กองทุนพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Posted in พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการ
เป็นฉบับเต็ม เพียงแต่นำมาจัดรูปเล่มใหม่
ใช้ขนาด เอ6 (เอ4พับ4)  เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา
Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้เป็นประจำ

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้ประจำ

รวบรวมไว้เฉพาะพิธีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ชันเจี้ย ฉือเจี้ย พิธีถวายธูป
รูปเล่ม เอ6 (เอ4พับ4) บางๆ พกพาง่าย
Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทรวมเล่ม 2548

เป็นการรวบรวมพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในปี พ.ศ.2548 ทั้งหมด

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้พิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานไปยังสถานธรรมต่างๆด้วย

 

Posted in 2016, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือสอบพระคัมภีร์

Continue reading

Posted in 2016, พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือชั้นถันจู่ปัน 2016

ฟ้าคนสมานเป็นหนึ่งเดียว

天人合一                                                                               

วัฒนธรรมหนันผิง

南屏家風                                                                              

จะปฏิบัติการมั่งคงรากฐานสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้อย่างไร

如何落實固本圖強創輝煌(佛堂動起來)                          

ประกาศเรื่องพึงระวัง  เรื่องปรับแก้ไข

宣布.注意 & 改進事項                                                      

7 หลักการสร้างธรรมกิจและการส่งเสริมให้เป็นปึกแผ่น

道務經營七大主軸的強化與成全的作法                          

เพลงธรรมะ

善歌                                                                                      

 

Posted in 2016, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คู่มือชั้นยกระดับ 2015

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “วิถีแห่งความเรียบง่าย”

仙佛聖訓『銀柳-易簡之道』

เซียนฝอเซิ่งซวิ่น  อิ๋นหลิว-อี้เจียนจือเต้า                 

ฝึกเจริญจิตสมาธิ 行意禪參學

สิงอี่ฉันชันเสวีย

บันทึกถาม-ตอบ เรื่องการบำเพ็ญธรรมในศตวรรษใหม่

(คัดเฉพาะบท)

新世紀修道答問錄選篇

ซินซื่อจี้ซิวเต้าต๋าเวิ่นลู่เสวี่ยนเพียน

คำกำชับ ท่านเฉียนเหยิน

ก่อเกิดจิตศรัทธาและวิธีปฏิบัติตนของบุคลากรฟ้า

天職人員的發心與做法 前人慈悲囑語

เทียนจี้เหยินเอวี๋ยนเตอฟาซินหยูจั้วฟ่า

(เฉียนเหยินฉือเปยจู่อู้)

หลักปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อเข้าสู่ การเรียน เพียร พูด ทำ ดำเนินธรรม

修辦道落實學修講辦行 『達恩師慈示丶固本圖強』

ซิวปั้นเต้าลั่วสือเสวียซิวเจี่ยงปั้นสิง

(ต๋าเอินซือฉือซื่อ กู้เปิ่นถูเฉียง)                             

 

Posted in 2015, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ธรรมะใกล้ตัว อนุสารมูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย ฉบับที่ 6

อนุสารมูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย ฉบับที่ 6

หนังสือเผยแพร่งานสาธารณกุศลของมูลนิธิ
พร้อมทั้งเป็นหนังสือธรรมะเผยแพร่คุณธรรมกตัญญูกตเวทิตา  และเมตตาจิต

Posted in 2015, ปกิณกะอนุตตรธรรม, เจ อาหารสุขภาพ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ถันจู่ปัน 2015

  ถันจู่ปัน 2015
  ********************
  บันทึกถาม-ตอบ เรื่องการบำเพ็ญธรรมในศตวรรษใหม่
  新世紀修道答問錄選篇
  ซินซื่อจี้ซิวเต้าต๋าเวิ่นลู่เสวี่ยนเพียน

