ศิษย์รักเอ๋ย 21

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส

เทียนเซิงฝอเอวี้ยน จ.ชลบุรี 12/9/2552

ศิษย์รักเอ๋ย…

ในธรรมกาลยุคขาวพบโอกาสดี  วาระนี้มีสายทองพงศา  ยังคงดำรง  จงรู้ตื่นแจ้งสู่หนทางการบำเพ็ญ  ได้เวลาแล้วพุทธะเปิดเผย  เบิกชีวิตญาณที่เคยหลงลืมเนิ่นนานมา   ถูกกิเลสบดบังสู่ความมืดมน  กาลนี้ไขขานญาณชีวิตสว่างของตนเอง

ปล่อยวางจิตใจที่วุ่นวาย

ปล่อยวางจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่น

ปล่อยวางดวงตาเนื้อที่มองไม่เห็น

เพื่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพุทธะเดิม

การคืนสู่พุทธะเดิมนั้น…

มิใช่มีทรัพย์สินอันมากมาย

มิใช่มีบริวารคนมากมาย

มิใช่มียศถาบรรดาศักดิ์อันยิ่งใหญ่

มิใช่มีทำดีเอาหน้าเบื้องหลังนินทา

 

ดังนั้น…ศิษย์ต้องเข้าใจให้แจ้งจริง  การคืนสู่จิตพุทธะเดิม

 

มีแต่ให้ไม่หวังผล

มีแต่อุ้มชูอุทิศเสียสละ

มีแต่จิตแห่งเมตตาฉุดช่วยคน  ไร้กั้นแบ่งจิตใจแห่งปุถุชน

 

เจ้าต้องรู้จริงจึงบำเพ็ญ ปฏิบัติจริงได้ดีงามและสมบูรณ์  อาศัยเวลานี้ตั้งใจปฏิบัติ

 

ศิษย์รักเอ๋ย…

อย่าให้พลาดโอกาสดีที่บุญสัมพันธ์มีร่วมกับฟ้า

อย่าถดถอยเดินจากไปอย่างเจ็บปวด

อย่าหลงเพียงคำหวานไพเราะหู

อย่าตัดพ้อเพราะมิได้ทำงานให้ดี

 

อาจารย์รู้ว่า ทุกคนนั้นสุดใจบำเพ็ญสุดใจปฏิบัติ ธรรมสถานทุกคนต้องร่วมสร้างชนแห่งอริยะ ทุกคนร่วมสร้างความอบอุ่นกายและใจให้เกิดโดยเร็ว ทุกคนร่วมสร้างพื้นฐานจิตอันหนักแน่น มั่นคง ให้เข้มแข็งโดยเร็ว

 

อาจารย์เชื่อมั่น  เจ้าทุกคนจะร่วมใจสร้างคุณธรรมบารมี     ดุจตะวันจันทราที่กระจ่างฟ้า   ทุกคืนวันร่วมใจกันจากนี้

 

This entry was posted in 2017, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.