แก่นธรรมในพระโอวาท “บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต”

ชนะจิตใจตน ยิ่งกว่าชนะผู้อื่นหรือสิ่งทั้งหลาย…

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส

พุทธสถานตระกูลคุ้มภัยเพื่อน

จ.ประจวบคีรีขันธ์  22/7/50

 

ทุกสิ่งนั้นล้วนเกิดดับจากใจดวงเดียวนี้

ทั้งความทุกข์ ความสุข โศกเศร้าแลยินดี

ล้วนจากใจดวงนี้ปรุงแต่งมา

หากหวังสงบ ต้องรู้หยุดที่ใจตนก่อน จึงพบค่าบวร

แท้สุขจากธรรมเป็นเช่นไร

 

พระโอวาทอมตะพุทธจี้กง

ไท่ฟู่  จ.สุโขทัย   29/9/50

 

 

This entry was posted in 2012, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น