Monthly Archives: มกราคม 2012

พระโอวาทซ้อนพระโอวาท โครงสร้างฯ

โครงสร้างพื้นฐานจิตธรรม โครงสร้างพื้นฐานบุคลากรฟ้า โครงสร้างพื้นฐานสถานธรรม โครงสร้างพื้นฐานอาณาจักรธรรม  

Posted in 2011, พระโอวาท | Leave a comment

สัจธรรมชีวิต

  พระมหากรุณาธิคุณเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์ ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการ ท่านรองธรรมอธิการ ด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม และนักธรรมอาวุโสทั้งหลายส่งเสริม วันนี้จึงได้มีโอกาสบรรยายหัวข้อสัจธรรมชีวิต ทำไมจะต้องศึกษา สัจธรรมชีวิต ก็เพื่อให้รู้ชีวิตจริงว่า ชีวิตแท้จริงที่เกิดมา ต้องการอะไร ดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาทำความเข้าใจ สัจจะ คือ  ความจริงที่มันเกิดอยู่อย่างมั่นคง ธรรม คือ ธรรมชาติที่อยู่ในกาย วันไหนที่ขาดจากธรรมชาติ ชีวิตก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ สัจธรรมชีวิต คือ ให้รู้ถึงชีวิตที่ถูกต้อง ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ ตั้งแต่เด็ก กระทั่งถึงคนเฒ่าคนแก่ ทุกคนจะต้องเข้าใจชีวิตหากไม่เข้าใจชีวิต ก็มักจะปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงระเริงไปตามความอยาก ทะยานไปตามความใคร่ ดังนั้น ชีวิตเกิดมาจึงไม่มีคุณค่า อยากให้ชีวิตมีคุณค่า จึงต้องมาศึกษาชีวิต  

Posted in 2011, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment