ถันจู่ปัน 2017

 

 

 

 

 

 

พระโอวาทไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ อุทิศเสียสละ 白水聖帝訓文 – 犧牲奉獻

การเจริญจิตฝึกสมาธิ 行意禪參學

พระโอวาทพระพุทธจี้กง ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล 濟公活佛訓文 – 崇德大躍進

ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล พุทธสถานเพิ่มเท่าทวี คือสำเร็จของฟ้าคนร่วมสมาน
崇德大躍進是天人合一的成果

ตระหนักรู้สารจากฟ้า สื่อความเห็นพ้องพากเพียรของเรา
體認上天的訊息我們的共識與努力

ประกาศและข้อพึงระวัง 宣佈與注意事項

 

This entry was posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.