มารทดสอบ (บทบรรยาย)

การบำเพ็ญธรรมมีอุปสรรค คนเราเกิดมา ก็มีอุปสรรค พวกเราลองคิดดู เราเกิดมาในโลกนี้ ชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้ ต้องทำอะไรบ้าง ที่สำคัญก็คือเกิดมาเพื่อแก้ปัญหา แก้ปัญหาตลอด เพราะฉะนั้น จึงต้องเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาของชีวิต ซึ่งธรรมะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาของชีวิต

มารทดสอบ หรืออุปสรรคของการบำเพ็ญธรรมะ การทดสอบหรือการสอบ ก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือ เข้าโรงเรียนทีแรก ยังไม่ทันได้เรียนอะไรเลย ก็ไม่ต้องสอบ ไม่รู้จะสอบอะไร คนรับธรรมะใหม่ๆ จึงไม่มีการสอบ ไม่มีคุณวุฒิที่จะสอบ เรียนประถมสี่ อยากจะไปเข้ามหาวิทยาลัย ไปสอบได้ไหม ก็ไม่ได้อีก ต้องเรียนเป็นขั้นๆ ไป ชั้นหนึ่งจะขึ้นชั้นสอง ถึงจะสอบ ชั้นสองจะขึ้นชั้นสาม สอบตามชั้นๆไป

ทีนี้ตอนเราไม่ได้รับธรรมะ ไม่ได้บำเพ็ญธรรมะ มีมารทดสอบไหม ไม่มี ไม่รู้จะมาสอบเพื่ออะไร คนไม่รับธรรมะ ไม่บำเพ็ญธรรมะ ไม่ปฏิบัติธรรม ไม่มีมารมาทดสอบ มีแต่เคราะห์ร้ายภัยพิบัติ เจ้าเวรนายกรรมจะมาจ้องเล่นงานอยู่เท่านั้น

 

This entry was posted in 2010, หัวข้อศึกษาธรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น