Monthly Archives: กันยายน 2016

พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว

แนะนำหนังสือ “พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว” เป็นหนังสือรวมเกล็ดพระโอวาทฉบับเดิม ที่ไม่ได้พิมพ์ซ้ำมาสิบกว่าปี สนพ.เทิดคุณธรรม จึงถือโอกาสอันเหกมาะสม นำต้นฉบับเดิมมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาบำเพ็ญรุ่นใหม่ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาบำเพ็ญหลากหลายยิ่งขึ้น

Posted in 2016, พระโอวาท, พุทธพจน์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น