ผู่ซั่นต้าเซียน

ผู่ซั่นต้าเซียน โอวาทผูกบุญสัมพันธ์ หลิวเตี่ยนฉวนซือจินไหล

This entry was posted in 2018, พระโอวาท. Bookmark the permalink.

Comments are closed.