ฉงเต๋อทะยานไกล (กู้เปิ่นถูเฉียง)

 

พระโอวาทฉงเต๋อทะยานไกล崇德大躍進                                                                                    

ฉงเต๋อทะยานไกล พุทธสถานเพิ่มเท่าทวี คือสำเร็จของฟ้าคนร่วมสมาน 崇德大躍進佛堂翻倍 是天人合一的成果

ตระหนักรู้สารจากฟ้าสื่อความเห็นพ้องพากเพียรของเรา體認來自上天的訊息我們的共識與努力

คุณวิเศษการตั้งสถานธรรม ของเจ้าตำหนักพระ และรองเจ้าตำหนักพระ開設佛堂與壇主副壇主的殊勝

พระโอวาท GPS นำล่องบำเพ็ญปฏิบัติธรรม仙佛聖訓「修辦導航GPS」

แผนพัฒนา สืบทอด ฉบับยั่งยืน傳承發展的固本計劃與執行

 

This entry was posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, ปกิณกะอนุตตรธรรม. Bookmark the permalink.

Comments are closed.