คู่มือถันจู่ปัน 2014

天命傳承

การสืบส่งพระโองการฟ้า

คำนำ

(1) หลักสำคัญการสืบสาน

1. สืบส่งสายทอง

2. สืบส่งเทียนมิ่ง (พระโองการฟ้า)

3. สืบสานอาณาจักรธรรม

4. สืบทอดขวัญวิญญาณการบำเพ็ญปฏิบัติของพระโพธิสัตว์มิพัก

 

(2) ประจักษ์หลักฐานสืบส่งเทียนมิ่ง (ใน 4 ขั้นตอน)

1.  การสืบส่งชีพจรธรรม ปรากฏหลักฐานการส่งต่อธรรมะรุ่นสู่รุ่น

2. อวี่หลิน 雨霖[1] เป็นต้นน้ำฐานราก อิ๋งหยู 瑩如[2] ทำการ เบื้องบน
ชี้ชัด ไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ รับภาระศักดิ์สิทธิ์  สืบส่งเทียนมิ่ง  พระโพธิสัตว์มิพักน้อมรับสืบสานต่อไป

3.  พระโพธิสัตว์มิพักได้สานงานต่อระหว่างปี ค.ศ.1984 (ปีหมินกั๋วที่ 73) จนถึงปี ค.ศ.2007 (ปีหมินกั๋วที่ 96)  เป็นที่ประจักษ์แจ้ง ธรรมกิจแห่งฉงเต๋อเจริญรุ่งเรือง พัฒนาการกว้างไกลอย่างเห็นได้ชัดถึงผลงานอันยอดเยี่ยม

4.  พระโพธิสัตว์มิพักกราบขอเบื้องบนเมตตาประทานให้ เทียนมิ่ง
ฉงเต๋อยืนยง เสนอให้มี คณะรักษาการณ์เทียนมิ่ง 天命保管群 พระแม่องค์ธรรมเมตตาเห็นชอบให้มีคณะรักษาการณ์เทียนมิ่ง ทำให้ได้เห็นการเปิดศักราชใหม่ ใช้หลักวิวัฒนาการ สามมากสี่ดี ยังผลให้ธรรมกิจแห่งฉงเต๋อเจริญรุ่งเรือง พัฒนาก้าวสู่สากล


[1]นามของท่านหันเหล่าเฉียนเหยิน

[2]นามของท่านเฉินต้ากูเฉียนเหยิน

 

This entry was posted in 2014, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.