พระัที่ถูกลืม

มูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณกุศล เผยแพร่ส่งเสริมจริยธรรม ฯลฯ ธรรมอี๋ก้วนเต้า หรือที่รู้จักกันในชื่อธรรมปฏิเวธ ได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทย ทุกคนได้รับวิถีธรรมและได้รับการเปิดประตูพุทธจิตของตนเอง ต่างรู้ซึ้งถึงคุณวิเศษของธรรมะ ล้วนยินดีปรีดา วิริยะในการปฏิบัติบำเพ็ญ ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตทางโลกอย่างมีความสุข ครอบครัวมีความอบอุ่น ลูกหลานเกิดจิตสำนึกคุณกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่

การดำเนินชีวิตในยุคที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญรุ่งเรือง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนในครอบครัว ที่เคยอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นมาแต่โบราณเปลี่ยนไป ทุกคนมุ่งหน้าดิ้นรนเพื่อปากท้อง เพื่อความอยู่รอด วุ่นอยู่กับการทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงไม่มีเวลามาใส่ใจกับวัฒนธรรมและจริยประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นในครอบครัว จึงทำให้ลืมพระพุทธะที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ปล่อยให้ท่านต้องอยู่อย่างเดียวดายหงอยเหงา

มูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย จึงได้นำพระพุทธวจนะ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่อง “พระคุณแม่” ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ เมื่อ 2550 กว่าปีมาแล้ว ยังคงทันสมัยตราบจนทุกวันนี้ หากได้รับหนังสือเล่มนี้แล้ว ขอให้ตั้งใจอ่าน เพื่อหวนคะนึงถึงอดีตที่ได้รับการเอาใจใส่ ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ จากคุณพ่อคุณแม่ เพื่อสำนึกคุณหาทางตอบแทนพระคุณท่าน และยังมีเรื่องอื่นๆในเล่มอีก หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์  ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิ

มูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย

 

 

 

This entry was posted in 2007, ปกิณกะอนุตตรธรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น