พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมเล่ม ปี 44-47

 

หนังสือคัมภีร์ยุคขาวที่ศิษย์ทำอยู่

ศิษย์มีความมุ่งมั่นที่จะทำ เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง…

ยุคขาวมีศิษย์เอกของอาจารย์มากมายที่แตกแขนงออกไป

เพื่อบุกเบิกแพร่ธรรมในอาณาจักรธรรมต่างๆ

ในอาณาจักรธรรมของศิษย์ก็มี ในอาณาจักรธรรมอีกส่วนหนึ่งก็มี

เราจะต้องจัดเก็บในส่วนของอาณาจักรธรรมตัวเองให้สมบูรณ์แบบ

ไม่ใช่ว่าตัวอักษรที่ขึ้นชื่อว่า พระคัมภีร์ยุคขาว จึงจะเรียกฉบับนั้นว่าคัมภีร์ยุคขาว  หากแต่…โอวาทที่อาจารย์ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือ คัมภีร์ยุคขาว

แม้หน้าปกไม่ได้ขึ้นชื่อเอาไว้ก็ตาม

และไม่ใช่ว่าศิษย์ไม่สามารถที่จะหยิบของอาณาจักรธรรมอื่นได้

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีโอกาสศึกษาได้ทั้งหมด  แต่เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน

แล้วอีกอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกันสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นคัมภีร์ยุคขาว

ศิษย์ควรรวบรวมในอาณาจักรธรรมของตนเองให้ครบถ้วน

อย่าได้ขาดตกบกพร่อง

แล้วในอาณาจักรธรรมผู้อื่นก็ล้วนแล้วแต่ศิษย์ของอาจารย์ทั้งนั้น ก็คือคัมภีร์ยุคขาวเช่นกัน ในส่วนที่เป็นอาณาจักรธรรมอื่น หากยินดีที่จะมาเข้าร่วม

ในอาณาจักรธรรม เราต้องไม่รังเกียจ จะต้องยินดี

เช่นนั้นก็คือศิษย์ที่ดีของอาจารย์  จึงจะเรียกว่าไม่แบ่งแยก

จะต้องให้เกิดความกลมกลืน จะต้องดูแลอาณาจักรธรรมของตัวเองให้ดี

อย่าให้ทุกคนมีสายทองที่ผิดเพี้ยนหรือนอกลู่นอกทาง

กลายเป็นศิษย์ที่ไม่รู้อาจารย์ เข้าใจไหม? เข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติ

 

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง
ณ สถานธรรมไท่ชุน จ.นครศรีธรรมราช  วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2541

 

This entry was posted in 2014, พระโอวาท. Bookmark the permalink.

Comments are closed.