Monthly Archives: ตุลาคม 2011

คู่มือชั้นฟื้นฟูจิตเดิมแท้

  พุทธระเบียบในการเข้าร่วมประชุมธรรม บ้านมีกฎบ้าน  เมืองมีกฎหมาย สถานธรรมมีพุทธระเบียบเมื่อเราก้าวเข้าสู่สถานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์  จึงต้องรักษาพุทธระเบียบอย่างเคร่งครัด 1. แยกชาย-หญิงชัดเจน  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 2. ไม่พูดคุยกันและไม่นั่งหลับขณะฟังธรรม 3. ไม่นั่งไขว่ห้าง  หรือท่านั่งที่ไม่สุภาพ 4. ไม่ลุกจากที่นั่งระหว่างฟังธรรม นอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ   ลุกขึ้นแล้วคำนับสามคำนับ ค่อยๆ เดินออกจากที่โดยไม่เป็นการรบกวนสมาธิคนรอบข้าง 5. รับประทานอาหารเจตลอดการประชุมธรรม  งดสิ่งเสพติดทุกประเภท 6. หากมีข้อสงสัย  จะถามได้เมื่ออาจารย์บรรยายอนุญาตเท่านั้น ไม่ส่งเสียงดังและพูดแทรก  

Posted in 2006, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | Leave a comment

การเนรมิตกาย พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ  พระกวนอิม แปลโดย “เสถียร    โพธินันทะ”   ในลัทธิมหายานมีอรรถว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ศากยมุนี)  ได้ทรงตรัส  พระอภิตาภะสูตร แก่พระสารีบุตรเถระ มีใจความย่อดังนี้ “จำเดิมแต่เวลาล่วงมาถึง 10 กัปป์แล้ว ได้มี พระพุทธ อมิตาภะ ทรงประทับอยู่ ณ แดนสุขาวดีทางทิศปัจฉิม พระพุทธอักโษภยา ทางทิศบูรพา พระพุทธรัตนสมภพ ทางทิศทักษิณ พระพุทธอโมฆสิทธิ์ ทางทิศอุดร พระพุทธไวโรจน์ อยู่ศูนย์กลาง ฯลฯ พระพุทธเจ้าเหล่านั้น  ล้วนเป็นพระฌานีพุทธ (ไม่เสด็จลงมาตรัสในโลกมนุษย์) กับยังมีพระฌานีโพธิสัตว์จำนวนมาก ไม่สมัครพระทัยที่จะเสด็จเข้าสู่พุทธภูมิ (เป็นพระพุทธเจ้าไป ก็ไม่มีแม้เยื่อใยเหลือไว้แก่โลกอีก คือ … Continue reading

Posted in 2006, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

พระัที่ถูกลืม

มูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณกุศล เผยแพร่ส่งเสริมจริยธรรม ฯลฯ ธรรมอี๋ก้วนเต้า หรือที่รู้จักกันในชื่อธรรมปฏิเวธ ได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทย ทุกคนได้รับวิถีธรรมและได้รับการเปิดประตูพุทธจิตของตนเอง ต่างรู้ซึ้งถึงคุณวิเศษของธรรมะ ล้วนยินดีปรีดา วิริยะในการปฏิบัติบำเพ็ญ ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตทางโลกอย่างมีความสุข ครอบครัวมีความอบอุ่น ลูกหลานเกิดจิตสำนึกคุณกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ การดำเนินชีวิตในยุคที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญรุ่งเรือง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนในครอบครัว ที่เคยอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นมาแต่โบราณเปลี่ยนไป ทุกคนมุ่งหน้าดิ้นรนเพื่อปากท้อง เพื่อความอยู่รอด วุ่นอยู่กับการทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงไม่มีเวลามาใส่ใจกับวัฒนธรรมและจริยประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นในครอบครัว จึงทำให้ลืมพระพุทธะที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ปล่อยให้ท่านต้องอยู่อย่างเดียวดายหงอยเหงา มูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย จึงได้นำพระพุทธวจนะ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่อง “พระคุณแม่” ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ เมื่อ 2550 กว่าปีมาแล้ว ยังคงทันสมัยตราบจนทุกวันนี้ หากได้รับหนังสือเล่มนี้แล้ว ขอให้ตั้งใจอ่าน … Continue reading

