Monthly Archives: มีนาคม 2013

การ์ตูนประวัติพระอาจารยืจี้กง

ประวัติพระอาจารย์จี้กงฉบับการ์ตูน ใช้ต้นฉบับที่เผยแพร่กันโดยทั่วไปในทางโลก และในอาณาจักรธรรมก็นำประวัติฉบับนี้มาศึกษาเช่นกัน ใช้เวลา 2 ปี ในการแปล ทำรูปประกอบ  เรียบเรียง จนสำเร็จเป็นรูปเล่มได้ (หนังสือหนา 192 หน้า ราคา 45 บาท)  

Posted in 2013, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

บทเพลงพระโอวาทคู่มือชั้นฟื้นฟูจิตเดิมแท้ (เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง)

หนังสือคู่มือชั้นฟื้นฟูจิตเดิมแท้เล่มนี้ ปรับปรุงจากฉบับเดิมที่ใช้กันมาหลายปี โดยยังคงเค้าโครงเนื้อหาหัวข้อไว้เช่นเดิม แต่ได้เพิ่มบทเพลงพระโอวาททำนอง “เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง” ที่พรอาจารย์เมตตาให้ใช้เป็นบทเพลงประกอบหัวข้อ พระโอวาทความนำ … ให้ศูนย์กลางบรรณสาร   รวบรวมพระโอวาท   บทเพลงทำนองนี้ (เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง) จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อศึกษาต่อไป และย้ำเตือนให้รู้ว่า ทุกหัวข้อประชุมธรรมนั้นสำคัญ  เพื่อนำไปถ่ายทอด  อรรถาธรรมให้ชัดเจน  และถูกต้อง อีกทั้ง  เสวีย (學)  ซิว (修) เจี่ยง (講) ปั้น (辦) สิง (行) ทุกคนพึงรู้ปรับตน ก้าวไปในจังหวะท่วงทำนองเดียวกัน เพื่อสอดคล้องแนวทาง หลักการนำพาโดยรวม ดำเนินงานทั่วหน้า   ณ   เวลานี้  ต่างคนต่างเดินมิได้แล้ว ต้องรู้จักปรับตน จังหวะตน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน … Continue reading

Posted in 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พระโอวาท, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

สามประชุมสามเตาหลอม (ถันจู่ปัน2012)

หนังสือเล่มนี้ แรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นคู่มือชั้นอบรมเตี่ยนฉวนซือปันที่ประเทศไต้หวัน ต่อมาจึงได้มีการตัดทอนเนื้อหาให้เหมาะสม แล้วนำมาเป็นคู่มือ ขั้นเรียนถันจู่ปัน ปี 2012 หลังจากที่หนังสือหมดไปแล้วยังมีญาติธรรมสอบถามเข้ามาอีกมาก ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดการพิมพ์ซ้ำ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาพระโอวาทในหนังสือเล่มนี้ 一、永續聖業 使命傳承 สืบต่ออริยกิจนิจกาล สืบทอดพระภาระศักดิ์สิทธิ์ 永續聖業之薪火相傳,以期世界大同。 สืบต่อ ส่งมอบคบเพลิงแห่งอริยกิจ ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังโลกใกล้เป็นเอกภาพ 永續修辦之忠義精神,以期忠於眾生。 สืบต่อ ขวัญวิญญาณจงรักมโนธรรมแห่งการปฏิบัติบำเพ็ญ ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังมอบความภักดีแก่เวไนย 永續理念之正知正見,以期一道同風。 สืบต่อ ทัศนคติแห่งความเห็น ความรู้อันเที่ยงตรง ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังเข้าสู่กระแสธรรมหนึ่งเดียวกัน 永續人才之專業培訓,以期質量提昇。 สืบต่อ การสร้างเสริมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังเพิ่มปริมาณและยกระดับคุณภาพ 永續護道之團結力量,以期架構完整。 สืบต่อ พลังแห่งความสามัคคีพิทักษ์ธรรม ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังบริบูรณ์โครงสร้าง … Continue reading

Posted in 2012, 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พระโอวาท | Leave a comment