พุทธระเบียบพิธีการ (ใช้ประจำวัน)


คัดย่อเฉพาะส่วนพิธีการที่ใช้บ่อยๆ

ในชีวิตประจำวัน

ตัดทอนมาจากเล่ม  พุทธระเบียบพิธีการ

This entry was posted in 2007, พุทธระเบียบ. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น