Category Archives: พุทธภัณฑ์

เครื่องใช้โต๊ะพระ รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ชุดตะเกียงทองเหลือง (ขนาดเล็ก)

เฉพาะตะเกียง 3 ดวง

Posted in พุทธภัณฑ์ | Leave a comment

ชุดตะเกียงหินอ่อน-ชมพู

ชุดตะเกียงหินอ่อน 3 ดวง พร้อมกระถางธูป ผอบใส่ผงธูป-ไม้จันทร์

Posted in พุทธภัณฑ์ | Leave a comment

ชุดตะเกียงทองเหลือง

เฉพาะตะเกียง 3 ดวง  

Posted in พุทธภัณฑ์ | Leave a comment

ชุดตะเกียงหินอ่อน-ขาว

ชุดตะเกียงหินอ่อน 3 ดวง พร้อมกระถางธูป ผอบใส่ผงธูป-ไม้จันทร์

Posted in พุทธภัณฑ์ | Leave a comment