัมภีร์หนึ่งนั่นเอง ลังกาวตารสูตรพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เมื่อ ค.ศ. 1922 โดยท่าน Bunyin Nangio, M.A (oxon), D Litt Kyoto สูตรนี้แปลเป็นภาษาจีนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 443 โดยท่านคุณภัทรแห่งอินเดีย   เป็นครั้งที่สองเมื่อ  ค.ศ. 513 โดยท่านโพธรุจิ แห่งอินเดีย … Continue reading

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม, เจ อาหารสุขภาพ | Leave a comment

พระคุณบุพการียากทดแทนสูตร (ธรรมทานเล่มละ 8 บาท)

หนังสือขนาด เอ6 32 หน้า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ในวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็นพระอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายใกล้เมืองสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ มีพระภิกษุอาวุโส 2,500 รูป กับพระมหาโพธิสัตว์ รวมทั้งสิ้นสามหมื่นแปดพันรูป เสด็จจาริก ดำเนินไปทางทิศใต้ ระหว่างทางได้พบกระดูกอยู่ข้างทางกองหนึ่ง พระพุทธองค์ก็ได้คุกเข่าลงกราบไหว้กองกระดูกนั้นด้วยความเคารพ พระอานนท์ได้พนมมือคารวะพระพุทธองค์ แล้วทูลถามว่า : “ข้าแต่ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เป็นศาสดาของ 3 ภพ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เป็นบิดาที่เมตตาของชีววิถี 4 คือชีวิตที่เกิดทางรก เกิดทางไข่ เกิดทางอับชื้น เกิดทางแปรสภาพ และเป็นองค์พระศาสดาที่สักการะบูชาของเวไนยทั้งหลาย เพราะเหตุใด จึงต้องมาทำความเคารพกระดูกร้างกองนี้” พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบพระอานนท์ว่า … Continue reading

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

พลังขับเคลื่อนสามมากสี่ดี

  สามมากสี่ดี เกี่ยวพันกัน ถ้าสี่ดีทำได้ดี จึงขับเคลื่อนสามมากให้บรรลุตาม เมื่อบรรลุสามมากแล้ว จึงพิสูจน์ให้เห็นว่าทำได้สี่ดี ท่านเฉียนเหยินเมตตาว่า เมื่อมีสามมากและยังต้องมีสี่ดีด้วย เพราะการสรรค์สร้างสามมาก ต้องมีการศึกษาธรรมที่ดี มีการบำเพ็ญธรรมให้ดี บรรยายธรรมให้ดี และปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติให้ดี ถ้าหากสี่อย่างนี้เราปฏิบัติได้ดีแล้ว สามมากก็จะตามมาเอง คือ คนรับธรรมะมาก คนเข้าประชุมธรรมมาก และคนเข้าชั้นเรียนศึกษาธรรมก็มากตามด้วย  

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

งานทางธรรมและงานทางโลกก้าวไปพร้อมกัน (ปรับปรุง2012)

บำเพ็ญอนุตตรธรรมต้องเริ่มจากมนุษยธรรม มนุษยธรรมดีพร้อมแล้ว อนุตตรธรรมจะดีตามมา  ระหว่างการวิริยะปฏิบัติบำเพ็ญ  จะต้องเอาใจใส่งานทางโลกด้วย เท่ากับงานทางธรรมกับงานทางโลกเกื้อกูลกัน    จึงจะปฏิบัติได้ตลอดและยาวนาน  

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment