Monthly Archives: พฤษภาคม 2012

ชุดตะเกียงทองเหลือง (ขนาดเล็ก)

เฉพาะตะเกียง 3 ดวง

Posted in พุทธภัณฑ์ | Leave a comment

VCD คาราโอเกะ บทสวดมนต์ หมีเล่อเจินจิง+ไป่เซี่ยวจิง

1. คัมภีร์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ (หมีเล่อเจินจิง) ใช้คู่กับหนังสือ  บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ 2. คัมภีร์ร้อยกตัญญู หรือ ไป่เซี่ยวจิง แบบสวด 3.คัมภีร์ร้อยกตัญญู หรือ ไป่เซี่ยวจิง  แบบท่อง ใช้คู่กับหนังสือ บทสวดมนต์ร้อยกตัญญู ไป่เซี่ยวจิง

Posted in CD-VCD ธรรมะ, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

ชุดตะเกียงหินอ่อน-ชมพู

ชุดตะเกียงหินอ่อน 3 ดวง พร้อมกระถางธูป ผอบใส่ผงธูป-ไม้จันทร์

Posted in พุทธภัณฑ์ | Leave a comment

เทียนเต้าเซี่ยวฝ่าจิง วิถีกตัญญูแห่งอนุตตรธรรม

天地父母 (เทียนตี้ฟู่หมู่) บุพการีใต้หล้า คำนี้ ศิษย์ต้องคำนึงถึงอย่างลุ่มลึก ฟ้าดินมีคุณธรรมอุ้มชูหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต มนุษย์ทุกคนต้องสำนึกพระคุณบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในศีล สร้างคุณงามความดีอยู่เสมอ โดยมิแบ่งชนชั้น รวยฤๅจน ต้องรู้จักอุ้มชูช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทุกหมวดที่อาจารย์ให้ หวังทุกคนรู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้กลมกลืน สัมฤทธิ์ผล รับผิดชอบแบกรับงานปรกโปรดสามโลก บรรพชนเจ็ดชั้นอีกลูกหลานเก้าชั้นได้รับอานิสงส์ หวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจในเจตนาอาจารย์และฟ้าเบื้องบน … บัดนี้  เข้าสู่ธรรมกาลยุคขาวสุดท้ายปลายกัป พระอนุตตรธรรมมารดาได้หย่อนสายทอง หนทางตรงคืนกลับต้นราก ชีวิตจิตญาณหลุดพ้นจากโลกีย์ภพภูมิในครั้งนี้ โดยมีพระวิสุทธิอาจารย์สนองบัญชา กราบรับพระโองการฟ้าปรกโปรดเวไนย  กอบกู้มวลชีวิตจิตญาณ หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิด ในกาลนี้  พระพุทธะพระโพธิสัตว์ พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสหโลก ต่างมีมหาเมตตา มหาปณิธานยิ่งใหญ่  พิทักษ์คุ้มครองหนุนช่วยงานครั้งนี้ “เมื่อโลกจม ฉุดช่วยด้วยธรรม” มิใช่เรื่องธรรมดา เทพ คน ผี … Continue reading

Posted in 2012, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | Leave a comment

โอวาทผูกบุญสัมพันธ์ จิ่นเจินเจินเซียน

รักยิ่งใหญ่ ไร้ซึ่งเห็นแก่ตัว หวนนึกไป เมื่อปีหมินกว๋อ 70 ตอนนั้นผู้น้อยยังไม่ได้รับธรรมะ มักจะเห็นท่านมาที่บ้านเพื่อนบ้านสกุลเหลี่ยว ขณะนั้นท่านเป็นเจี่ยงซืออยู่ ท่านจะมีมอเตอร์ไซด์เก่าๆ สะพายลูกน้อย ไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบาก มาส่งเสริมญาติธรรมแต่ละบ้าน จากตรงนี้แสดงให้เห็นถึงรักอันยิ่งใหญ่ ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวและขวัญวิญญาณที่อุทิศเสียสละทุ่มเทของท่าน งานธรรมกิจที่ตำบลเซ่อโถว ภายใต้การทุ่มเทส่งเสริมด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากของท่าน ก่อเกิดพุทธสถานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ญาติธรรมก็ยิ่งเกิดขึ้นมากมายตามมา ยามเมื่อญาติธรรมพบเจอปัญหาที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ คนแรกที่ญาติธรรมนึกถึง คือเตี่ยนฉวนซือ ท่านเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ผู้ยังมีชีวิตที่คอยฟังเสียงร้องทุกข์ของเวไนย แบ่งเบาปัดเป่าความทุกข์กังวลเหน็ดเหนื่อยของญาติธรรมทุกๆคน ถึงแม้ว่าบางปัญหาของญาติธรรม ท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ แต่ผู้น้อยของท่านทุกๆ คน ก็สามารถรับรู้ได้ถึงความรักใคร่ทะนุถนอม   และความปรารถนาที่จะให้ผู้น้อยทุกคนก้าวหน้าไป     ไม่ถดถอยบนเส้นทางการบำเพ็ญสายนี้ จากจิตอันมีมหาเมตตาของท่าน เพื่อส่งเสริมญาติธรรมทั้งในและนอกประเทศ ท่านวิ่งวุ่นเดินทางไปมาสามประเทศด้วยความเหน็ดเหนื่อย จากร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ต้องทรุดโทรมลง ช่วงเวลาที่ท่านป่วยหนัก ก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยผู้น้อยทุกๆ คน หากมีโอกาสก็จะต้องออกไปส่งเสริมฉุดช่วยคน กล่าวได้ว่า  ท่านบำเพ็ญถึงขั้น … Continue reading

