มหาพลานุภาพ

 

 

浩然之氣

มหาพลานุภาพ

ชุดอรรถาธรรมจากเฉินต้ากู

ข้อมูล กวงฮุ่ยวัฒนธรรมการศึกษา

 

修行人應有之九如

(ซิว สิง เหยิน อิ้ง โหย่ว จือ จิ่ว หยู)

ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญพึงมี เก้าเหมือน

 

如天無私(หยู เทียน อู๋ ซือ)   เหมือนฟ้าที่ไม่เจาะจงหวงแหน

如地寬量 (หยู ตี้ ควน เลี่ยง)   เหมือนแผ่นดินที่ใจกว้าง

如火光明(หยู หั่ว กวง หมิง) เหมือนไฟที่ใสสว่าง

如水向善(หยู สุ่ย เซี่ยง ซั่น)   เหมือนน้ำที่มุ่งดีมิขัดฝืน

如雨滋潤(หยู อวี่ จือ ยุ่น)     เหมือนฝนที่ชุ่มฉ่ำ

如蓮出泥 (หยู เหลียน ชู หนี)  เหมือนบัวที่พ้นตม

如石鞏固(หยู สือ ก่ง กู้)         เหมือนหินที่แกร่งตัน

如聖法則 (หยู เซิ่ง ฝ่า เจ๋อ)   เหมือนพระอริยะที่ตรงแนว

如佛慈悲(หยู ฝอ ฉือ เปย)   เหมือนพระพุทธะที่เมตตาการุณย์

 

คำนำ

แต่โบราณกาลมา ผู้บำเพ็ญล้วนถือการแพร่ธรรมเป็นงานบ้าน

ถือการฉุดช่วยเวไนย  เป็นภาระหน้าที่จากฟ้า

เห็นโลกจมลงดั่งตนจมลง

เห็นชาวโลกอดอยากดั่งตนอดอยาก

ซือจุน ซือหมู่ แบกรับภาระหนักงานสามโลก เพียรพยายามเพื่อเวไนย ได้ขึ้นธรรมนาวาอยู่ทุกขณะจิต

ท่านเหล่าเฉียนเหยิน ท่านเฉียนเหยินยิ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดต่อ ภาระศักดิ์สิทธิ์ที่ซือจุน ซือหมู่ยังมิได้ลุล่วง ให้ได้ลุล่วงด้วยความหวั่นเกรง

ห้าสิบกว่าปีมา หลังจากที่ท่านเฉียนเหยินได้รับธรรมะแล้ว ผ่านการศึกษาเข้าถึงอย่างลึกซึ้ง ท่านบังเกิดศรัทธาจิต อีกทั้งตั้งมหาปณิธานทันทีว่าจะต้านภัยพิบัติ กอบกู้โลก ถวายชีวิตทั้งชีวิต ทุ่มเทให้แก่งานแพร่ธรรม นำกุศลประโยชน์สู่มวลชน

ขอเพียงมวลชนต้องการ ไม่ว่าจะหมู่บ้านยากจนค่นแค้น ถิ่นทุรกันดารห่างไกลก็ไม่ปฏิเสธ

ดังนั้น ท่านเฉียนเหยินจึงออกเดินทางพันลี้ ข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยใจทะยานฟ้ามายังเกาะไต้หวันอันอ้างว้าง ด้วยใจแบกรับมุ่งมั่นหาญกล้า แพร่ธรรมนำกุศลประโยชน์สู่มวลชน เอาชีวิตเชื่อมโยงไว้กับมวลเวไนยทั้งหมด

ความทุกข์ยาก ความชอกช้ำลำบากมากมายได้ประสมประสานจนเป็นเนื้อเดียวกันกับกาลวันเวลาอันเนิ่นนาน

ห้าสิบปีผ่านไป ท่านยังคงตรากตรำทุ่มเททั้งกายใจทำงานแห่งปณิธานมุ่งมั่นในกรุณาธรรมต่อไป  และในวันเวลายาวนานอันยากเข็ญนี้ ด้วยขั้นตอนและโอกาสต่างๆ กันที่ท่านต้องเผชิญ  ด้วยมหากรุณาธิคุณจากพระพุทธะ พระอริยเจ้าที่ทรงโปรดฉุดช่วยเหล่าเวไนยเป็นที่ตั้ง

