เพลงธรรม (ตามCD)

ชีวิตบนโลก ร่วมสุขและทุกข์เรื่อยมา ใจตื่นศรัทธาน้อมรับฟังธรรม เปิดจิตฟ้ามารู้บำเพ็ญธรรม ดั่งฝนกระหน่ำฉ่ำชีวิตชื่นบาน ใจกวดขันบำเพ็ญไม่หวั่น ขจัดอารมณ์ข่มทุกยามรู้ตน พุทธะลงช่วยร่วมฉุดคนพ้นว่ายวน เบื้องบนฟ้าเปิดทางหลุดพ้นจากกรรม ศิษย์รีบมองสำรวจตนแจ้งธรรม น้ำใจมีกว้างแผ่เมตตามิตรสุขสันต์ ฝ่าฟันทุกข์ที่บั่นทอนใจทุกวัน ขอใจชนะเข้มแข็งมุ่งทันกาล

ใจเชื่อมั่นบำเพ็ญเรื่อยไป และช่วยคนให้คืนเบื้องบนด้วยใจสูงส่ง ธรรมหยั่งได้ถึง ได้หวนคืนญาณพุทธาเดิม ธรรมหยั่งได้ถึง ได้หวนคืนญาณพุทธาเดิม มั่นคงก้าวไปรู้เริ่ม ชีวิตธรรมเพิ่มสงบได้พบพุทธา

วันนี้ร่วมสุขตื่นใจรู้บำเพ็ญ สัจธรรมฟ้าเป็นซึ่งเข็มทิศนำ อุปสรรคขวางยิ่งมานะพยายาม สามโลกบำเพ็ญต่างมาสร้างบุญกุศล ตื่นรู้พ้นชนะใจตนคือแจ้งธรรม รู้พอไม่โลภนำสุขใจในชีวี

ถึงแม้จะดับกายสิ้นจิตนี้ยืนยง จงสร้างโลกใหม่เพียงด้วยรู้บำเพ็ญ เกิดตายเป็นทุกข์ทะเลเวไนย พระธรรมอำไพสอนเวไนยตื่นเสมอ ตื่นครานี้คงไม่มีใจละเมอ เพราะเธอที่ใฝ่คือบุตรเดิมพุทธา

 

This entry was posted in 1998-2004, CD-VCD ธรรมะ, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระโอวาท. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น