Monthly Archives: มิถุนายน 2015

ถันจู่ปัน 2015

ถันจู่ปัน 2015 ******************** บันทึกถาม-ตอบ เรื่องการบำเพ็ญธรรมในศตวรรษใหม่ 新世紀修道答問錄選篇 ซินซื่อจี้ซิวเต้าต๋าเวิ่นลู่เสวี่ยนเพียน … 1. เหตุใด “มหาธรรม” จึงไร้นาม? 大道無名,為什麼是 「無名」?ต้าเต้าอู๋หมิง เว่ยเสอเมอซื่อ “อู๋หมิง”? คัมภีร์ “วิสุทธิสูตร清靜經” จารึกไว้ว่า “มหาธรรมแม้ไร้นาม大道無名” แต่ได้หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง ข้าฯ ไม่รู้สิ่งนี้ มีนามว่าอะไร จำต้องตั้งชื่อว่า “ธรรมะ” ทำไมยังจำต้องตั้งชื่อว่า “ธรรมะ”? ในอดีต พระอริยะเจ้า ได้สัมผัสรู้ซึ้งถึง “พลานุภาพความจริงของจักรวาล” ซึ่งสัจธรรมนี้มองไม่เห็น แต่ได้จัดสรรไว้ในสรรพสิ่ง ไม่รู้จะจินตนาการสิ่งนี้อย่างไร ดังนั้นจึงจำต้องตั้งชื่อ “สิ่งนี้” ว่า “ธรรมะ”  

Posted in 2015, หัวข้อศึกษาธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น