คู่มือยกระดับ 2014

พุทธระเบียบ 15 ข้อ

十五條佛規

หลักการนำตนเข้าสู่การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม

做好自我管理投入修辦道 (德字班)

พระโอวาทหลักสูตรศักดิ์สิทธิ์

神課訓文

พระโอวาท ธนาคารออมบุญกุศล

訓中訓   功德銀行 ﹝一本萬利﹞

 

This entry was posted in 2014, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.