Monthly Archives: ธันวาคม 2014

คู่มือยกระดับ 2014

พุทธระเบียบ 15 ข้อ 十五條佛規 หลักการนำตนเข้าสู่การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม 做好自我管理投入修辦道 (德字班) พระโอวาทหลักสูตรศักดิ์สิทธิ์ 神課訓文 พระโอวาท ธนาคารออมบุญกุศล 訓中訓   功德銀行 ﹝一本萬利﹞  

Posted in 2014, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือถันจู่ปัน 2014

天命傳承 การสืบส่งพระโองการฟ้า คำนำ (1) หลักสำคัญการสืบสาน 1. สืบส่งสายทอง 2. สืบส่งเทียนมิ่ง (พระโองการฟ้า) 3. สืบสานอาณาจักรธรรม 4. สืบทอดขวัญวิญญาณการบำเพ็ญปฏิบัติของพระโพธิสัตว์มิพัก   (2) ประจักษ์หลักฐานสืบส่งเทียนมิ่ง (ใน 4 ขั้นตอน) 1.  การสืบส่งชีพจรธรรม ปรากฏหลักฐานการส่งต่อธรรมะรุ่นสู่รุ่น 2. อวี่หลิน 雨霖[1] เป็นต้นน้ำฐานราก อิ๋งหยู 瑩如[2] ทำการ เบื้องบน ชี้ชัด ไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ รับภาระศักดิ์สิทธิ์  สืบส่งเทียนมิ่ง  พระโพธิสัตว์มิพักน้อมรับสืบสานต่อไป 3.  พระโพธิสัตว์มิพักได้สานงานต่อระหว่างปี ค.ศ.1984 (ปีหมินกั๋วที่ … Continue reading

Posted in 2014, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เชิดชูจริยา

เชิดชูจริยา หนังสือที่ระลึกงานรำลึกอาลัยและฌาปนกิจสรีระสังขารหลินฮั่นเอวี๋ยนเตี่ยนฉวนซือ  

Posted in 2014, ปกิณกะอนุตตรธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น