พระโอวาทจงจื้อปันและรวมบุคลากรวิริยะ


ศิษย์รักเอ๋ย…

ทุกถ้อยคำที่อาจารย์กล่าวมานั้น หวังดี ห่วงใยกับเจ้าทุกคน

ตรึกคิด…อา…ตรึกคิด

เจ้าอยู่เบื้องหน้าแห่งญาติธรรมทั้งหลาย  การบำเพ็ญจิต ปฏิบัติดำเนิน จะมิใส่ใจได้อย่างไร  หวังเจ้าเป็นต้นแบบแห่งชนทั้งหลาย  ความเคยชินใดที่เจ้ามี จงรู้ตัดละ  จากนี้ทำความเข้าใจกันเสียใหม่  เริ่มต้นทำงานจริงจัง  หนักเอาเบาสู้ อย่าเป็นดุจวัวหายแล้วล้อมคอก อาจสายเกินไป เจ้าทุกคนมีความสำคัญ เป็นดุจโครงสร้างอาณาจักรธรรมที่ยิ่งใหญ่ เมื่อหน้าที่มีต้องรับผิดชอบในปณิธานฟ้า  ต้องมุ่งไป

ดังนั้น  จากวันนี้  ตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง  อาณาจักรธรรมต้องมีทิศทางที่ชัดเจน  มิใช่ขมุกขมัวอยู่อย่างนี้  จงร่วมพลังให้เหนียวแน่น ภายในสามปีนี้นั้น  จงทำให้จริง รู้จริง ลุล่วงจริง  นั่นคือ  เรื่องการส่งเสริม บำรุงเลี้ยง หล่อหลอมบุคลากรแห่งฟ้า   ทำได้ไหม

วันนี้มีสี่เรื่องราว ที่เจ้าทุกคนต้องติวเข้มตน  เร่งเท้า ภายในสามปี ดีไหม  ตั้งใจ…อา…ตั้งใจ

บุกเบิก  ส่งเสริมบุคลากร  เปิดสถานธรรม ให้ดูแลเชื่อมโยงกันดุจสายป่าน  ดุจสายบุญสัมพันธ์เชื่อมโยง

เข้าใจไหม

ก่อนจากกัน  ให้บรรณสารศูนย์กลาง  จัดเรียบเรียงพระโอวาทครั้งนี้เป็นรูปเล่ม  เพื่อให้เจ้าได้ทบทวนเตือนสติตน

โชคดีบนเส้นทางธรรม

———————————–

ประทานไว้เนื่องในโอกาสชั้นเรียนเตี่ยนฉวนซือ จงจื้อปัน

หัวหน้าและรองหัวหน้าสิบหน่วยงานทุกเขต

ณ  ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน  จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2556

—————————————

พระโอวาทพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน

ประทานไว้เนื่องในชั้นเรียนเหยินไฉจิงจิ้นปัน(บุคลากรวิริยะ) 2 วัน

ณ ศูนย์กลางธรรมกิจทั้ง 7 เขตงานธรรม (พ.ศ.2556)

—————————————-

 

 

This entry was posted in 2013, พระโอวาท. Bookmark the permalink.

One Response to พระโอวาทจงจื้อปันและรวมบุคลากรวิริยะ

  1. Pingback: max

ใส่ความเห็น