หัวข้อศึกษาธรรมะ ชั้นจื้อซั่นปัน

 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบน บารมีคุณพระบรรพจารย์ได้โปรดเมตตาสงสาร ชาวไทยเราผู้บำเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว สำนึกในพระคุณท่านเหล่าเฉียนเหยินได้โปรดปรกแผ่ความรักความเมตตากรุณาแก่ชาวไทย อีกทั้งสำนึกบารมีปรีชาญาณท่านเฉียนเหยินที่โปรดชี้แนะ เหนื่อยยากนำพามหาอาณาจักรธรรมฟาอีฉงเต๋อ ดังนั้น หลังจากได้กราบรับวิถีอนุตตรธรรมอันสูงส่งยิ่งแล้ว เราจึงได้รับการปรกปลูกจากอาณาจักรธรรม   ได้รับการส่งเสริมโดยมีชั้นศึกษาธรรมระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบตามลำดับ เพื่อหวังให้ทุกคนเข้าใจในหลักสัจธรรมบำเพ็ญจริงอันอาจบรรลุอริยปราชญ์ได้ต่อไป

คำว่า จื้อซั่น มาจากคัมภีร์มหาบุรุษปฐมบท จื้อซั่น ก็คือความดีงามพร้อมสมบูรณ์

ทำอย่างไรจึงจะบรรลุสู่ภาวะจื้อซั่น ดังที่ท่านจอมปราชญ์ขงจื่อว่าไว้ ก่อนอื่นจะต้องรู้แท้ว่าทุกคนล้วนมีรัตนะฐานงามพร้อมสมบูรณ์อยู่กับตัวมาตั้งแต่เกิด     นั่นคือจิตญาณอันกระจ่างใส ภายในจะต้องทำจิตญาณตนที่ฟ้าประทานมาให้สว่างใสเสียก่อน ทำตัวเองให้ใหม่เสียก่อน สำนึกรู้ตื่นเสียก่อน จากนั้น ภายนอกให้สำแดงจิตตนด้วยการุณย์คุณธรรม ก่อเกิดการชี้นำจิตญาณของปวงชนให้ฟื้นฟูความสว่าง บำเพ็ญตนทั้งภายนอกภายใน ฉุดช่วยตนและคนทั้งหลายไปพร้อมกันเช่นนี้จนถึงที่สุด ทำให้ทุกคนเป็นคนใหม่ เป็นคนรู้สำนึกตื่น ทำให้ทุกคนสมานฉันท์กับปวงชน รัก   ปวงชน เช่นนี้แล้ว การเข้าถึงจุดดีงามพร้อมสมบูรณ์ สภาวะสวยงามของโลกเอกภาพก็จะปรากฏออกมาได้เอง จากการนี้ทำให้รู้ได้ในความหมายสำคัญของจื้อซั่นปันว่า เพื่อก่อเกิดการชี้นำให้นักเรียนเจริญธรรมตามขวัญวิญญาณพระพุทธ พระโพธิสัตว์ ให้ตั้งตนแล้วเสริมสร้างคน ตนรู้ตื่นแล้วช่วยให้คนอื่นรู้ตื่นด้วย จนถึงรู้ตื่นรู้ดำเนินกลมกลืนสมบูรณ์

ปัจจุบันหลักสูตรจื้อซั่นปันของอาณาจักรธรรมฟาอีฉงเต๋อประเทศไทย แตกต่างจาก        จื้อซั่นปันที่ไต้หวัน สาเหตุสำคัญคือชาติวิสัยต่างกัน กำหนดเวลาต่างกัน แต่ทว่าเรายังคงต้องให้การศึกษาตาม  “เป้าหมายการอบรมจื้อซั่นปัน” ตามที่ท่านเฉียนเหยินได้โปรดกำหนดไว้

เป้าหมายการอบรมมีสามประการคือ :

 1. เข้าใจจริงแท้ต่อเทียนเอินซือเต๋อ
 2. ปลูกฝังคุณธรรมวิสัยกัลยาณชน
 3. ประกาศสัจธรรมแทนฟ้าฉุดช่วยนำพาปวงชน

ผู้บรรยายและผู้ดำเนินรายการจื้อซั่นปัน นอกจากจะต้องกระตุ้นเตือนให้นักเรียนในชั้นตั้งใจจริงแล้ว ที่สำคัญยิ่งคือให้ปฏิบัติจริง จากการปฏิบัติอย่างแท้จริงนั้น จะรู้แท้ในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบนบารมีคุณพระอาจารย์ จากการปฏิบัติบำเพ็ญจะได้สำรวจกาย วาจา ใจ ให้ยกระดับงดงามสมบูรณ์ จากการฉุดช่วยส่งเสริมปวงชนปลูกฝังจิตสำนึก สนองรับจากข้างหน้าเปิดทางนำพาคนข้างหลัง อันเป็นภาระศักดิ์สิทธิ์ หากเป็นเช่นนี้ได้     จึงจะไม่ผิดต่อความหวังตั้งใจยิ่งของท่านเฉียนเหยิน

การแปลและเรียบเรียงหนังสือคู่มือเล่มนี้ จะต้องขอบพระคุณอาวุโสหลาย ๆ ท่าน ที่ทุ่มเทแรงใจให้มากมาย ใช้เวลานานหลายปี กว่าจะกำหนดเป็นบทเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐานของการศึกษาในจื้อซั่นปัน และเป็นคู่มือเพื่อการศึกษาตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้ แต่เนื่องจากจำกัดด้วยความรู้ความสามารถ ความผิดพลาดจึงยากจะหลีกเลี่ยงได้ ขอท่านผู้เจริญธรรมทั้งหลายได้โปรดชี้แนะ จะเป็นกุศลยิ่ง

กลุ่มเล็กผู้แปลและเรียบเรียงคู่มือเพื่อการศึกษาจื้อซั่นปัน


 

This entry was posted in 1998-2004, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ. Bookmark the permalink.

8 Responses to หัวข้อศึกษาธรรมะ ชั้นจื้อซั่นปัน

 1. Pingback: psixolog

 2. Pingback: coronavirus-updates-live

 3. Pingback: Film Doktor Liza (2020) smotret onlajn

 4. Pingback: djoker smotret

 5. Pingback: viagra

 6. Pingback: viagra online

 7. Pingback: viagra price

 8. Pingback: Canadian Pharcharmy Online

ใส่ความเห็น