Monthly Archives: มิถุนายน 2013

ปรับปรุงปกซินหมินปัน (เนื้อหาเดิม)

ลิงก์เนื้อหาหนังสือ http://www.chongterbook.com/wp/?p=427  

Posted in 2013, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

ศิษย์น้อยตัดพ้อพระอาจารย์

❆老師傅蓮台上微微冷笑       提起你在塵世行道根源 พระอาจารย์ประทับบนอาสน์บัว ยิ้มอย่างอ่อนใจ บอกกล่าวที่มา ถึงการบำเพ็ญของศิษย์น้อยในโลกีย์ 我教你休動火你說性暴          我教你少說話你不厭煩 อาจารย์สอนเจ้า อย่าใช้โทสะ เจ้ากลับบอกว่า  “ก็คนมันใจร้อน” อาจารย์สอนเจ้า พูดคุยให้น้อย  เจ้ากลับเหม่อลอยทำหน้าตาเบื่อหน่าย 我教你去開荒替天闡道          你偏說出遠門實在作難 อาจารย์สอนเจ้า ให้บุกเบิกแพร่ธรรมแทนฟ้า เจ้ากลับบอกว่า  “หนทางไกลเกิน คงเดินไปไม่ไหว” 我教你開佛堂天橋搭起          你偏說日子薄房屋不寬 อาจารย์สอนเจ้า ตั้งพุทธสถาน สร้างสะพานฟ้า เจ้ากลับบอกว่า “เรือนน้อยหลังเล็ก ไม่กว้างใหญ่พอ”  

Posted in 2013, พระโอวาท | Leave a comment

พระโอวาทจงจื้อปันและรวมบุคลากรวิริยะ

ศิษย์รักเอ๋ย… ทุกถ้อยคำที่อาจารย์กล่าวมานั้น หวังดี ห่วงใยกับเจ้าทุกคน ตรึกคิด…อา…ตรึกคิด เจ้าอยู่เบื้องหน้าแห่งญาติธรรมทั้งหลาย  การบำเพ็ญจิต ปฏิบัติดำเนิน จะมิใส่ใจได้อย่างไร  หวังเจ้าเป็นต้นแบบแห่งชนทั้งหลาย  ความเคยชินใดที่เจ้ามี จงรู้ตัดละ  จากนี้ทำความเข้าใจกันเสียใหม่  เริ่มต้นทำงานจริงจัง  หนักเอาเบาสู้ อย่าเป็นดุจวัวหายแล้วล้อมคอก อาจสายเกินไป เจ้าทุกคนมีความสำคัญ เป็นดุจโครงสร้างอาณาจักรธรรมที่ยิ่งใหญ่ เมื่อหน้าที่มีต้องรับผิดชอบในปณิธานฟ้า  ต้องมุ่งไป ดังนั้น  จากวันนี้  ตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง  อาณาจักรธรรมต้องมีทิศทางที่ชัดเจน  มิใช่ขมุกขมัวอยู่อย่างนี้  จงร่วมพลังให้เหนียวแน่น ภายในสามปีนี้นั้น  จงทำให้จริง รู้จริง ลุล่วงจริง  นั่นคือ  เรื่องการส่งเสริม บำรุงเลี้ยง หล่อหลอมบุคลากรแห่งฟ้า   ทำได้ไหม วันนี้มีสี่เรื่องราว ที่เจ้าทุกคนต้องติวเข้มตน  เร่งเท้า ภายในสามปี … Continue reading

Posted in 2013, พระโอวาท | 1 Comment

ถันจู่ปัน 2013 (วาสนาผาสุก 5 ประการ)

บทนำ ฉงเต๋อมากบุญวาสนาชุมนุมผู้สามารถ สามัคคีเป็นหนึ่งขับเคลื่อนนาวาธรรม สืบส่งธรรมประทีปร้อยยุคแทนคุณฟ้า คุณบารมีอาจารย์อาจาริณีโชติช่วงชัชวาล เพื่อรำลึกถึงพระโพธิสัตว์มิพักในวาระบรรลุธรรมครบรอบห้าปี คณะผู้รับผิดชอบฟาอีฉงเต๋อและอาณาจักรธรรมฉงเต๋อโพ้นทะเลทั้งหมด ได้ร่วมกันจัดงานสำนึกคุณครั้งยิ่งใหญ่ “ฉงเต๋อมากบุญวาสนา สืบส่งธรรมประทีปร้อยยุค” ณ สนามกีฬารังนก ไทเป วันที่ 9 เดือน 12 ค.ศ.2012 ก่อนจัดงานหนึ่งสัปดาห์  พระวิสุทธิอาจารย์แห่งยุคพระอาจารย์จี้กง  ได้ประทานพระโอวาทกลอนนำสี่ประโยคข้างต้น ในชั้นประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเดิมแท้ที่อาณาจักรธรรมไทเป “ซู่หลิน อิ๋งเต๋อฝอถัง” หยิบยกหลักนำ เบิกดวงตาสว่างแจ้ง บ่งชี้ชัดเจนในพลังอันกล้าแกร่ง ความหมายวิเศษของ “ฉงเต๋อมากบุญวาสนา  สืบส่งธรรมประทีปร้อยยุค” อาณาจักรธรรมฉงเต๋อ ภายใต้การนำพาด้วยเมตตาการุณย์แห่งพระโพธิสัตว์มิพัก บุคลากรเนืองแน่น ได้รับการยอมรับจากเบื้องฟ้า บัดนี้ยังได้รับภาระหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์จากฟ้าเบื้องบนประทานให้ “สืบส่งธรรมประทีปร้อยยุค”  นับว่าได้รับความเมตตาเอ็นดูจากฟ้าเป็นที่ยิ่ง พระอาจารย์จี้กงได้รับพระบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดา  สามสัปดาห์ติดต่อกันก่อนหน้าจะมีงาน “ฉงเต๋อมากบุญวาสนา … Continue reading

Posted in 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พระโอวาท | Leave a comment