กตัญญูกตเวทิตาธรรม

ความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ แบ่งได้ 4 ระดับ เราคิดตามว่า ความกตัญญูที่เรามีต่อพ่อแม่ อยู่ในระดับไหน

1.เลี้ยงดูท่านให้เครื่องนุ่งห่ม ให้เงินทองใช้ ให้ที่อยู่อาศัย อันนี้เป็นกตัญญูระดับเล็ก เพราะเป็นหน้าที่ของลูกจะต้องทำอยู่แล้ว

2.ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ดีของพ่อแม่[1] ท่านอยากให้เราเป็นครู เราก็ต้องพยายามเรียนเป็นครู ให้เราเป็นพ่อค้า เราก็ต้องพยายามเป็นพ่อค้า ให้เราเป็นชาวไร่ชาวนา เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาของเรา  ให้เราเป็นข้าราชการ เราต้องปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อแผ่นดิน เป็นคนดีของสังคม อันนี้เรียกว่ากตัญญูระดับกลาง

3.นำพาพ่อแม่ให้ได้รับธรรมะ ศึกษา บำเพ็ญ ปฏิบัติธรรมได้ไหว้พระ มีโอกาสฟังธรรมะประชุมธรรม และให้ท่านได้สร้างบุญกุศล เรียกว่า ความกตัญญูระดับใหญ่ ในที่นี้มีคนไหนรับธรรมะแล้ว พาพ่อแม่มารับธรรมะมีหรือเปล่า

4.ความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่สูงสุด พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่        พระอานนท์ว่า เจ้าจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ ตัวเจ้าต้องรู้จักศึกษาธรรมะ บำเพ็ญธรรมะ ปฏิบัติธรรมะจนกระทั่งสำเร็จ แล้วนำพาพ่อแม่ให้พ้นจากนรก เหลือชื่อไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง ได้จารึก กราบไหว้ เรียกว่า ความกตัญญูระดับใหญ่สูงสุด เราทุกคนได้รับวิถีธรรมแล้ว  สามารถมาศึกษาธรรมะได้ เมื่อเข้าใจแล้ว เราสามารถบำเพ็ญตัวของเราแก้ไขสิ่งผิด อันไหนไม่ดีก็แก้ไขเสีย ตัวเราเองรู้ว่าเราไม่ดีอะไร แล้วออกมาปฏิบัติธรรมนำพาคนอื่นให้ได้รับธรรมะ เรามีเงินทองก็บริจาคทรัพย์เป็นทาน  เพื่อบุกเบิกแพร่ธรรม เราเข้าใจธรรมะก็บรรยายธรรมะให้เขาฟัง เหมือนอย่างผู้ที่นำพาท่านให้มารับธรรมะ ปฏิบัติตัวง่ายๆ อย่างนี้เอง ให้ทำเสมอต้นเสมอปลาย ถึงที่สุดของชีวิตเราก็สามารถกลับคืนสู่เบื้องบนได้ เมื่อเรากลับคืนขึ้นไปแล้ว บรรพชนที่ล่วงลับไป 7 ชั่วคน ก็จะได้กลับคืนสู่เบื้องบนพร้อมกับเรา นี่จึงเรียกว่า ความ “กตัญญูอันดับใหญ่สุด”

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะปฏิบัติต่อพ่อแม่แบบไหน ข้อ 1,2,3,4  ทุกคนก็อยากปฏิบัติในข้อที่ 4 ทั้งนั้น  ฉะนั้นเมื่อเรามีปณิธานแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตัวเราได้ วันใดที่เรากตัญญูต่อพ่อแม่ ตามแนวทางข้อที่ 4 ได้  แน่นอนที่สุด  เราก็จะไม่ห่างจากอาณาจักรธรรม เราสามารถบำเพ็ญตนเสมอต้นเสมอปลาย สุดท้ายเราจะสำเร็จธรรมได้

 

This entry was posted in 2014, หัวข้อศึกษาธรรม. Bookmark the permalink.

16 Responses to กตัญญูกตเวทิตาธรรม

 1. Pingback: psixolog

 2. Pingback: psyhelp_on_line

 3. Pingback: coronavirus

 4. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 5. Pingback: rasstanovka hellinger

 6. Pingback: Cherekasi film 2020

 7. Pingback: film doktor_liza

 8. Pingback: djoker film

 9. Pingback: viagra

 10. Pingback: generic viagra

 11. Pingback: viagra online

 12. Pingback: buy viagra online

 13. Pingback: gidonline-filmix.ru

 14. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 15. Pingback: Canadian Pharmacies

 16. Pingback: Canada Pharmacy

ใส่ความเห็น