บทสวดมนต์ ซันจื้อจิง เชียนจื้อเหวิน

คำอ่านไทย-จีน  (ไม่มีแปล)

人之初      性本善      性相近

เหยินจือชู         ซิ่งเปิ่นซั่น        ซิ่งเซียงจิ้

習相遠      茍不教      性乃遷

สีเซียงเอวี่ยน    โก่วปู๋เจี้ยว                ซิ่งไหน่เชียน

 

ใช้ร่วมกับ   CD บทสวดมนต์ 1

This entry was posted in 2007, พระสูตร คัมภีร์. Bookmark the permalink.

7 Responses to บทสวดมนต์ ซันจื้อจิง เชียนจื้อเหวิน

  1. Pingback: CD บทสวดมนต์ 1 | chongter-book

  2. Pingback: trustedmdstorefy.com

  3. Pingback: bofilm

  4. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

  5. Pingback: topedstoreusa.com

  6. Pingback: hqcialismht.com

  7. Pingback: viagramdtrustser.com

ใส่ความเห็น