Monthly Archives: มกราคม 2016

คู่มือชั้นยกระดับ 2015

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “วิถีแห่งความเรียบง่าย” 仙佛聖訓『銀柳-易簡之道』 เซียนฝอเซิ่งซวิ่น  อิ๋นหลิว-อี้เจียนจือเต้า                  ฝึกเจริญจิตสมาธิ 行意禪參學 สิงอี่ฉันชันเสวีย บันทึกถาม-ตอบ เรื่องการบำเพ็ญธรรมในศตวรรษใหม่ (คัดเฉพาะบท) 新世紀修道答問錄選篇 ซินซื่อจี้ซิวเต้าต๋าเวิ่นลู่เสวี่ยนเพียน คำกำชับ ท่านเฉียนเหยิน ก่อเกิดจิตศรัทธาและวิธีปฏิบัติตนของบุคลากรฟ้า 天職人員的發心與做法 前人慈悲囑語 เทียนจี้เหยินเอวี๋ยนเตอฟาซินหยูจั้วฟ่า (เฉียนเหยินฉือเปยจู่อู้) หลักปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อเข้าสู่ การเรียน เพียร พูด ทำ ดำเนินธรรม 修辦道落實學修講辦行 『達恩師慈示丶固本圖強』 ซิวปั้นเต้าลั่วสือเสวียซิวเจี่ยงปั้นสิง (ต๋าเอินซือฉือซื่อ กู้เปิ่นถูเฉียง)                               

Posted in 2015, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ธรรมะใกล้ตัว อนุสารมูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย ฉบับที่ 6

อนุสารมูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย ฉบับที่ 6 หนังสือเผยแพร่งานสาธารณกุศลของมูลนิธิ พร้อมทั้งเป็นหนังสือธรรมะเผยแพร่คุณธรรมกตัญญูกตเวทิตา  และเมตตาจิต

Posted in 2015, ปกิณกะอนุตตรธรรม, เจ อาหารสุขภาพ | ไม่ให้ใส่ความเห็น