CD บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ

ใช้คู่กับหนังสือ
http://www.chongterbook.com/wp/?p=451

 

ในแผ่นซีดีประกอบด้วย

1. คัมภีร์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ (หมีเล่อเจินจิง)
2. คัมภีร์วิสุทธิสูตร (ไท่ซั่งชินจิ้งจิง)
3. คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ซินจิง)
4. จริยาพาสู่สันติภาพ (หลี่อวิ้นต้าถงเพียน)
5. จุดมุ่งหมายการแพร่ธรรม (เต้าจือจงจื่อ)

This entry was posted in 1998-2004, CD-VCD ธรรมะ, พระสูตร คัมภีร์. Bookmark the permalink.

69 Responses to CD บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ

 1. Pingback: บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ | chongter-book

 2. Pingback: trustedmdstorefy.com

 3. Pingback: bofilm

 4. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 5. Pingback: topedstoreusa.com

 6. Pingback: hqcialismht.com

 7. Pingback: viagramdtrustser.com

 8. Pingback: rick and morty season 3

 9. Pingback: 1plus1tv

 10. Pingback: #1plus1

 11. Pingback: Watch Movies Online

 12. Pingback: Film 2020

 13. Pingback: human design

 14. Pingback: dizajn cheloveka

 15. Pingback: human-design-space

 16. Pingback: 2020

 17. Pingback: koma 2020

 18. Pingback: hischnye-pticy-hisxne-ptic

 19. Pingback: The-Gentlemen

 20. Pingback: led-2

 21. Pingback: pod-vodoi

 22. Pingback: vk 2020

 23. Pingback: parazity-oskar-2020

 24. Pingback: human design human design

 25. Pingback: DSmlka

 26. Pingback: viagra

 27. Pingback: viagra online

 28. Pingback: +

 29. Pingback: ¯jak Son³k

 30. Pingback: astrolog

 31. Pingback: film-kalashnikov-watch

 32. Pingback: generic cialis

 33. Pingback: cialis 20mg

 34. Pingback: watch online

 35. Pingback: kinoxaxru.ru

 36. Pingback: pobachennya u vegas

 37. Pingback: Proshanie so Stalinym

 38. Pingback: strelcov 2020

 39. Pingback: film t-34

 40. Pingback: online pharmacy

 41. Pingback: canadian pharmacy

 42. Pingback: Beograd film 2020

 43. Pingback: psiholog

 44. Pingback: psixolog

 45. Pingback: psyhelp_on_line

 46. Pingback: coronavirus

 47. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 48. Pingback: rasstanovka hellinger

 49. Pingback: Cherekasi film 2020

 50. Pingback: film doktor_liza

 51. Pingback: djoker film

 52. Pingback: generic viagra

 53. Pingback: buy viagra online

 54. Pingback: gidonline-filmix.ru

 55. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 56. Pingback: Canadian Pharcharmy Online

 57. Pingback: Canada Pharmacy

 58. Pingback: t.me/psyhell

 59. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 60. Pingback: bitly.com

 61. Pingback: viagra 100mg

 62. Pingback: viagra price

 63. Pingback: viagra generic

 64. Pingback: viagra coupon

 65. Pingback: cheap viagra

 66. Pingback: cialis

 67. Pingback: cialis coupon

 68. Pingback: canadian pharmacy cialis

 69. Pingback: cialis 5mg

ใส่ความเห็น