Posted in 2012 | Leave a comment

งานทางธรรมและงานทางโลกก้าวไปพร้อมกัน (ปรับปรุง2012)

บำเพ็ญอนุตตรธรรมต้องเริ่มจากมนุษยธรรม มนุษยธรรมดีพร้อมแล้ว อนุตตรธรรมจะดีตามมา  ระหว่างการวิริยะปฏิบัติบำเพ็ญ  จะต้องเอาใจใส่งานทางโลกด้วย เท่ากับงานทางธรรมกับงานทางโลกเกื้อกูลกัน    จึงจะปฏิบัติได้ตลอดและยาวนาน  

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

จงอี้จื้อปันกับ 10 หน่วยงาน (ปรับปรุง 2012)

อาณาจักรธรรมฟาอีฉงเต๋อ ภายใต้โองการฟ้าปกคุ้มของพระอาจารย์พระอาจาริณี   ภายใต้ท่านเหล่าเฉียนเหยิน ท่านเฉียนเหยินเข้มแข็งนำพา  จากอาณาจักรธรรมที่เป็นสุข  ก้าวสู่อาณาจักรธรรมมาตรฐาน  จากการนำพาอันล้ำเลิศของท่านเฉียนเหยิน  พาอาณาจักรธรรมมุ่งสู่ศตวรรษใหม่ ภายใต้โครงสร้างจงอี้จื้อปัน ญาติธรรมทุกคนล้วนมีจิตวิญญาณซื่อสัตย์จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อพระแม่องค์ธรรมแดนนิพพาน  ซื่อสัตย์ต่อพระอาจารย์ พระอาจาริณี  ซื่อสัตย์ต่อท่านเหล่าเฉียนเหยิน  ท่านเฉียนเหยิน  ซื่อสัตย์ต่ออาณาจักรธรรม  ต่อตำหนักพระ  ซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ต่อปณิธานของตนเอง สำแดงจิตวิญญาณของการช่วยคนอ่อนแอพยุงคนล้ม  มุ่งส่วนรวมไม่เห็นแก่ส่วนตัว  เห็นงานธรรมส่งเสริมให้บรรลุธรรม ดำเนินงาน 10 หน่วยงาน  งานแต่ละอย่างแตกต่างกัน  งานแต่ละลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน จึงแบ่งงานออกเป็น 10 หน่วย  แต่ละหน่วยแบ่งหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนได้ทั่วกัน  แบ่งงานร่วมกันทำช่วยเหลือกัน เพื่องานอาณาจักรธรรมสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย  

Posted in 2012, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

เขาก็หนึ่ง เราก็หนึ่ง ซึ่งชีวิต

สัตว์กับคน สิ่งมีชีวิตสองชนิด ที่ดูได้เห็นชัดบนโลกใบนี้ บุพกาลสมัย สัตว์อาจจะเคยน่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับคน ทั้งสัตว์มีพิษ สัตว์นักล่า แต่ปัจจุบันนี้… มีสัตว์ไม่น้อยชนิดที่สูญพันธุ์ถาวรเพราะน้ำมือคน ต่อให้มีพิษร้ายขนาดไหน ให้มีเขี้ยวเล็บแค่ไหน คนก็ล่ามาได้ทั้งนั้น สัตว์กับคน ต่างกันตรงไหน…  บางคนก็ว่าต่างกันที่วิจารณญาณ บางคนก็ว่าต่างกันที่สรีระ  คน.. สิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่พระเจ้ามอบสรีระเหยียดตรงยืนสองขาหัวชี้ฟ้าเท้าหยัดพื้น โครงสร้างนี้นำมาสู่การวิวัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมองอีกมากมาย “คน” จึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับหนึ่งบนโลกใบนี้  แต่คนก็ใช้ความได้เปรียบนี้ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตอื่น  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์เอาไว้ เป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวของทุกเหตุการณ์ทารุณกรรมสัตว์บนโลกนี้ เราคงไม่สามารถ… เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดำเนินมานับพันปีได้ในฉับพลัน เราคงไม่สามารถ…  ทำให้ผู้คนเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ได้ทั้งหมด  แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบ ทัศนคติในการกินของท่านคงจะได้รับการทบทวนความถูกต้องมากขึ้น การกินอาหารมื้อต่อไปท่านคงพิจารณาถึงที่มาของอาหารนั้นอย่างรอบคอบ  

Posted in 2012, กฎแห่งกรรม | Leave a comment