Category Archives: พระโอวาท

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในรูปเล่มต่างๆ

ผู่ซั่นต้าเซียน

ผู่ซั่นต้าเซียน โอวาทผูกบุญสัมพันธ์ หลิวเตี่ยนฉวนซือจินไหล

Posted in 2018, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ฮั่นเอวี๋ยนเทียนเซียน

ฮั่นเอวี๋ยนเทียนเซียน โอวาทผูกบุญสัมพันธ์ หลินเตี่ยนฉวนซือฮั่นเอวี๋ยน

Posted in 2018, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ศิษย์รักเอ๋ย 21

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส เทียนเซิงฝอเอวี้ยน จ.ชลบุรี 12/9/2552 ศิษย์รักเอ๋ย… ในธรรมกาลยุคขาวพบโอกาสดี  วาระนี้มีสายทองพงศา  ยังคงดำรง  จงรู้ตื่นแจ้งสู่หนทางการบำเพ็ญ  ได้เวลาแล้วพุทธะเปิดเผย  เบิกชีวิตญาณที่เคยหลงลืมเนิ่นนานมา   ถูกกิเลสบดบังสู่ความมืดมน  กาลนี้ไขขานญาณชีวิตสว่างของตนเอง ปล่อยวางจิตใจที่วุ่นวาย ปล่อยวางจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางดวงตาเนื้อที่มองไม่เห็น เพื่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพุทธะเดิม

Posted in 2017, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดำเนินปารมิตาหก

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าด้วยการดำเนินปารมิตาหก  六度萬行 (ลิ่วตู้วั่นสิง) ฉบับนี้ แปลมาจากพระโอวาทซ้อนพระโอวาทฉบับภาษาจีน      โดยความเมตตาของหลินเตี่ยนฉวนซือฮั่นเอวี๋ยน มอบหมายให้โจวเจี่ยงซือจี้หยงดำเนินการแปล ต้นฉบับแปลและเรียบเรียงแล้วเสร็จ จึงได้เรียงพิมพ์มาเป็นหนังสือฉบับนี้ ปารมิตาหก หรือบารมีหก ย่อลงมาจากทศบารมีสิบข้อ อันหมายถึงปฏิปทาอันยิ่งยวดสิบประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ  ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  องค์มหาโพธิสัตว์บำเพ็ญพร้อมบริบูรณ์สิบประการ  (ทศชาติ)   จึงถือพระชาติสุดท้ายบรรลุสู่ปัญญาธิกพุทธเจ้า  ตรัสรู้เป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า

Posted in 2017, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรม – ศึกษาธรรม บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม

หากเมื่อใดหวังความสำเร็จภายนอก… จะต้องสร้างความสำเร็จจากภายในให้จงได้ หากหวังจะให้ผู้คนก่อเกิดความศรัทธา… เจ้าทั้งหลายต้องสำแดงคุณแห่งธรรมให้ออกมาสู่สายตาเขาให้ได้ จิตใจแห่งผู้บำเพ็ญ ต้องเปี่ยมด้วยขวัญวิญญาณ มหาอภัย ใจเมตตากรุณาอย่างแท้จริงหนา พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่เต๋อ  จ.อุบลราชธานี  14/7/50  

Posted in 2017, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว

แนะนำหนังสือ “พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว” เป็นหนังสือรวมเกล็ดพระโอวาทฉบับเดิม ที่ไม่ได้พิมพ์ซ้ำมาสิบกว่าปี สนพ.เทิดคุณธรรม จึงถือโอกาสอันเหกมาะสม นำต้นฉบับเดิมมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาบำเพ็ญรุ่นใหม่ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาบำเพ็ญหลากหลายยิ่งขึ้น

Posted in 2016, พระโอวาท, พุทธพจน์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ชุดพระโอวาทซ้อนพระโอวาท มหาปณิธานสิบ

พระโอวาทโปสเตอร์แผ่นใหญ่ หนังสือรวบรวมพระโอวาท บรรจุรวมในกล่องแพ็คเกจ

Posted in 2016, Sort เรียงตามปี, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรมในพระโอวาท หมวด ปณิธาน กล้าหาญ มุ่งมั่น อดทน

Posted in 2016, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทรวมเล่ม 2548

เป็นการรวบรวมพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในปี พ.ศ.2548 ทั้งหมด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้พิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานไปยังสถานธรรมต่างๆด้วย  

Posted in 2016, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทคัมภีร์ร้อยวัจนะกตัญญู บทขยายความ

ปกหนา เย็บกี่ กระดาษถนอมสายตา คำนำ   ปลายกัป กาลยุคสาม โลกตกต่ำ ธรรมะเลือนราง จตุรธรรม[1]เสื่อมถอย หลักธรรมปกครอง คุณสัมพันธ์สังคมย่อหย่อน อันเป็นเหตุนำสังคมสู่ความวุ่นวาย ประชาชนจึงเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรม ท่านธรรมปริณายก หันอวี่หลิน ฉายานาม ผู้เฒ่าน้ำใส ณ ช่วงวัยกลางคน ได้รับการถ่ายทอดสัจธรรมจริงจากพระวิสุทธิอาจารย์ หลังจากได้สดับธรรมแล้ว ประคองมั่นธรรมะไม่หละหลวมละเลย อีกตั้งอธิษฐานจิตอันยิ่งใหญ่ จะแบ่งเบาภาระพระอาจารย์ ในการปรกโปรดสามภูมิ ท่านรู้ดีว่า ใต้หล้าเสื่อมทราม กอบกู้ได้ด้วยหลักธรรม ท่านจึงผลักดัน เผยแผ่เรื่อง “รากฐานคุณธรรม ต้นธารแห่งบรมศาสน์” ปลุกจิตสำนึกมนุษย์ ตรงปฐมเหตุจึงจะเที่ยงธรรมได้ ท่านอันเชิญบทประพันธ์  ร้อยวจนะกตัญญู อริยปราชญ์โบราณ มาเรียบเรียงใหม่ ทุกประโยค … Continue reading

Posted in 2015, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น