ธรรมะใกล้ตัว 2560

 

คำกล่าวว่า   รุ่งเช้าเราเห็นแสงอาทิตย์ล้วนแล้วแต่มีพระคุณให้กับเรา  ให้เรามีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกใบนี้  หลังจากภพค่ำแล้วดวงจันทร์ก็ขึ้นมาให้แสงสว่าง  แม้บางครั้งจะเป็นข้างแรมก็ยังริบหรี่   ก็ยังเป็นแสงสว่าง  นี่ไม่ใช่บุญคุณได้อย่างไร  แม้ผู้ที่ให้พระคุณแก่เรานั้นมีมากมายที่ทำให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้   แต่เราทุกวันนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัว  เพราะเราไม่เคยคิดถึงสิ่งที่มีพระคุณต่อเรา  และมักจะกล่าวโทษฟ้าดินอยู่เสมอ  แม้แต่เท้าที่เราย่ำไปอยู่ทุกที่บนแผ่นดิน  บางครั้งเมื่อมีอารมณ์ก็กระทืบเท้าไปยังพระแม่ธรณี  ข้าวหนึ่งเมล็ดที่ใครให้เราก็ถือว่าเป็นพระคุณ  เพราะฉะนั้นแสงจันทร์ แสงอาทิตย์ก็มีคุณกับเราเช่นเดียวกัน  แล้วเมื่อพูดถึงพระแม่ธรณีที่เราเหยียบย่ำ  ทำความสกปรกต่อพระองค์ด้วยอุจจาระ ปัสสาวะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ  ก็ล้วนแล้วแต่มีพระคุณต่อเรา

 

This entry was posted in 2017, ปกิณกะอนุตตรธรรม. Bookmark the permalink.

Comments are closed.