  1. เหตุใด “มหาธรรม” จึงไร้นาม? 大道無名,為什麼是
  「無名」?ต้าเต้าอู๋หมิง เว่ยเสอเมอซื่อ “อู๋หมิง”?
  คัมภีร์ “วิสุทธิสูตร清靜經” จารึกไว้ว่า
  “มหาธรรมแม้ไร้นาม大道無名” แต่ได้หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง ข้าฯ ไม่รู้สิ่งนี้ มีนามว่าอะไร จำต้องตั้งชื่อว่า “ธรรมะ”
  ทำไมยังจำต้องตั้งชื่อว่า “ธรรมะ”?
  ในอดีต พระอริยะเจ้า ได้สัมผัสรู้ซึ้งถึง “พลานุภาพความจริงของจักรวาล” ซึ่งสัจธรรมนี้มองไม่เห็น แต่ได้จัดสรรไว้ในสรรพสิ่ง ไม่รู้จะจินตนาการสิ่งนี้อย่างไร ดังนั้นจึงจำต้องตั้งชื่อ “สิ่งนี้” ว่า “ธรรมะ”

 

Posted in 2015, หัวข้อศึกษาธรรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทคัมภีร์ร้อยวัจนะกตัญญู บทขยายความ

  ปกหนา เย็บกี่ กระดาษถนอมสายตา

คำนำ

 

ปลายกัป กาลยุคสาม โลกตกต่ำ ธรรมะเลือนราง จตุรธรรม[1]เสื่อมถอย หลักธรรมปกครอง คุณสัมพันธ์สังคมย่อหย่อน อันเป็นเหตุนำสังคมสู่ความวุ่นวาย ประชาชนจึงเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรม

ท่านธรรมปริณายก หันอวี่หลิน ฉายานาม ผู้เฒ่าน้ำใส ณ ช่วงวัยกลางคน ได้รับการถ่ายทอดสัจธรรมจริงจากพระวิสุทธิอาจารย์ หลังจากได้สดับธรรมแล้ว ประคองมั่นธรรมะไม่หละหลวมละเลย อีกตั้งอธิษฐานจิตอันยิ่งใหญ่ จะแบ่งเบาภาระพระอาจารย์ ในการปรกโปรดสามภูมิ

ท่านรู้ดีว่า ใต้หล้าเสื่อมทราม กอบกู้ได้ด้วยหลักธรรม ท่านจึงผลักดัน เผยแผ่เรื่อง “รากฐานคุณธรรม ต้นธารแห่งบรมศาสน์” ปลุกจิตสำนึกมนุษย์ ตรงปฐมเหตุจึงจะเที่ยงธรรมได้ ท่านอันเชิญบทประพันธ์  ร้อยวจนะกตัญญู อริยปราชญ์โบราณ มาเรียบเรียงใหม่

ทุกประโยค ในบทประพันธ์ร้อยวจนะกตัญญู ล้ำค่ายิ่งกว่ารัตนะใดๆ ยิ่งผ่านท่านธรรมปริณายกเรียบเรียงใหม่ ยิ่งซาบซึ้งใจชน อีกทั้งภายใต้การผลักดันรณรงค์ของอาณาจักรธรรม จึงแพร่หลายสู่ชุมชน สู่โรงเรียน  สู่สังคมทุกระดับชนชั้น ก่อคุณประโยชน์อนันต์ต่อสังคม จนได้รับการยกย่องว่า เป็นบทประพันธ์อมตะอันยอดเยี่ยม

 

 

หลังจากท่านผู้เฒ่าน้ำใสบรรลุธรรม ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและในอาณาจักรธรรม จึงร่วมกันเทิดทูนบทประพันธ์ร้อยวจนะกตัญญู ให้เป็น “พระคัมภีร์ร้อยกตัญญู” แล้วร่วมรณรงค์ผลักดันให้เป็นที่แพร่หลาย มุ่งหวังสืบทอดให้ยาวนาน โดยมิให้ขาดสาย

เมื่อปี ค.ศ.2003  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระอนุตตรธรรมารดา  พระธรรมคุณพระบรรพจารย์ ต้องการปลุกตื่นจิตเดิมแท้มนุษย์  จึงประทานบรมศาสน์สอนใจคน อีกรณรงค์เผยแพร่กตัญญุตาธรรม พี่น้องปรองดอง


[1]四德 คุณธรรมสี่ ซื่อเต๋อ ประพฤติดี  วาจาดี  สีหน้าดี  การงานดี

 

Posted in 2015, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น