คำว่า อาจารย์บรรยายธรรม

คำนำ

œœœœœœ

หนังสือพระโอวาทฉบับนี้ รวบรวมตามคำบัญชามอบหมายจากพระอาจารย์ (พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน) ซึ่งเมตตาประทานพระโอวาทกระบะทราย ในชั้นอบรมอาจารย์บรรยายธรรม โดยรวมรวมจากสามชั้นเรียนของอาณาจักรธรรมกรุงเทพ ดังนี้

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน เขตกรุงเทพและนครปฐม

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ จื้อเสียนฝอเอวี้ยน เขตพิษณุโลก

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ เทียนเซิงฝอเอวี้ยน เขตชลบุรี

โดยพระอาจารย์ได้เมตตาในหัวข้อหลักคือ เรื่องของการลงเรือลำเดียวกัน  เรื่องการลงหลักปักฐาน   เรื่องการย้อนสำรวจตรวจสอบ สำนึกแก้ไขความผิดพลาดตน

ด้วยพระคุณฟ้าบารมีพระธรรมาจารย์หนุนนำ ฟาอีฉงเต๋อประเทศไทยบุกเบิกงานธรรมสี่ทศวรรษ แต่งตั้งเจี่ยงซือทำหน้าที่อาจารย์บรรยายธรรม เป็นปากเสียงแทนฟ้ามากกว่าสองพันคน  แม้ว่าอาณาจักรธรรมจะมีหลักสูตรและชั้นอบรมบ่มเพาะสำหรับอาจารย์บรรยายธรรม แต่ด้วยความหลากหลายของผู้คน อาจทำให้มาตรฐานผู้บรรยายไม่เสมอเหมือนกัน

ดังนั้น เมื่อได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์ถึงเพียงนี้ จึงควรอย่างยิ่งที่อาจารย์บรรยายธรรมทุกท่าน จะนำมาเป็นกรอบปฏิบัติ เป็นแนวทางประพฤติอบรมตน เป็นธงชัยแห่งการพากเพียรศึกษาธรรม ผนึกแรงใจร่วมสร้างเอกทรรศนธรรม เพื่อมาตรฐานแห่งอาจารย์บรรยายธรรม เพื่อการมั่นคงรากฐานและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน   ให้สมดังพระเมตตาจาก     พระอาจารย์

สำนักพิมพ์เทิดคุณธรรม

œœœœœœ

 

This entry was posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.