เพื่อการสร้างสรรค์พาหนะธรรมมงคล ประหนึ่งช้างมังกรวิเศษท่านได้ปลูกฝัง ชุบชูบุคลากรเสาคานแก่อาณาจักรธรรมกาลยุคขาว ท่านอรรถาธิบายสัจคติเที่ยงแท้ในการปฏิบัติบำเพ็ญ  ก็เพื่อภาระศักดิ์สิทธิ์ของซือจุนซือหมู่ได้ลุล่วง

มหาพลานุภาพชุดอรรถาธรรมจากเฉินต้ากูนี้ รวบรวมเพื่อรักษารอยเท้าท่านเฉียนเหยินที่เพียรพยายามมาตามขั้นตอนต่างๆ ยิ่งแสดงให้เห็นแนวทางปฏิบัติบำเพ็ญของท่านเฉียนเหยินในช่วงนั้นๆ

ปีหมินกั๋วเจ็ดสิบสาม ท่านริเริ่มจัดกลุ่มหมวดอักษร จง อี้ แบ่งเขตดำเนินธรรมกิจ ให้ธรรมกิจมีโครงสร้าง แบ่งระดับรับผิดชอบ เนื่องนำด้วยสถานภาพทางธรรมจนเรืองโรจน์

ในปี ค.ศ.  1980 ท่านเฉียนเหยินได้ริเริ่มให้มีคำขวัญประจำปี จากปี อาณาจักรธรรมอยู่เย็นเป็นสุข 平安道場 (ผิงอันเต้าฉัง) จนถึงบัดนี้คือ  ห้าพลังแรงส่งใหญ่ 五大原動力 (อู่ต้าเอวี๋ยนต้งลี่)

ปีหมินกั๋วแปดสิบ ท่านเฉียนเหยินยังได้ริเริ่ม นำพาปกครองโดยรวม กิจกรรมนำพาพร้อมเพรียง 集體領導 整體帶動 (จี๋ถี่หลิงเต่า เจิ่งถี่ไต้ต้ง) วางรากฐานอาณาจักรธรรม

หลังจากนั้นท่านได้ริเริ่ม ดำเนินกิจกรรมสิบหน่วยงาน 十組運作 (สือจู่อวิ้นจั้ว) อีกทั้งนโยบายหลักการใหม่ ให้คนในบ้านเมืองทำงานบ้านเมืองตน คนในท้องถิ่นทำงานท้องถิ่นตน             ทุกคนมีงานทำ ทุกงานมีคนทำ 人人有事做 事事有人做 (เหยิน เหยินโหย่วซื่อจั้ว ซื่อซื่อโหย่วเหยินจั้ว)

เป็นทิศทางใหญ่เพื่อธรรมกิจเฟื่องฟูเจริญไกลยิ่งขึ้น

ปีหมินกั๋วแปดสิบสาม ท่านเฉียนเหยิน กำหนดคุณสมบัติ รักษาหลักมาตรฐาน 標準守則 (เปียวจุ่นโส่วเจ๋อ) จุดหมายเพื่อให้การแบ่งงานของเบื้องบนมีลำดับขั้น ตามแนวทางและหลักการ

ธรรมวจนะของท่านเฉียนเหยินทุกครั้ง ล้วนเป็นที่ยึดถือทำตามแก่ผู้ศึกษา ผู้บำเพ็ญ ผู้บรรยายและผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นประชุมธรรมแต่ละชั้น หรือชั้นศึกษาสำหรับถันจู่ ในเดือนเมษาทุกปี จนกระทั่งรวมพลพร้อมกันปิดทุกชั้นศึกษาของทุกปลายปี

หัวข้อบรรยายเฉพาะของท่านเฉียนเหยิน ล้วนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสัจคติในการปฏิบัติบำเพ็ญของท่าน กับนโยบายการผลักดันงานไปสู่เป้าหมาย

บางครั้งในการประชุมเพื่อพิจารณาสำรวจในช่วงกลางปี หรือในงานกราบขอบพระคุณวันสิ้นปี อีกทั้งงานเฉลิมฉลองใหญ่ที่ท่านเฉียนเหยินโปรดกล่าวสุนทรพจน์

