คู่มือชั้นยกระดับ 2012

สารบัญ

ประสานมือใจเป็นหนึ่ง ร่วมจิตสำนึกคุณ

จิ้ง เคารพ จิ้ง สงบ จิ้ง วิสุทธิ์

บำเพ็ญปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
สืบทอดอริยกิจนิรันดร์กาล

ฉงเต๋อบุญวาสนายิ่งใหญ่ สืบส่งฟืนไฟร้อยยุค

ก่อเกิดความตั้งใจและวิถีดำเนินของบุคลากรฟ้า

คำกำชับเมตตา จากท่านรองธรรมอธิการ

รากฐานหยั่งลึก ยิ่งสูงขึ้นได้

 

This entry was posted in 2012, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, หัวข้อศึกษาธรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น