Posted in 2007, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

มนต์แก้กรรมท้าวสักกะเทวราช

聖 帝 大 解 冤 經 เซิ่ง ตี้ ต้า เจี่ย เอวียน จิง มนต์แก้กรรมของท้าวสักกะเทวราช   โลกโลกีย์มีแต่ทุกข์ ใครทราบบ้างว่า ภายในมีอะไรผูกพัน เพราะใจคิดมากภัยจึงมา ใครสามารถจะพ้นผ่านด่านนี้ไปได้ ทะเลทุกข์ไร้ทุกข์ เพราะมีตัวฉันจึงทุกข์ โลกโลกีย์ไร้มลทิน แต่ใจเกิดมลทิน กล่าวถึงลาภยศสักการะ ดั่งลมพัดผ่านชั่วขณะ กล่าวถึงเรื่องสูงศักดิ์กับต่ำต้อย ความสุขสวัสดิ์กับภยันตรายก็เพียงชั่วขณะหนึ่ง กล่าวถึงเรื่องความรักใคร่ ดั่งเหล้าขมหนึ่งแก้ว กล่าวถึงเรื่องการเกิดตาย เหมือนดั่งความฝัน มีเพียงแต่ผู้รู้แจ้งเห็นจริง จึงสามารถรู้ถึงความนัย ค้นพบต้นกำเนิดอัญมณี โลกโลกีย์มีทุกข์สาหัสปานใดที่เราต้องทนรับ เพื่อให้บรรลุถึงจิตสงบที่สูงส่ง ชีวิตคนเราอยู่ในโลกนี้จะเผชิญความจริงเท็จสักปานใด ต้องรู้แจ้งจึงสามารถหลุดพ้นได้ มิฉะนั้นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป  

Posted in 2007, กฎแห่งกรรม, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

พุทธระเบียบพิธีการ (ใช้ประจำวัน)

คัดย่อเฉพาะส่วนพิธีการที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน ตัดทอนมาจากเล่ม  พุทธระเบียบพิธีการ

Posted in 2007, พุทธระเบียบ | Leave a comment

พุทธพจน์ 2

  พระโอวาทองค์ประธานคุมสอบสามภูมิ ไท่จั้น  จ.เพชรบุรี 1/10/48 ครั้นยามใดชีวิตธรรมไม่ราบรื่น ศิษย์น้องจงสู้หยัดยืนฝืนฟันฝ่า ครั้นยามใดชีวิตธรรมราบรื่นนา ศิษย์น้องอย่าเพลิดเพลินเดินระวัง  

Posted in 2007, พระโอวาท, พุทธพจน์ | 57 Comments

CD บทสวดมนต์ 2

ใช้ร่วมกับหนังสือ บทสวดมนต์ ต้าเสวีย และ บทสวดมนต์ จงอยง    

Posted in 2007, CD-VCD ธรรมะ, พระสูตร คัมภีร์ | 115 Comments

CD บทสวดมนต์ 1

ใช้ร่วมกับหนังสือ บทสวดมนต์ ตี้จื่อกุย จูจื่อจื้อฯ และ บทสวดมนต์ ซันจื้อจิง เชียนจื้อเหวิน  

Posted in 2007, CD-VCD ธรรมะ, พระสูตร คัมภีร์ | 65 Comments

บทสวดมนต์ จงอยง

คำอ่านไทย-จีน  (ไม่มีแปล) 一 天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。 เทียนมิ่งจือเอว้ยซิ่ง       ไซว่ซิ่งจือเอว้ยเต้า       ซิวเต้าจือเอว้ยเจี้ยว 二 道也者,不可須臾離也;可離,非道也。 เต้าเอี่ยเจ่อ        ปู้เข่อ ซวีอวี๋หลีเอี่ย         เข่อหลี    เฟยเต้าเอี่ย ใช้ร่วมกับ  CD บทสวดมนต์ 2

Posted in 2007, พระสูตร คัมภีร์ | 116 Comments

บทสวดมนต์ ต้าเสวีย

คำอ่านไทย-จีน  (ไม่มีแปล) 一、 全書綱領 อี       เฉวียน ซู กัง หลิ่ง o 大學之道 : 在明明德 ,在親親 ,在新民, ต้าเสวียจือเต้า          ไจ้หมิงหมิงเต๋อ       ไจ้ชินชิน        ไจ้ซินหมิน 在止於至善。 ไจ้จื่ออวี๋จื้อซั่น   ใช้ร่วมกับ  CD บทสวดมนต์ 2

Posted in 2007, พระสูตร คัมภีร์ | 58 Comments