สามประชุมสามเตาหลอม (ถันจู่ปัน2012)


หนังสือเล่มนี้
แรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นคู่มือชั้นอบรมเตี่ยนฉวนซือปันที่ประเทศไต้หวัน
ต่อมาจึงได้มีการตัดทอนเนื้อหาให้เหมาะสม แล้วนำมาเป็นคู่มือ ขั้นเรียนถันจู่ปัน ปี 2012

หลังจากที่หนังสือหมดไปแล้วยังมีญาติธรรมสอบถามเข้ามาอีกมาก
ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดการพิมพ์ซ้ำ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาพระโอวาทในหนังสือเล่มนี้

一、永續聖業 使命傳承

สืบต่ออริยกิจนิจกาล สืบทอดพระภาระศักดิ์สิทธิ์

永續聖業之薪火相傳,以期世界大同。

สืบต่อ ส่งมอบคบเพลิงแห่งอริยกิจ ชั่วนิรันดร์

เพื่อหวังโลกใกล้เป็นเอกภาพ

永續修辦之忠義精神,以期忠於眾生。

สืบต่อ ขวัญวิญญาณจงรักมโนธรรมแห่งการปฏิบัติบำเพ็ญ ชั่วนิรันดร์
เพื่อหวังมอบความภักดีแก่เวไนย

永續理念之正知正見,以期一道同風。

สืบต่อ ทัศนคติแห่งความเห็น ความรู้อันเที่ยงตรง ชั่วนิรันดร์

เพื่อหวังเข้าสู่กระแสธรรมหนึ่งเดียวกัน

永續人才之專業培訓,以期質量提昇。

สืบต่อ การสร้างเสริมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ชั่วนิรันดร์
เพื่อหวังเพิ่มปริมาณและยกระดับคุณภาพ

永續護道之團結力量,以期架構完整。

สืบต่อ พลังแห่งความสามัคคีพิทักษ์ธรรม ชั่วนิรันดร์

เพื่อหวังบริบูรณ์โครงสร้าง

二、崇德精神 ขวัญวิญญาณฉงเต๋อ

三、百代薪傳    สืบส่งฟืนไฟร้อยยุค

This entry was posted in 2012, 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พระโอวาท. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น