หัวข้อศึกษาธรรมะ ชั้นซินหมินปัน

 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระแม่องค์ธรรม ได้โปรดประทานวิถีอนุตตรธรรม นำพากอบกู้ชาวโลกในครั้งนี้ เป็นมหาบุญวาระที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติการณ์

ด้วยมหาปณิธานของพระศรีอาริยเมตตรัยในอันที่จะแปรเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นแดนดอกบัวบาน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากซือจุน ซือหมู่ ที่สนองพระโองการฟ้ารับพระภาระเป็นพระวิสุทธิอาจารย์ ถ่ายทอดวิถีธรรม

ด้วยพระคุณอันสูงส่งเกินกว่าคณานับ ท่านเหล่าเฉียนเหยิน และท่านเฉียนเหยิน ที่โปรดสืบต่อพระภาระศักดิ์สิทธิ์นี้ วันนี้ เราจึงได้รับวิถีอนุตตรธรรม วิถีอนุตตรธรรม เป็นวิถีแห่งจิต เป็นวิถีแห่งชีวิตสว่างตั้งแต่ดั้งเดิมมา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า กว่าเราจะได้รับวิถีจิต ชีวิตสว่าง จิตญาณของเราก็มัวเมามืดมนไปมากแล้วเกือบทั้งนั้น จึงไม่อาจเกิดความเข้าใจสว่างใสต่อการรู้เห็นชีวิตสว่างของตนได้ ทิพย์ญาณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จึงได้โปรดแสดงพระบุญญาธิการประทานพระโอวาทอบรมอยู่เสมอ ท่านเหล่าเฉียนเหยิน และท่านเฉียนเหยินก็ห่วงใยนัก เกรงว่าเราทั้งหลายจะเข้าข่าย ได้รับอัญมณีล้ำค่า แต่กลับเห็นว่าเป็นหินสิ้นราคา จึงได้โปรดบัญชาให้นักธรรมผู้ใหญ่จัดหาสาระข้อควรศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้เราเข้าใจการปฏิบัติบำเพ็ญกันต่อไปในสายธรรมฟาอีฉงเต๋อ อาณาจักรธรรมในประเทศไทย ภายใต้การนำของท่านเฉินเฉียนเหยินต้ากู มีผู้มุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญเป็นจำนวนมากท่านเฉียนเหยินสูงส่งด้วยกรุณาธรรมและโปรดให้ความสำคัญต่อการศึกษาของญาติธรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้โปรดกำหนดหมายบัญชาให้ คณะเตี่ยนฉวนซือในเมืองไทย จัดการแปล และเรียบเรียงหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติบำเพ็ญ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มุ่งมั่นศึกษาตามสติปัญญา ตามระดับที่ได้กำหนดไว้เป็นขั้นตอนไป เช่น เริ่มจากชั้นศึกษาธรรม ซินหมินปัน ชั้นจื้อซั่นปัน ชั้นเผยเต๋อปัน และชั้นอื่นๆอีกตามลำดับ

เราคณะเตี่ยนฉวนซือ ที่ได้รับมอบหมายการนี้ นอกจากจะซาบซึ้งในพระคุณที่ท่านเฉียนเหยินได้โปรดยกย่องไว้วางใจให้จัดทำหนังสือดังกล่าวแล้ว ยิ่งรู้สึกหวั่นเกรงว่าจะทำหน้าที่นี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงเฝ้าไตร่ตรองพิจารณาอยู่เป็นเวลานาน นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หนังสือหัวข้อศึกษาธรรม สำเร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้แต่เดิมไปมาก แต่จะอย่างไรก็ตาม โดยหน้าที่และจิตสำนึก เราก็ได้น้อมใจช่วยให้กรุณาธรรมของท่านเฉียนเหยินได้สัมฤทธิ์ผลแล้วส่วนหนึ่ง แต่ในส่วนของคุณประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ เราคณะผู้จัดทำมิกล้ายืนยันว่า จะใช้เป็นบรรทัดฐานอันสมบูรณ์แบบในระดับชั้นศึกษา ซินหมินปันได้

จึงหวังว่า ความขาดตกบกพร่องที่เกิดขึ้น ท่านผู้มุ่งมั่นศึกษา จะกรุณาใช้วิจารณญาณตามแนวทางสัจธรรม เติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ด้วย

ขออนุโมทนา

จากคณะเตี่ยนฉวนซือ

สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ อาณาจักรธรรมแห่งประเทศไทย

 

This entry was posted in 1998-2004, หัวข้อศึกษาธรรม. Bookmark the permalink.

9 Responses to หัวข้อศึกษาธรรมะ ชั้นซินหมินปัน

  1. Pingback: ปรับปรุงปกซินหมินปัน (เนื้อหาเดิม) | chongter-book

  2. Pingback: trustedmdstorefy.com

  3. Pingback: bofilm ñåðèàë

  4. Pingback: bofilm

  5. Pingback: 1 seriya

  6. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

  7. Pingback: topedstoreusa.com

  8. Pingback: hqcialismht.com

  9. Pingback: viagramdtrustser.com

ใส่ความเห็น