แก่นธรรม – ศึกษาธรรม บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม


หากเมื่อใดหวังความสำเร็จภายนอก…

จะต้องสร้างความสำเร็จจากภายในให้จงได้

หากหวังจะให้ผู้คนก่อเกิดความศรัทธา

เจ้าทั้งหลายต้องสำแดงคุณแห่งธรรมให้ออกมาสู่สายตาเขาให้ได้

จิตใจแห่งผู้บำเพ็ญ ต้องเปี่ยมด้วยขวัญวิญญาณ มหาอภัย ใจเมตตากรุณาอย่างแท้จริงหนา

พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส

ไท่เต๋อ  จ.อุบลราชธานี  14/7/50

 

This entry was posted in 2017, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท. Bookmark the permalink.

Comments are closed.