ทุกครั้งไม่มีเลยที่จะไม่ภาวนาขอให้ทุกอาณาจักรธรรมก้าวหน้าพร้อมกันเดินไปด้วยกัน

ยิ่งกว่านั้น  ท่านยังพร่ำอบรมสอนสั่งให้เตี่ยนฉวนซือ เจี่ยงซือทั้งหลายจะต้องจูงมือสมานใจ มวลชนหมื่นใจรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันพยายามก่อเกิดอาณาจักรธรรมมาตรฐาน

ท่านเฉียนเหยินได้โปรดสั่งสอนอยู่เสมอว่า

อาณาจักรธรรมไม่ใช่อาศัยคนใดหรือใครบางคน แต่ชุมนุมพลังของคนทั้งหมดที่มีอยู่ร่วมกัน จึงจะสำเร็จได้ พลังนั้นเริ่มจากพระมหากรุณาธิคุณพระแม่องค์ธรรม เซียน พระพุทธะ พระโพธิสัตว์ กรุณาปณิธานของเหล่าซือ ซือหมู่ จนกระทั่งลงมาถึงท่านเหล่าเฉียน  เหยิน ท่านเฉียนเหยิน รวมถึงจิตใจ ปัญญา กำลังของผู้ร่วมบำเพ็ญทั้งหมด

ฉะนั้นธรรมกิจจึงไม่ใช่กำลังของใครคนใดคนหนึ่งหรือคนในเขตใดเขตหนึ่ง ทุกคนล้วนทำเพื่อทุ่มเทใจ เพื่อลุล่วงปณิธาน ไม่ควรมีใจครอบครองยึดหมายในบุญคุณ จะต้องถ่อมใจ ศรัทธาเคารพจริงใจจงรักไม่เป็นสอง  เช่นนี้จึงจะหนุนส่งให้อาณาจักรธรรมสมบูรณ์สมานฉันท์ได้

หนังสือ ชุดอรรถาธรรมจากเฉินต้ากูเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผู้ใฝ่ใจจะศึกษาบำเพ็ญ บรรยาย ปฏิบัติ พึงมีไว้ และเป็นหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผู้น้อยที่ดีของท่านเฉียนเหยิน จะพลาดไม่ได้

ระหว่างเตรียมการ ได้กราบขอคำชี้แนะจากท่านเฉียนเหยินว่าจะพิมพ์ออกเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ได้หรือไม่ ท่านเฉียนเหยินปฏิเสธอยู่หลายครั้งว่าท่านไม่สมควรได้รับเกียรตินี้ ผู้น้อยต่างช่วยกันวิงวอน จนในที่สุดท่านจึงอนุญาตจึงได้จัดพิมพ์

ผลที่ได้รับจากการพิมพ์หนังสือเล่มนี้

หนึ่ง เป็นประจักษ์หลักฐานเห็นจริงให้สำนึกในความพากเพียรพยายามเพื่อมวลชนที่ดำเนินมากว่าห้าสิบปีของท่านเฉียนเหยิน

สอง เพื่อสืบทอดศักดิ์ศรีของครอบครัวฉงเต๋อ เพื่อผู้น้อยจะได้มีสัจคติในการปฏิบัติบำเพ็ญอย่างถูกต้องเที่ยงตรง และมีแม่แบบในการศึกษา

ขอเพียงติดตามรอยเท้าของท่านเฉียนเหยิน ฝึกฝนบำเพ็ญจริง ย่อมสำเร็จจริง เต็มกลมสมบูรณ์จริง

ยิ่งหวังว่าวิถีธรรมจะแผ่ไพศาลไปทุกประเทศทั่วโลก อริยกิจ ปัญญาญาณสืบสายยิ่งยืนนาน

เพื่อชาวโลกล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนปรกแผ่

เพื่อมหาชนทุกชีวิตได้ฟูฟื้นจิตญาณอันสว่างใสได้ทั้งหมด

 

 

 

ค.ศ. 2001 ฤดูหนาวปีมะโรง

วงการนักศึกษาและวงการสังคม

อาณาจักรธรรมไทเป สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ

น้อมจารึก

 

This entry was posted in 1998-2004, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระโอวาท. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น