ไตรรัตน์

 

อนุตตรธรรม คือวิถีธรรมที่พุทธจิตจะอาศัยเป็นแนวทางคืนสู่เบื้องบน

ก่อนที่เราจะเกิดกายมาเป็นคน เราล้วนแต่มีสภาวะเป็นธรรมญาณที่สถิตอยู่ ณ เบื้องบน ในแดนอนุตตรภูมิ (แดนนิพพาน)

ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า อนุตตรภูมิก็คือบ้านเดิมแห่งพุทธจิตธรรมญาณของเรา

ครั้งแรกเริ่มธรรมญาณของเรา จุติลงมาเกิดกายเป็นมนุษย์บนพื้นโลกนี้ วิถีทางที่เราจุติลงมานั้น เป็นวิถีทางตรงจนกระทั่งถึงวัยชรา สิ้นอายุขัย จะต้องออกจากร่างกายเนื้อ จากโลกนี้ไป เมื่อนั้น เราได้ลืมหนทางที่จะกลับสู่บ้านเดิมเสียแล้ว ซึ่งเปรียบได้ดังคนหลงทางนั่นเอง

จากนั้น เราจึงเที่ยววนเวียน เข้าออกไปตามช่องทางต่างๆ เวียนว่ายไปมาระหว่างโลกนี้กับนรกภูมิ เกิดแล้ว ตายไป เวียนว่ายอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุด เว้นเสียจากผู้สูงด้วยปัญญา ที่สามารถรู้แจ้งในความเป็นมาของชีวิต ได้รับทุกข์เวทนาจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร จึงยินดีที่จะเสียสละซึ่งเรื่องทางโลกีย์วิสัย เพื่อค้นหาสัจธรรม ความเป็นมาแห่งชีวิตกลับคืนสู่ต้นกำเนิดเดิม

 

This entry was posted in 1998-2004, ปกิณกะอนุตตรธรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น